ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد مدیریت تکنولوژی
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته مدیریت تکنولوژی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت تکنولوژی و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

در هنگام انتخاب رشته ارشد نگاهی به ظرفیت پذیرش دانشگاه ها یکی از مهم ترین نکات می باشد که اگر نگاهی دقیق به آن نشود ممکن است با اختلاف های ناچیز در ظرفیت پذیرش دانشگاه مورد نظر شانس قبولی از دست برود. در بخش نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد داوطلبان می توانند از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های گذشته مطلع و نسبت به انتخاب رشته خود دید بهتری را کسب نمایند. همان طور که در جدول هم مشخص است دانشگاه های ارائه کننده رشته مدیریت تکنولوژی در سال های گذشته تعداد اندکی بوده به همین میزان ظرفیت پذیرش هم پایین بوده است.

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی در دانشگاه سراسری:

با توجه به میزان ظرفیت پذیرش پایین ارشد در دانشگاه ها باید انتخاب خود را با دقت و ظرافت بیشتری انجام دهیم. زیرا عدم بررسی ترازهای سال های قبل و ظرفیت پذیرش دانشگاه ممکن است به انتخاب اشتباه ختم شود. در جدول زیر  دانشگاه های ارائه کننده سال گذشته که تعدادشان بسیار اندک بوده را می توانید مشاهده کنید.

جدول ظرفیت پذیرش سراسری

دانشگاه/ گرایش مدیریت تکنولوژیکدضریب5
دانشگاه اروميه 0
دانشگاه اصفهان 0
دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 0
دانشگاه ايلام 0
دانشگاه تبريز 0
دانشگاه تهران 71
دانشگاه حضرت معصومه(ع) (ويژه خواهران) – قم 0
دانشگاه خليج فارس – بوشهر 0
دانشگاه خوارزمي 0
دانشگاه زنجان 0
دانشگاه سمنان 0
دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان 0
دانشگاه شهيد باهنر – كرمان 0
دانشگاه شهيد بهشتي – تهران 0
دانشگاه شهيد چمران – اهواز 0
دانشگاه شيراز 0
دانشگاه علامه طباطبايي – تهران 20
دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري 0
دانشگاه كردستان – سنندج 0
دانشگاه گيلان – رشت 0
دانشگاه لرستان – خرم آباد 0
دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل 0
دانشگاه ملاير 0
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس 0
دانشگاه يزد 0
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 0
دانشگاه تربيت مدرس 0
دانشگاه شاهد – تهران 0
دانشگاه فردوسي مشهد 0
دانشگاه مازندران – بابلسر 0
دانشگاه قم 0
دانشگاه علم و صنعت 16

 ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد:

ظرفیت پذیرش در دانشگاه های آزاد به نسبت دانشگاه های دیگر در رشته مدیریت تکنولوژی ارشد بهتر بوده است. در جدول زیر دانشگاه های ارائه کننده مدیریت تکنولوژی را به تفکیک لیست نموده ایم.

دانشگاههای زیر در 9 سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

واحد دانشگاهی سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95 
علوم تحقیقات تهران تکنولوژی تکنولوژی تکنولوژی تکنولوژی نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،  سیاستهای تحقیق و توسعه نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،   سیاستهای تحقیق و توسعه نوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،   سیاستهای تحقیق و توسعه نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)، انتقال تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)، استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل1)، سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل1)
تهران جنوب تکنولوژی سیاستهای تحقیق و توسعه سیاستهای تحقیق و توسعه(تکمیل ظرفیت2) سیاستهای تحقیق و توسعه (اولیه و تکمیل2) سیاستهای تحقیق و توسعه سیاستهای تحقیق و توسعه سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل1)، نوآوری تکنولوژی(تکمیل1)
تهران مرکزی سیاستهای تحقیق و توسعه (تکمیل1) سیاستهای تحقیق و توسعه سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل1)، استراتژیهای توسعه صنعتی(تکمیل1)
علوم تخقیقات سیرجان تکنولوژی (تکمیل ظرفیت) تکنولوژی (تکمیل ظرفیت1و2) تکنولوژی (اولیه و تکمیل2) تکنولوژی
واحد سیرجان تکنولوژی (اولیه و تکمیل1)، استراتزیهای توسعه صنعتی (تکمیل1) تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)، استراتژیهای توسعه صنعتی(تکمیل1)
فیروزکوه استراتزیهای توسعه صنعتی (تکمیل2) استراتژیهای توسعه صنعتی (اولیه و تکمیل1)، نوآوری تکنولوژی (تکمیل1) استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل1)، نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)
امارات متحده عربی تکنولوژی (تکمیل ظرفیت1و2) تکنولوژی (اولیه و تکمیل2) تکنولوژی (اولیه و تکمیل2) تکنولوژی (اولیه و تکمیل1) تکنولوژی (اولیه و تکمیل1)
تهران غرب تکنولوژی تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی
واحد الکترونیکی نوآوری تکنولوژی (تکمیل2)، انتقال تکنولوژی (تکمیل2) نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل2و3)، انتقال تکنولوژی(اولیه و تکمیل2و3)، استراتژیهای توسعه صنعتی (تکمیل1و2و3) نوآوری تکنولوژی (اولیه و تکمیل1)، انتقال تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)، استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل1) استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل1)، سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل1)
مبارکه نوآوری تکنولوژی (تکمیل1) نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)
خلخال نوآوری تکنولوژی (تکمیل1) نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل1)
لاهیجان استراتزیهای توسعه صنعتی (تکمیل1) استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل1)
اصفهان (خوراسگان) تکنولوژی (تکمیل1)

 

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی غیر انتفاعی:

در سال گذشته هیچ ظرفیت پذیرشی در رشته مدیریت تکنولوژی مقطع ارشد نداشته ایم.

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی پیام نور:

علاقه مندان به این دانشگاه ها اکثر داوطلبان شاغل بوده و یا با محدودیت زمانی رو به رو هستند که این دانشگاه با توجه به شرایط خاص خود بسیاری از داوطلبان ر ابه خود جذب کرده است. در جدول زیر فهرستی از دانشگاه های پیام نور ارائه کننده مدیریت تکنولوژی در مقطع ارشد را مشاهده می کنید.

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت به تفکیک گرایشها در سال 94

دانشگاه/ گرایش مدیریت تکنولوژیکدضریب5
دانشگاه پيام نور استان البرز – مركز كرج 0
دانشگاه پيام نور استان تهران – تهران غرب 0
دانشگاه پيام نور استان تهران – واحد ري 0
دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي – مركز قوچان 0
دانشگاه پيام نور استان سمنان – مركز گرمسار 0
دانشگاه پيام نور استان گلستان – واحد علي آباد كتول 0
دانشگاه پيام نور استان مازندران – واحد قائمشهر 0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم 0
دانشگاه پيام نور استان بوشهر – مركز بين المللي عسلويه 0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – مركز بين المللي كيش 0
دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي – مركز مشهد 0
دانشگاه پيام نور استان لرستان – مركز الشتر 0
دانشگاه پيام نور استان فارس – مركز شيراز 0
دانشگاه پيام نور استان كرمان – مركز كرمان 0
دانشگاه پيام نور استان گيلان – مركز رشت 0
دانشگاه پيام نور استان مركزي – مركز دليجان 0
دانشگاه پيام نور استان يزد – مركز تفت 0
دانشگاه پيام نور استان يزد – مركز مهريز 0
دانشگاه پيام نور استان مازندران – مركز ساري 0
دانشگاه پيام نور استان تهران – واحد شهر جديد پرديس 0

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید
باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته مدیریت تکنولوژی با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • مدیریت تکنولوژی و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته مدیریت تکنولوژی با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  کنکور آزادبرای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی میتوانید در کانال خانه مشاوره عضو شوند.

تماس با مشاور