ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد علوم سیاسی و روابط بین الملل
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

میزان پذیرش داوطلب در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های مختلف متفاوت بوده و می توان گفت پس از رتبه و تراز آزمون کنکور 96 دومین فاکتور مهم در تعیین انتخاب رشته ارشد می باشد. به طوری که داوطلبان با رتبه ی پایین تر در صورتی که ظرفیت دانشگاه ها در سال های مختلف بررسی نمایند. می توانند به انتخاب رشته ی مورد نظر دست پیدا کنند. طبیعتاً توجه نکردن به این موضوع می تواند داوطلب را به انتخاب های نادرست و در نتیجه قبول نشدن منجرب نماید.

داوطلبان با بررسی نمودن این فاکتور می توانند دید واقع بینانه و هوشمندانه ای نسبت به انتخاب رشته پیدا کنند و شانس قبولی خود را در دانشگاه ها بررسی نمایند. همچنین با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد می توانند انتخاب خود را به بهترین و بهینه ترین حالت ممکن برسانند. در قسمت های بعدی، لیست جداول ظرفیت پذیرش دانشگاه های ارائه دهنده ی علوم سیاسی و روابط بین المللی را به تفکیک گرایش مشاهده می کنید:

ظرفیت پذیرش ارشد علوم سیاسی و روابط بین المللی دانشگاه سراسری:

میزان پذیرش رشته ی علوم سیاسی و روابط بین المللی در گرایش ارشد دانشگاه های دولتی به نسبت دیگر دانشگاه ها پایین بوده لذا داوطلبان در هنگام انتخاب رشته ارشد باید ظرفیت دانشگاه های مورد خود را ملاک قرار دهند. فرض کنید که دانشگاه تهران دارای 15 نفر ظرفیت در این گرایش می باشد. با تراز لازم برای این دانشگاه 7400 الی 800 می باشد. حال داوطلب دارای تراز 7400 بهتر است که در انتخاب رشته اولویت های ابتدایی خود دانشگاه تهران را انتخاب ننمایند. در جدول زیر لیست دانشگاه ها به همراه ظرفیت آن ها را مشاهده می کنید.

ظرفیت پذیرش ارشد علوم سیاسی و روابط بین المللی دانشگاه آزاد:

با توجه به اضافه شدن ظرفیت های پذیرش از سال 1390 به بعد دانشگاه آزاد، ورودی های خود و گرایش های رشته های زیر مجموعه خود را افزایش داد تا بتوانند داوطلبان در مقطع ارشد در گرایش های این رشته مجموعه شرکت نمایند. داوطلبان همچنین دقت نمایند که با توجه به میزان ظرفیت در سال جاری و ظرفیت دانشگاه ها در سال های گذشته، انتخاب خود را انجام دهند. همچنین داوطلبان می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد در سال های گذشته را مشاهده نمایند.

دانشگاه آزاد برای داوطلب در گرایش های روابط بین المللی – علوم سیاسی و روابط بین المللی – اندیشه سیاسی در اسلام پذیرش دارد.

ردیف نام دانشگاه ظرفیت گرایش
1 واحد آشتیان 15 روابط بین الملل
2 واحد الکترونیکی 15 روابط بین الملل
3 واحد اهواز 15 روابط بین الملل
4 واحد بناب 15 روابط بین الملل
5 واحد تبریز 15 روابط بین الملل
6 واحد تهران جنوب 15 روابط بین الملل
7 واحد تهران مرکزی 15 روابط بین الملل
8 واحد چالوس 15 روابط بین الملل
9 خرم آباد 15 روابط بین الملل
10 رودهن 15 روابط بین الملل
11 واحد زنجان 15 روابط بین الملل
12 واحد شهررضا 15 روابط بین الملل
13 واحد علوم و تحقیقات 15 روابط بین الملل
14 واحد قم 15 روابط بین الملل
15 واحد کرج 15 روابط بین الملل
16 واحد مشهد 15 روابط بین الملل
17 واحد نراق 15 روابط بین الملل
18 واحد همدان 15 روابط بین الملل
19 واحد آزادشهر 15 روابط بین الملل

 

ردیف نام دانشگاه ظرفیت گرایش
20 واحد آشتیان 15 علوم سیاسی و روابط بین الملل
21 واحد آیت ا… آملی 15 علوم سیاسی و روابط بین الملل
22 واحد افغانستان 15 علوم سیاسی و روابط بین الملل
23 واحد الکترونیکی 15 علوم سیاسی و روابط بین الملل
24 واحد اندیمشک 15 علوم سیاسی و روابط بین الملل
25 واحد اهواز 15 علوم سیاسی و روابط بین الملل
26 ایلام 15 علوم سیاسی و روابط بین الملل
27 بافت 15 علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

ردیف نام دانشگاه ظرفیت گرایش
1 واحد آزاد شهر 15 اندیشه سیاسی در اسلام
2 واحد آشتیان 15 اندیشه سیاسی در اسلام
3 واحد الکترونیک 15 اندیشه سیاسی در اسلام
4 واحد تهران جنوب 15 اندیشه سیاسی در اسلام
5 واحد تهران مرکزی 15 اندیشه سیاسی در اسلام
6 واحد درود 15 اندیشه سیاسی در اسلام
7 واحد شهررضا 15 اندیشه سیاسی در اسلام
8 واحد علوم و تحقیقات 15 اندیشه سیاسی در اسلام
9 واحد قم 15 اندیشه سیاسی در اسلام
10 واحد مشهد 15 اندیشه سیاسی در اسلام
11 واحد همدان 15 اندیشه سیاسی در اسلام

 

 1130- کد ضریب (4) رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

کد دانشگاه نام دانشگاه گرایش ظرفیت پذیرش
14373 دانشگاه بو علیس سینا – همدان اندیشه سیاسی در اسلام 174
14374 دانشگاه تبریز اندیشه سیاسی در اسلام 7
14475 دانشگاه شهید بهشتی – تهران اندیشه سیاسی در اسلام 7
14376 دانشگاه علامه طباطباییی – تهران اندیشه سیاسی در اسلام 12
14377 دانشگاه مازندران – بابلسر اندیشه سیاسی در اسلام 6
14378 پزوهشکده ی امام خمینی (3) و انقلاب اسلامی اندیشه سیاسی در اسلام 9
14379 دانشگاه بو علی سینا – همدان اندیشه سیاسی در اسلام 9
143880 دانشگاه تبریز اندیشه سیاسی در اسلام 5
14381 دانشگاه شهید بهشتی – تهران اندیشه سیاسی در اسلام 2
14382 دانشگاه علامه طباطباییی – تهران اندیشه سیاسی در اسلام 12
14383 دانشگاه مازندران – بابلسر اندیشه سیاسی در اسلام 6
14384 دانشگاه غیر انتفاعی باقرالعلوم (ع) – قم اندیشه سیاسی در اسلام 7
14385 دانشگاه غیر انتفاعی مفید – قم اندیشه سیاسی در اسلام 10

 

کد دانشگاه نام دانشگاه گرایش ظرفیت پذیرش
14342 دانشگاه تهران مطالعات منطقه ای 6
14343 دانشگاه تهران مطالعات منطقه ای 6
14344 دانشگاه تهران مطالعات منطقه ای 6
14346 دانشگاه شهید بهشتی – تهران مطالعات منطقه ای 7
14348 دانشگاه شیراز مطالعات منطقه ای 10
14349 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مطالعات منطقه ای 10
14350 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مطالعات منطقه ای 10
14351 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مطالعات منطقه ای 10
14352 دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مطالعات منطقه ای 10
143453 دانشگده روابط بین الملل – وزارت امور خارجه مطالعات منطقه ای 15

 

ظرفیت پذیرش ارشد علوم سیاسی و روابط بین المللی دانشگاه غیر انتفاعی:

دانشگاه غیر انتفاعی از مجموعه دانشگاه های داولتی بوده که زیر نظر وزارت علوم مشغول به فعالیت می باشد. مدرک این دانشگاه مورد تأیید وزارت خانه ها و سازمان ها و نهادهای مختلف می باشد. قبولی در این دانشگاه نسبت به دانشگاه های دیگر آسان تر بوده و دانش آموختگان راه آسان تری را در پیش دارند. با توجه به یکسان شدن آزمون های کارشناسی ارشد سراسری و آزاد 96، داوطلبان می توانند در انتخاب رشته ی خود واحد های این دانشگاه را لحاظ نمایند. سطح علمی اساتید دانشگاه غیر انتفاعی در واحد های مختلف متفاوت بوده مثلاً در واحد علم و فرهنگ دانشگاه غیر انتفاعی، اساتید رتبه ی 1 مشغول به تدریس می باشند و مدرک آن مورد تأیید و شناخته شده می باشد. لیست ظرفیت پذیرش دانشگاه های غیر انتفاعی به تفکیک گرایش:

ردیف نام دانشگاه گرایش ظرفیت
1 دانشگاه باقرالعلوم علوم سیاسی و روابط بین الملل 10 نفر – فقط زن
2 دانشگاه باقر العلوم علوم سیاسی و روابط بین الملل 10 نفر – فقط زن
3 دانشگاه مفید قم علوم سیاسی و روابط بین الملل 18 نفر – متمرکز
4 دانشگاه مفید قم علوم سیاسی و روابط بین الملل 6 نفر – غیر متمرکز
5 دانشگاه گیلان علوم سیاسی و روابط بین الملل 25 نفر –محل تحصیل واقع در انزلی
6 دانشگاه مفید قم مطالعات منطقه ای 18 نفر- متمرکز – گرایش مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
7 دانشگاه مفید قم مطالعات منطقه ای 6 نفر – غیر متمرکز- گرایش مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
8 دانشگاه مفید قم اندیشه سیاسی در اسلام 6 نفر غیر متمرکز – گرایش مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
9 دانشگاه مفید قم اندیشه سیاسی در اسلام 6 نفر – غیر متمرکز

 

ظرفیت پذیرش ارشد علوم سیاسی و روابط بین المللی در دانشگاه پیام نور:

دانشگاه پیام نور دانشگاه نیمه حضوری یا غیر حضوری نیست!

شاید می توان گفت در سال های گذشته دانشگاه پیام نور به سمت افزایش کلاس ها و مجازی شدن کلاس ها حرکت کرده است. می توان این طور بیان کرد که دانشگاه پیام نور مثل دانشگاه های سراسری نبوده و همیشه کلاس های حضوری ندارد و نه مثل دانشگاه های نیمه حضوری که در سال کم پیش می آید که کلاس برگزار شود!

می توان این طور گفت که پیام نور به این معنا نیست که همیشه کلاس ها وجود ندارد [awsa-!]

حضور در کلاس های پیام نور، اجباری اختیاری می باشد به این معنی که حضور در کلاس های تئوری اختیاری می باشد. چرا که آموزش کتاب محور هدف اصلی دانشگاه پیام نور بوده و حضور در کلاس های عملی و آزمایشگاه اجباری می باشد. باید گفت که دانشگاه پیام نور اصولاً پنج شنبه و جمعه تعطیل می باشد. اما در گاهی مواقع پنج شنبه ها کلاس برگزار می گردد.

[awsa-!]دانشگاه پیام نور جمعه ها تعطیل است

دانشگاه پیام نور پذیرش به صورت بومی داشته و دارای خوابگاه نمی باشد. شاید هم علت آن را این طور می شود عنوان کرد که بدلیل نیمه حضوری بودن، فاقد خوابگاه می باشد. البته در مقطع کارشناسی ارشد با توجه به شرایط پذیرش ممکن است بومی نباشد!.

در دانشگاه پیام نور آزمون های تستی و تشریحی می باشد بدان معنا که در بعضی از آزمون ها، سؤال ها تستی و در بعضی آزمون ها تشریحی و حتی ممکن است تستی و تشریحی سؤال ها باشد.

سؤال های دانشگاها پیام نور فقط تستی نیست

جهت اطلاعات بیشتر درمورد راهنمای انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی و روابط بین المللی کلیک نمایید


باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • علوم سیاسی و روابط بین الملل و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

  کنکور آزاد

تماس با مشاور