ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، انتخاب رشته کنکور مدیریت دولتی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت دولتی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت دولتی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت دولتی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت دولتی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت دولتی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت دولتی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

در هنگام انتخاب رشته  کلیه ی داوطلبان باید به ظرفیت پذیرش دانشگاه های مربوطه توجه داشته باشند و اینکه ظرفیت پذیرش در سال های گذشته به چه صورت بوده است و آیا با توجه به میزان پذیرش شانس قبولی در رشته و گرایش مد نظر را دانشگاه مربوطه را فرد داراست یا که نه، اصولاً دانشگاه های مطرح و دولتی دارای ظرفیت پذیرش بالایی بوده ولی از این امر غافل نشوم که اکثر افراد در گزینش های خود این دانشگاه ها را انتخاب می کنند سپس به مراتب شانس قبولی در این دانشگاه ها به مراتب پایین تر از دانشگاه های دیگر می باشد. پس ای نکته را خاطرنشان می کنیم که در هنگام انتخاب رشته  ی کارشناسی  ارشد به میزان و توانایی و مهارت های خود اطمینان داشته و سپس اقدام به انتخاب رشته  نماییم. همچنین داوطلبان می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی  ارشد از میزان ظرفیت پذیرش دانشگاه اطلاعات لازم را کسب نمایند.

ظرفیت پذیرش  ارشد مدیریت دولتی دانشگاه سراسری:

همان طور که خاطرنشان شد ظرفیت پذیر ش دانشگاه سراسری بالا بوده ولی قبولی در این مقدار ظرفیت پذیرش کمی سخت تر از دانشگاه های دیگر می باشد. علت این امر هم تقاضای زیاد داوطلبان و رقابت بر سر نشستن بر سر میز های این دانشگاه های معتبر می باشد. در بین گرایش های مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت تحول گرایش هایی می باشند که در بیشتر دانشگاه های دولتی ارائه می شدند.

 

دانشگاه/ گرایش مدیریت دولتی-کدضریب2
دانشگاه اروميه 0
دانشگاه اصفهان 0
دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 0
دانشگاه ايلام 46
دانشگاه تبريز 0
دانشگاه تهران 180
دانشگاه حضرت معصومه(ع) (ويژه خواهران) – قم 0
دانشگاه خليج فارس – بوشهر 0
دانشگاه خوارزمي 0
دانشگاه زنجان 0
دانشگاه سمنان 0
دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان 19
دانشگاه شهيد باهنر – كرمان 8
دانشگاه شهيد بهشتي – تهران 28
دانشگاه شهيد چمران – اهواز 0
دانشگاه شيراز 0
دانشگاه علامه طباطبايي – تهران 70
دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري 0
دانشگاه كردستان – سنندج 0
دانشگاه گيلان – رشت 0
دانشگاه لرستان – خرم آباد 0
دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل 0
دانشگاه ملاير 0
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس 7
دانشگاه يزد 0
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 14
دانشگاه تربيت مدرس 20
دانشگاه شاهد – تهران 9
دانشگاه فردوسي مشهد 0
دانشگاه مازندران – بابلسر 0
دانشگاه قم 0

 

ظرفیت پذیرش مدیریت دولتی دانشگاه آزاد:

ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد مقطع تحصیلی کارشناسی  ارشد در گرایش مختلف متفاوت است و در سال گذشته تعداد نفرات مورد پذیرش در کلیه ی گرایش های این رشته 1998 نفر بوده که به نسبت مقدار قابل توجهی است که دانش جویان می توانند با کمی تلاش و پشتکار در این دانشگاه تحصیل نمایند.

ظرفیت پذیرش مدیریت دولتی دانشگاه آزاد

گرایش تعداد کد رشته دانشگاهی جنس پذیرش تعداد نفرات پذیرش
مدیریت دولتی 15 زن و مرد 270
مدیریت تحول 21 زن و مرد 378
مدیریت نیروی انسانی 23 زن و مرد 414
مدیریت مالی دولتی 19 زن و مرد 342
سیستمهای اطلاعاتی 16 زن و مرد 288
تشکیلات و روشها 17 زن و مرد 306
کل 111 زن و مرد 1998

 ظرفیت پذیر ش مدیریت دولتی دانشگاه غیر انتفاعی

مؤسسات غیر انتفاعی نسبت به دو دانشگاه سراسری و آزاد در رشته ی مدیریت دولتی با توجه به سال های گذشته ظرفیت پایین تری را داشته اند و در بین این دانشگاه های غیر انتفاعی واحد طلوع مهر قم با ظرفیت 30 نفر از بین داوطلبان شرکت کننده دانشجو می پذیرد.

 

