ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 96

 • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی96 ، انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت بازرگانی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت بازرگانی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت بازرگانی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت بازرگانی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی:

مهم ترین نگاه در این قسمت توجه به آگاهی از اینکه تعداد نفرات پذیرفته شده در رشته ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در سال های گذشته در دانشگاه های مختلف به چه صورت بوده است و آیا دانشگاه مورد نظر ما ظرفیت پذیرش بالای دارد یا خیر. با نگاهی دقیق به این موضوع و تجزیه و تحلیل کردن آمار می توان به درستی راهبردی برای انتخاب دانشگاه مورد نظر یافت هم چنین می توانیم از نرم افزار انتخاب رشته با توجه به سال و تراز و نمره استفاده کنیم که برای اطلاعات بیشتر در این مورد به قسمت نرم افزار انتخاب رشته مراجعه نمایید.

دانشگاه/ گرایش مدیریت بازرگانی-کدضریب1 مدیریت دولتی-کدضریب2 مدیریت صنعتی-کدضریب3 مدیریت فناوری اطلاعات-کدضریب4 مدیریت تکنولوژی-کدضریب5 مدیریت مالی-کدضریب6 کارآفرینی-کدضریب7 مدیریت منابع انسانی-کدضریب8 مدیریت بازرگانی دریایی-کد ضریب11
دانشگاه اروميه 68 0 0 0 0 8 0 0 0
دانشگاه اصفهان 26 0 12 0 0 0 5 0 0
دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 20 0 0 45 0 15 0 0 0
دانشگاه ايلام 45 46 0 0 0 0 10 0 0
دانشگاه تبريز 40 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه تهران 211 180 172 74 71 98 305 122 0
دانشگاه حضرت معصومه(ع) (ويژه خواهران) – قم 21 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه خليج فارس – بوشهر 26 0 8 0 0 0 0 0 0
دانشگاه خوارزمي 20 0 20 40 0 10 40 20 0
دانشگاه زنجان 33 0 0 0 0 0 0 12 0
دانشگاه سمنان 15 0 4 0 0 0 15 0 0
دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان 15 19 0 44 0 0 70 0 0
دانشگاه شهيد باهنر – كرمان 8 8 0 0 0 0 8 0 0
دانشگاه شهيد بهشتي – تهران 28 28 28 75 0 20 68 0 0
دانشگاه شهيد چمران – اهواز 24 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه شيراز 7 0 15 0 0 0 0 9 0
دانشگاه علامه طباطبايي – تهران 80 70 50 20 20 30 20 0 0
دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري 20 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه كردستان – سنندج 26 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه گيلان – رشت 36 0 36 0 0 0 0 0 0
دانشگاه لرستان – خرم آباد 12 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل 11 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه ملاير 9 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس 14 7 7 0 0 0 0 0 0
دانشگاه يزد 85 0 48 0 0 24 0 0 0
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي 14 14 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه تربيت مدرس 22 20 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه شاهد – تهران 27 9 8 0 0 0 6 0 0
دانشگاه فردوسي مشهد 16 0 18 45 0 0 0 0 0
دانشگاه مازندران – بابلسر 25 0 18 0 0 0 10 7 0
دانشگاه قم 20 0 32 0 0 0 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان البرز – مركز كرج 46 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان تهران – تهران غرب 69 115 0 132 0 0 23 0 0
دانشگاه پيام نور استان تهران – واحد ري 46 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي – مركز قوچان 23 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان سمنان – مركز گرمسار 23 23 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان گلستان – واحد علي آباد كتول 23 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان مازندران – واحد قائمشهر 23 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم 15 0 0 15 0 0 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان بوشهر – مركز بين المللي عسلويه 15 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – مركز بين المللي كيش 15 15 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي – مركز مشهد 23 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان لرستان – مركز الشتر 23 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه غيرانتفاعي چابهار 20 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني – اصفهان 40 0 20 0 0 20 0 0 0
دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي – اصفهان 40 0 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان – اروميه 60 0 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي اسوه – تبريز 20 0 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي البرز – قزوين 20 0 20 0 0 20 0 0 0

 

 ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری

دانشگاه سراسری با توجه به اینکه نظر کلیه ی دانشجویان با توجه به شرایطی که دارا هستند به روی این دانشگاه ها می باشد. قبولی در این دانشگاه ها نسبت به دانشگاه های دیگر دشوار تر می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه پیشتاز در این رشته با ظرفیت 211 نفر بیش ترین پذیرش را در بین دانشگاه های موجود را دارا می باشد که در زیر لیستی از دانشگاه های موجود را به تفکیک آورده ایم.

دانشگاه/ گرایش مدیریت بازرگانی کدضریب1
دانشگاه اروميه 68
دانشگاه اصفهان 26
دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 20
دانشگاه ايلام 45
دانشگاه تبريز 40
دانشگاه تهران 211
دانشگاه حضرت معصومه(ع) (ويژه خواهران) – قم 21
دانشگاه خليج فارس – بوشهر 26
دانشگاه خوارزمي 20
دانشگاه زنجان 33
دانشگاه سمنان 15
دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان 15
دانشگاه شهيد باهنر – كرمان 8
دانشگاه شهيد بهشتي – تهران 28
دانشگاه شهيد چمران – اهواز 24
دانشگاه شيراز 7
دانشگاه علامه طباطبايي – تهران 80
دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري 20
دانشگاه كردستان – سنندج 26
دانشگاه گيلان – رشت 36
دانشگاه لرستان – خرم آباد 12
دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل 11
دانشگاه ملاير 9
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس 14
دانشگاه يزد 85

 

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد:

دانشگاه آزاد یکی از دانشگاه های معتبر مقاطع تحصیلی عالی می باشد که قبولی در این دانشگاه به مراتب نسبت به دانشگاه سراسری آسان تر بوده و دانشجویان علاوه بر آن می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته به انتخاب رشته ی مورد نظر خود با توجه به رتبه و تراز اقدام نمایند.

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت بازرگانی غیر انتفاعی:

دانشگاه غیر انتفاعی که یکی از زیر مجموعه های دانشگاه سراسری می باشد به نسبت پذیرش مناسب راحت تری نسبت به دانشگاه سراسری دارا می باشد که در جدول لیستی از دانشگاه ها را ملاحظه می نمایید.

دانشگاه/ گرایش مدیریت بازرگانی کد ضریب 1
دانشگاه غيرانتفاعي چابهار 20
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني – اصفهان 40
دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي – اصفهان 40
مؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان – اروميه 60
مؤسسه غيرانتفاعي اسوه – تبريز 20
مؤسسه غيرانتفاعي البرز – قزوين 20
مؤسسه غيرانتفاعي المهدي مهر (ويژه خواهران) – اصفهان 40
مؤسسه غيرانتفاعي امين – فولاد شهر اصفهان 60
مؤسسه غيرانتفاعي انديشمند – لاهيجان 20
مؤسسه غيرانتفاعي بصير – آبيك 40
مؤسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش – چالوس 20
مؤسسه غيرانتفاعي پيام – گلپايگان 20
مؤسسه غيرانتفاعي تاكستان – تاكستان استان قزوين 60
مؤسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي – مشهد 20
مؤسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي – قوچان 40
مؤسسه غيرانتفاعي خاتم – تهران 40
مؤسسه غيرانتفاعي خرد – بوشهر 20
مؤسسه غيرانتفاعي خزر – محمودآباد 40
مؤسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني – اصفهان 20
مؤسسه غيرانتفاعي راه دانش – بابل 40
مؤسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال – رشت 40
مؤسسه غيرانتفاعي سبز – آمل 40
مؤسسه غيرانتفاعي سناباد – گلبهار 20
مؤسسه غيرانتفاعي شانديز – مشهد 20
مؤسسه غيرانتفاعي شرق گلستان – گنبدكاووس 20
مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان – چالوس 20
مؤسسه غيرانتفاعي عطار – مشهد 40
مؤسسه غيرانتفاعي فروردين – قائمشهر 40
مؤسسه غيرانتفاعي كار – قزوين 60
مؤسسه غيرانتفاعي كاويان – مشهد 20
مؤسسه غيرانتفاعي كوشيار – رشت 20
مؤسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان 20
مؤسسه غيرانتفاعي مولانا – آبيك 20
مؤسسه غيرانتفاعي مهر آستان – آستانه اشرفيه 20
مؤسسه غيرانتفاعي نوين – اردبيل 20
مؤسسه غيرانتفاعي نيما – محمودآباد 60
دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر – يزد 20
مؤسسه غيرانتفاعي اديب مازندران – ساري 20
مؤسسه غيرانتفاعي ارس – تبريز 20
مؤسسه غيرانتفاعي ارشاد – دماوند 60
مؤسسه غيرانتفاعي الغدير- تبريز 20
مؤسسه غيرانتفاعي باختر – ايلام 20
مؤسسه غيرانتفاعي تابران – مشهد 20
مؤسسه غيرانتفاعي سهروردي – قزوين 20
مؤسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين 20
مؤسسه غيرانتفاعي فردوس – مشهد 20
مؤسسه غيرانتفاعي مازيار – رويان نور 20
مؤسسه غيرانتفاعي پرندك – پرند 40
مؤسسه غيرانتفاعي سمنگان – آمل 40
مؤسسه غيرانتفاعي علامه قزويني – قزوين 20
مؤسسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس – تبريز 20
مؤسسه غيرانتفاعي آمل 20
مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) – يزد 20
مؤسسه غيرانتفاعي برايند – شاهرود 20
مؤسسه غيرانتفاعي بينالود – مشهد 20
مؤسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني – گرگان 20
مؤسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو – ساوه 20
مؤسسه غيرانتفاعي حكيمان – بجنورد 20
مؤسسه غيرانتفاعي طلوع مهر – قم 30
مؤسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي – زنجان 20
مؤسسه غيرانتفاعي علامه اميني – بهنمير بابلسر 20
مؤسسه غيرانتفاعي فضيلت – سمنان 20
مؤسسه غيرانتفاعي هشت بهشت – اصفهان 20

 

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت بازرگانی پیام نور

دانشگاه پیام نور یکی دیگر از زیر شاخه های مجموعه ی دانشگاه  سراسری می باشد که پذیرش در این دانشگاه ها به مراتب راحت تر است. این دانشگاه ها برای آن دسته از دانشجویانی که وقت لازم را برای حضور در کلاس ندارند آموزش به صورت غیر حضوری را در نظر گرفته که از این باب مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است.

در جدول زیر لیستی از دانشگاه ها و میزان پذیرش آن ها را قرار داده ایم.

دانشگاه/ گرایش مدیریت بازرگانی-کدضریب1
دانشگاه پيام نور استان البرز – مركز كرج 46
دانشگاه پيام نور استان تهران – تهران غرب 69
دانشگاه پيام نور استان تهران – واحد ري 46
دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي – مركز قوچان 23
دانشگاه پيام نور استان سمنان – مركز گرمسار 23
دانشگاه پيام نور استان گلستان – واحد علي آباد كتول 23
دانشگاه پيام نور استان مازندران – واحد قائمشهر 23
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم 15
دانشگاه پيام نور استان بوشهر – مركز بين المللي عسلويه 15
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – مركز بين المللي كيش 15
دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي – مركز مشهد 23
دانشگاه پيام نور استان لرستان – مركز الشتر 23

[awsa-breshte]

 

انتخاب رشته مدیریت بازرگانی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت بازرگانی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت بازرگانی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت بازرگانی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت بازرگانی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت بازرگانی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت بازرگانی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور