ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد عمران

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد عمران

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد عمران ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد عمران ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد عمران
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته عمران
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته عمران و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

ظرفیت پذیرش یعنی حداکثر میزان تعداد نفرات ورودی برای دانشگاه در رشته ی تحصیلی مربوطه است. مهم ترین گاه در این قسمت توجه به میزان ظرفیت پذیرش دانشگاه می باشد. ظرفیت پذیرش در سال های گذشته و سال 96 با اختلاف 1 تا 5 نفر صورت می گیرد. البته ناگفته نماند که یک نفر هم می تواند سرنوشت ساز باشد. همچنین می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد میزان پذیرش دانشجو را در سال های گذشته و سال 96 مشاهده نمایند. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به قسمت نرم افزار انتخاب رشته مراجعه نمایید.

ظرفیت پذیرش ارشد عمران دانشگاه سراسری:

میزان پذیرش در دانشگاه های سراسری در رشته عمران به مراتب بالاتر از رشته های دیگر بوده به همین میزان متقاضیان این رشته نیز افراد زیادی هستند. در گرایش زلزله تعداد متقاضیان به مراتب از گرایش های دیگر بالاتر بوده و به همین میزان ظرفیت پذیرش بالاتری در دانشگاه سراسری می باشد. در جدول زیر ظرفیت  پذیرش در هر دانشگاه در کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران به تفکیک گرایش قرار داده شده است:

جدول ظرفیت پذیرش ارشد سراسری

دانشگاه/ گرایش سازه مهندسي زلزله ژئوتكنيك راه و ترابري مديريت منابع آب آب و سازه هاي هيدروليكي سازه هاي دريايي حمل و نقل مديريت ساخت محيط زيست راه آهن
دانشگاه اراك 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه اروميه 34 14 14 7 0 7 0 0 0 6 0
دانشگاه اصفهان 24 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
دانشگاه بجنورد 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه بناب 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه بوعلي سينا – همدان 9 0 11 0 0 10 0 0 0 0 0
دانشگاه بيرجند 10 0 0 0 12 0 0 0 0 8 0
دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) – قزوين 18 18 16 12 0 0 0 12 0 0 0
دانشگاه تبريز 48 18 16 0 16 16 7 0 0 8 5
دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان 8 0 10 0 8 0 0 0 0 0 0
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي – تهران 8 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه تربيت مدرس 36 12 20 12 10 16 16 12 0 9 0
دانشگاه تفرش 14 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه تهران 51 18 15 12 6 16 11 0 12 135 0
دانشگاه جامع امام حسين (ع) – تهران 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه حكيم سبزواري – سبزوار 22 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
دانشگاه خليج فارس – بوشهر 15 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0
دانشگاه خوارزمي 18 18 12 6 0 6 0 0 6 9 0
دانشگاه رازي – كرمانشاه 24 8 12 8 9 10 0 0 0 0 0
دانشگاه زابل 12 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
دانشگاه زنجان 36 0 14 13 0 16 0 0 0 0 0
دانشگاه سمنان 57 21 8 10 10 13 0 0 0 0 0
دانشگاه سيستان و بلوچستان – زاهدان 25 0 0 0 20 26 0 0 0 0 0
دانشگاه شاهد – تهران 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه شاهرود 14 0 27 12 10 29 9 0 0 12 0

 

ظرفیت پذیرش ارشد عمران دانشگاه آزاد:

پذیرش نیز در انتخاب رشته دانشگاه آزاد حائز اهمیت می باشد به گونه ای که اگر در دانشگاه واحد تهران جنوب ظرفیت پذیرش  نفر در گرایش سازه عمران باشد، اختلاف تراز 100 عددی می تواند تعیین کننده ی نفر پذیرنده در این دانشگاه باشد.

 ظرفیت پذیرش ارشد عمران دانشگاه غیرانتفاعی:

دانشگاه غیر انتفاعی نیز در واحدهای مختلف در گرایش های مختلف عمران دارای پذیرش می باشند. پذیرش این دانشگاه ها حدود 20 نفر می باشد. البته ذکر این نکته لازم است که پذیرش در این دانشگاه ها منوط به صرف هزینه می باشد. در جدول زیر لیستی از دانشگاه های غیر انتفاعی را به همراه میزان پذیرش در گرایش های مختلف را مشاهده می نمایید.

دانشگاه/ گرایش سازه مهندسي زلزله ژئوتكنيك راه و ترابري مديريت منابع آب آب و سازه هاي هيدروليكي سازه هاي دريايي حمل و نقل مديريت ساخت محيط زيست راه آهن
دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل 20 20 0 20 0 0 0 20 0 0 0
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني – اصفهان 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0
دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد – مشهد 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري – نور 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ – تهران 20 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0
دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر – يزد 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران – بابل 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي آپادانا – شيراز 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي آيندگان – تنكابن 20 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي اترك – قوچان 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي احرار – رشت 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي اسرار – مشهد 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي اشراق – بجنورد 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري – مشهد 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي البرز – قزوين 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي انديشمند – لاهيجان 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي ايوانكي 20 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي بعثت – كرمان 20 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي بنيان – شاهين شهر اصفهان 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي پارس رضوي – گناباد 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي پارسيان – بيدستان قزوين 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان – فريدونكنار 20 20 20 0 0 0 0 0 20 0 0

 

ظرفیت پذیرش ارشد عمران دانشگاه پیام نور:

چند واحد از دانشگاه های پیام نور در رشته عمران مقطع ارشد بیشتر اقدام به پذیرش دانشجو نمی کنند به همین خاطر که تعدادشان کم می باشد. انتخاب رشته و البته به میزان پذیرش و رتبه ی داوطلب بیشتر نقش خود را نشان می دهد. در جدول زیر میزان پذیرش دانشجو را در دانشگاه های پیام نور ارشد عمران مشاهده می نمایید.

دانشگاه/ گرایش سازه مهندسي زلزله ژئوتكنيك راه و ترابري مديريت منابع آب آب و سازه هاي هيدروليكي سازه هاي دريايي حمل و نقل مديريت ساخت محيط زيست راه آهن
دانشگاه پيام نور استان تهران – تهران شمال 20 0 0 60 0 20 0 0 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان فارس – مركز شيراز 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0
دانشگاه پيام نور استان بوشهر – مركز بين المللي عسلويه 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان – مركز بين المللي كيش 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
دانشگاه پيام نور استان البرز – مركز كرج 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0

 


باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته عمران

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد عمران

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته عمران با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد عمران میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • عمران و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته عمران با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته عمران

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد عمران

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد عمران

  کنکور آزاد

تماس با مشاور