ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت اجرایی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت اجرایی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت اجرایی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت اجرایی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت اجرایی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

در هنگام انتخاب رشته یکی از فاکتور های اصلی و مهم که نقش بسزایی را دارا بوده میزان پذیرش دانشجو دانشگاه ها با توجه به رشته و گرایش مربوطه آن می باشد. هم چنین باید توجه کرد که ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع ارشد محدود بوده و باید با توجه به رتبه و تراز و میزان پذیرش دانشجو در دانشگاه مورد نظر خود اقدام به انتخاب رشته نماییم. در بخش نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد  داوطلبان می توانند از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های گذشته مطلع و نسبت به انتخاب رشته خود دید بهتری را کسب نمایند. در جدول زیر ظرفیت پذیرش دانشگاه در رشته مدیریت اجرایی را در 10 سال گذشته مشاهده می کند.

ظرفیت دوره های مختلف در 10 سال گذشته

 نوع پذیرش سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
روزانه 27 47 55 71 87 107 153 137 102 113
نوبت دوم (شبانه) 14 39 35 54 74 69 83 88 52 70
پیام نور 100 160 160 115 346 198 450 176 176 184
غیرانتفاعی 15 30 30 30 57 36 30 30 60 95
مجازی 0 90 80 30 356 600 335 322 560 880
پردیس خودگردان (بین الملل) 0 0 0 20 38 24 75 60 75 63
جمع کل 156 366 360 320 958 1034 1126 813 1025 1405

 

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت اجرایی در دانشگاه سراسری:

با توجه به میزان ظرفیت پذیرش محدود ارشد در دانشگاه ها باید انتخاب خود را با دقت و ظرافت بیشتری انجام داد زیرا عدم بررسی ترازهای سال های قبل و ظرفیت پذیرش دانشگاه ممکن به انتخاب اشتباه ختم شود. در دانشگاه روزانه، دانشگاه علم و صنعت در سال های 1394، 1395 دارای بیشترین ظرفیت به تعداد 15 نفر بوده است.

ظرفیت دانشگاه ها در دوره های روزانه و شبانه

دانشگاه سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه
علم و صنعت ایران 8 14 15 8 12 6 12 6 15 3 15 3
شهید بهشتی 10 12 1 15 10 2 12 12 10 9 2
علامه طباطبایی 14 13 12 15 10 20 20 20 14 20 10 10 10 10 10 10
تهران 5 6 10 12 12 25 6 5 13 7 18 18 8 8 10 10
تهران- پردیس قم 5 5 5 5 5 5 12 10 18 9 15 15 8 8 12 12
باهنر کرمان 4 4 4 4 4 4 4 3 6 3 4 4 5 3 8 7
مازندران 2 2 2 1 4 4 7 6 7 4 10 8 8 2 6 4
سمنان 3 3 2 11 5 5 10 4 5 2 10 5 8 4 6 5
فردوسی مشهد 5 3 6 4 7 4 16 8 16 8 10 6 6 3
هرمزگان – بندرعباس 5 2 7 4 6 2 6 6 7 3 8 2
یزد 4 2 5 2 6 5 16 11 13 13 8 4 9 5 8 5
کاشان 10 5 6 4 8 4
بوعلی سینا همدان 6 4 3 4 7 3
مؤسسه   مدیریت و برنامه­ ریزی 15 7
جمع 55 35 71 54 87 74 107 69 153 83 137 88 102 52 113 70
جمع روزانه شبانه 90 125 161 176 236 225 154 183


ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت اجرایی در دانشگاه آزاد:

از کنکور سال 1396 رشته مدیریت اجرایی حذف شده است و پذیرشی در این رشته صورت نمی گیرد.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد  مدیریت اجرایی دانشگاه غیر انتفاعی:

یکی دیگر از دانشگاه های مقطع ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه غیر انتفاعی بوده که از جمله دانشگاه های سراسری مستلزم هزینه می باشد که در گرایش های مدیریت اجرایی و مدیریت کسب و کار  به پذیرش دانشجو می پذیرد لازم به ذکر است که در گرایش مدیریت امور شهری در سال های گذشته این دانشگاه پذیرش دانشجویی نداشته است. در جدول زیر پذیرش دانشگاه های غیر انتفاعی را در گرایش های مختلف آن مشاهده می کنید.

 ظرفیت پذیرش غیر انتفاعی

دانشگاه/ رشته مديريت اجرايي مديريت كسب و كار مديريت امور شهري
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ – تهران 0 40 0
دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران – بابل 0 20 0
مؤسسه غيرانتفاعي خاتم – تهران 0 20 0
مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان – ساري 0 20 0
مؤسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) – تبريز 0 20 0
مؤسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز – تهران 0 40 0
مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي – تهران 0 40 0
دانشگاه غيرانتفاعي چابهار 20 0 0
سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي 20 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي البرز – قزوين 20 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي مجازي فارابي – مهرشهر كرج 40 0 0

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد  مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور:

علاقه مندان به این دانشگاه بیشتر دانش آموختگانی می باشند که محدودیت زمانی ثابت و امکان تحصیل حضوری را نداشته و در انتخاب رشته خود می توانند دانشگاه های این مجموعه را انتخاب نمایند.

در جدول زیر فهرستی از دانشگاه های پیام نور در گرایش های مختلف را ملاحظه می فرمایید.

جدول ظرفیت پذیرش پیام نور

دانشگاه/ رشته مديريت اجرايي مديريت كسب و كار مديريت امور شهري
دانشگاه پيام نور استان البرز – مركز كرج 63 0 0
دانشگاه پيام نور استان تهران – تهران غرب 63 138 23
دانشگاه پيام نور استان تهران – مركز ورامين 63 0 0
دانشگاه پيام نور استان سمنان – مركز گرمسار 63 0 0
دانشگاه پيام نور استان مازندران – مركز بابل 63 0 0
دانشگاه پيام نور استان مازندران – مركز ساري 63 0 0
دانشگاه پيام نور استان مركزي – مركز ساوه 63 0 0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – واحد قشم 55 45 0
دانشگاه پيام نور استان اصفهان – مركز خوانسار 0 23 0
دانشگاه پيام نور استان تهران – مركز دماوند 0 69 0
دانشگاه پيام نور استان همدان – مركز همدان 0 69 0


انتخاب رشته مدیریت اجرایی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت اجرایی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت اجرایی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت اجرایی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت اجرایی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت اجرایی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت اجرایی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت اجرایی ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور