ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی96

  • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته روانشناسی تربیتی

  • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی تربیتی

  • ظرفیت پذیر رشته روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته روانشناسی تربیتی ارشد و مقادیر دانشگاه ها

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
  • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد روانشناسی تربیتی

اطلاع از ظرفیت پذیرش ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه سراسری به شما کمک خواهد کرد که انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید و در نتیجه احتمال قبولی شما افزایش یابد. در ذیل، ظرفیت برخی از دانشگاه های سراسری پذیرنده ی ارشد روانشناسی تربیتی آمده است. شما می توانید جهت اطلاع دقیق از تمامی دانشگاه های پذیرنده ی ارشد روانشناسی تربیتی و ظرفیت پذیرش هر دانشگاه از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی استفاده نمائید.

دوره تحصیلی نام دانشگاه رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران روانشناسی تربیتی 10
روزانه دانشگاه شیراز روانشناسی تربیتی 10
روزانه دانشگاه تهران روانشناسی تربیتی 5
نوبت دوم دانشگاه تهران روانشناسی تربیتی 3
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران روانشناسی تربیتی 10
نوبت دوم دانشگاه کاشان روانشناسی تربیتی 10
مجازی دانشگاه شهید بهشتی – تهران روانشناسی تربیتی 40
پردیس خود گردان دانشگاه خوارزمی روانشناسی تربیتی 10
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی تهران روانشناسی تربیتی 6

ظرفیت پذیرش ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد:

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد به هنگام انتخاب رشته باید با دقت بیشتری نسبت به انتخاب رشته ارشد عمل نمایند. اطلاع از ظرفیت پذیرش هر دانشگاه و دانشگاه های پذیرنده ی ارشد روانشناسی تربیت به شما کمک خواهد کرد که انتخاب های معقولانه و منطقی بیشتری بزنید و در نتیجه احتمال قبولی شما افزایش یابد. در ذیل، ظرفیت برخی از دانشگاه های آزاد پذیرنده ی ارشد روانشناسی تربیتی آمده است.

شما می توانید جهت اطلاع دقیق از تمامی دانشگاه های پذیرنده ی ارشد روانشناسی تربیتی و ظرفیت پذیرش آن ها از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی استفاده نمائید.

نام دانشگاه آزاد رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
واحد اسلامشهر روانشناسی تربیتی 18
واحد پزشکی تهران روانشناسی تربیتی 18
واحد تهران شمال روانشناسی تربیتی 18
واحد تهران مرکزی روانشناسی تربیتی 18
واحد رودهن روانشناسی تربیتی 18
واحد علوم و تحقیقات روانشناسی تربیتی 18
واحد قم روانشناسی تربیتی 18
واحد همدان روانشناسی تربیتی 18

 

 ظرفیت پذیرش ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه غیر انتفاعی:

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی پس از مشاهده ی کارنامه ی خود در سایت رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور (sanjesh.org) باید به فکر انتخاب رشته باشند. از آنجا که انتخاب محل های دانشگاهی شما محدود است. باید بر اساس ظرفیت پذیرش هر دانشگاه، انتخاب های معقولانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد. جهت تحقق این امر می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی استفاده نمائید تا اطلاع دقیقی از ظرفیت پذیرش ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه غیر انتفاعی کسب نمائید و بر اساس آن بتوانید انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید و در نهایت در بهترین دانشگاه قبول شوید.

ظرفیت پذیرش ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور:

اطلاع از ظرفیت پذیرش ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور به شما کمک خواهد کرد تا انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید. از آنجا که انتخاب های شما محدود است، باید تعداد انتخاب محل های دانشگاهی معقولانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد.

در ذیل، برخی از دانشگاه های پذیرنده ی ارشد روانشناسی تربیتی و ظرفیت آن ها ذکر شده است. شما می توانید جهت اطلاع دقیق از ظرفیت پذیرش تمامی دانشگاه های پذیرنده ی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی استفاده نمائید.

دوره تحصیلی نام دانشگاه رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
پیام نور دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان روانشناسی تربیتی 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز ورامین روانشناسی تربیتی 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – سمنان روانشناسی تربیتی 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان روانشناسی تربیتی 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت روانشناسی تربیتی 8

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی کلیک کنید

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • بررسی قبولی شما در رشته روانشناسی تربیتی و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
  • بررسی شانس قبولی شما در رشته روانشناسی تربیتی توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی
  • مشاوره انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی ، معرفی رشته روانشناسی تربیتی و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
  • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد روانشناسی تربیتی ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
  • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی


تماس با مشاور