نام دانشگاه مدیریت دولت کد ضریب 2
دانشگاه غيرانتفاعي چابهار 0
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني – اصفهان 0
دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي – اصفهان 0
مؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان – اروميه 0
مؤسسه غيرانتفاعي اسوه – تبريز 0
مؤسسه غيرانتفاعي البرز – قزوين 0
مؤسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواهران) – اصفهان 0
مؤسسه غيرانتفاعي امين – فولاد شهر اصفهان 0
مؤسسه غيرانتفاعي انديشمند – لاهيجان 0
مؤسسه غيرانتفاعي بصير – آبيك 0
مؤسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش – چالوس 0
مؤسسه غيرانتفاعي پيام – گلپايگان 0
مؤسسه غيرانتفاعي تاكستان – تاكستان استان قزوين 0
مؤسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي – مشهد 0
مؤسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي – قوچان 0
مؤسسه غيرانتفاعي خاتم – تهران 0
مؤسسه غيرانتفاعي خرد – بوشهر 0
مؤسسه غيرانتفاعي خزر – محمودآباد 0
مؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني – اصفهان 0
مؤسسه غيرانتفاعي راه دانش – بابل 0
مؤسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال – رشت 0
مؤسسه غيرانتفاعي سبز – آمل 0
مؤسسه غيرانتفاعي سناباد – گلبهار 0
مؤسسه غيرانتفاعي شانديز – مشهد 0
مؤسسه غيرانتفاعي شرق گلستان – گنبدكاووس 0
مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان – چالوس 0
مؤسسه غيرانتفاعي عطار – مشهد 0
مؤسسه غيرانتفاعي فروردين – قائمشهر 0
مؤسسه غيرانتفاعي كار – قزوين 0
مؤسسه غيرانتفاعي كاويان – مشهد 0
مؤسسه غيرانتفاعي كوشيار – رشت 0
مؤسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان 0
مؤسسه غيرانتفاعي مولانا – آبيك 0
مؤسسه غيرانتفاعي مهر آستان – آستانه اشرفيه 0
مؤسسه غيرانتفاعي نوين – اردبيل 0
مؤسسه غيرانتفاعي نيما – محمودآباد 0
دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر – يزد 0
مؤسسه غيرانتفاعي اديب مازندران – ساري 0
مؤسسه غيرانتفاعي ارس – تبريز 0
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند 0
مؤسسه غيرانتفاعي الغدير- تبريز 0
مؤسسه غيرانتفاعي باختر – ايلام 0
مؤسسه غيرانتفاعي تابران – مشهد 0
مؤسسه غيرانتفاعي سهروردي – قزوين 0
مؤسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين 0
مؤسسه غيرانتفاعي فردوس – مشهد 0
مؤسسه غيرانتفاعي مازيار – رويان نور 0
مؤسسه غيرانتفاعي پرندك – پرند 0
مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان – آمل 0
مؤسسه غيرانتفاعي علامه قزويني – قزوين 0
مؤسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس – تبريز 0
مؤسسه غيرانتفاعي آمل 0
مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) – يزد 0
مؤسسه غيرانتفاعي برايند – شاهرود 0
مؤسسه غيرانتفاعي بينالود – مشهد 0
مؤسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني – گرگان 0
مؤسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو – ساوه 0
مؤسسه غيرانتفاعي حكيمان – بجنورد 0
مؤسسه غيرانتفاعي طلوع مهر – قم 30
مؤسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي – زنجان 0
مؤسسه غيرانتفاعي علامه اميني – بهنمير بابلسر 0
مؤسسه غيرانتفاعي فضيلت – سمنان 0
مؤسسه غيرانتفاعي هشت بهشت – اصفهان 0
مؤسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر – شيراز 0
مؤسسه غيرانتفاعي فن ودانش – ساوه 0
مؤسسه غيرانتفاعي كاسپين – البرز قزوين 0
مؤسسه غيرانتفاعي رجا – قزوين 0
مؤسسه غيرانتفاعي علامه مجلسي – اقباليه قزوين 0
مؤسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان – اصفهان 0
مؤسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي – اردبيل 0
مؤسسه غيرانتفاعي نوآوران – كوهدشت لرستان 0
دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل 0
دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري – نور 0
مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد – فولاد شهر اصفهان 0
مؤسسه غيرانتفاعي نور هدايت – شهركرد 0
مؤسسه غيرانتفاعي مجازي فارابي – مهرشهر كرج 0
مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز – تهران 0
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران 0
مؤسسه غيرانتفاعي ميزان – تبريز 0
دانشگاه صنعت نفت 0
مؤسسه غيرانتفاعي قشم 0

 

ظرفیت پذیرش مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور نیز برای آن دسته از داوطلبانی که به علت محدودیت زمانی امکان حضور در کلاس ها ی درسی را ندارند شرایط نسبتاً مطلوبی را برای ادامه تحصیل آن ها فراهم نموده است که در جدول زیر ظرفیت دانشگاه ها را به تفکیک دانشگاه ها آورده ایم.

 

نام دانشگاه مدیریت دولتی کد ضریب 2
دانشگاه پيام نور استان البرز – مركز كرج 0
دانشگاه پيام نور استان تهران – تهران غرب 115
دانشگاه پيام نور استان تهران – واحد ري 0
دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي – مركز قوچان 0
دانشگاه پيام نور استان سمنان – مركز گرمسار 23
دانشگاه پيام نور استان گلستان – واحد علي آباد كتول 0
دانشگاه پيام نور استان مازندران – واحد قائمشهر 0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم 0
دانشگاه پيام نور استان بوشهر – مركز بين المللي عسلويه 0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – مركز بين المللي كيش 15
دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي – مركز مشهد 0
دانشگاه پيام نور استان لرستان – مركز الشتر 0
دانشگاه پيام نور استان فارس – مركز شيراز 23
دانشگاه پيام نور استان كرمان – مركز كرمان 23
دانشگاه پيام نور استان گيلان – مركز رشت 23
دانشگاه پيام نور استان مركزي – مركز دليجان 23
دانشگاه پيام نور استان يزد – مركز تفت 23
دانشگاه پيام نور استان يزد – مركز مهريز 23
دانشگاه پيام نور استان مازندران – مركز ساري 0
دانشگاه پيام نور استان تهران – واحد شهر جديد پرديس 0

  

انتخاب رشته مدیریت دولتی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت دولتی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت دولتی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت دولتی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت دولتی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت دولتی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت دولتی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت دولتی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت دولتی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت دولتی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت دولتی ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور