ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد حقوقی خصوصی 96

 • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد حقوقی خصوصی 96: انتخاب رشته ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته دانشگاه

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور سراسری ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد توسط نرم افزار انتخاب رشته

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

هنگامی که دانشجوی ارشد کارنامه خود را دریافت می کند پس از آگاهی از تراز و رتبه ی خود باید رشته و دانشگاه را انتخاب کند. دانشگاه های هر شهر با توجه به ظرفیت خود برای هر سال ورودی دانشجویان ارشد ظرفیتی را درنظر می گیرند که به دانشجو کمک شایانی می کند زیرا دانشجو با توجه به رتبه ی علمی دانشگاه و ظرفیت پذیرش آن، همچنین در نظر گرفتن رتبه و تراز خود می تواند انتخاب بهتری داشته باشد. قطعاً دانستن ظرفیت پذیرش هر دانشگاه نگاهی هوشمندانه و سنجیده به دانشجو می دهد که در نهایت انتخابی بهتر برای او رقم می زند. دانشجویان ارشد حقوق می توانند برای داشتن انتخاب رشته ای بهتر از نرم افزار انتخاب رشته ی خانه مشاوره استفاده کنند و از این طریق انتخابی بهتر برای آینده ی علمی خود رقم بزنند.

ظرفیت پذیرش ارشد حقوق خصوصی دانشگاه سراسری:

هر سال دانشجویان ارشد رشته ی حقوق پس از این که مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه های سراسری می شوند با ظرفیت های متفاوتی از این دانشگاه ها مواجه می شود که این امر با توجه به تراز و رتبه ی آنها انتخابی سنجیده تر برای دانشجویان کارشناسی ارشد رقم بزند. استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کمک شایانی به دانشجو در انتخابی بتر خواهد داشت زیرا به صورت منظم و مدون دانشجو را از ظرفیت های دانشگاه های سراسری کل کشور در رشته ی حقوق خصوصی مطلع خواهد کرد.

دانشگاه/ رشته کد ضریب1 (خصوصی، …)
دانشگاه آيت اله بروجردي – بروجرد 20
دانشگاه اصفهان 9
دانشگاه بوعلي سينا – همدان 11
دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) – قزوين 16
دانشگاه تبريز 30
دانشگاه تربيت مدرس 5
دانشگاه تهران 232
دانشگاه حكيم سبزواري – سبزوار 14
دانشگاه خوارزمي 20
دانشگاه رازي – كرمانشاه 11
دانشگاه سمنان 6
دانشگاه شاهد – تهران 16
دانشگاه شهيد بهشتي – تهران 44
دانشگاه شهيد چمران – اهواز 8
دانشگاه شيراز 30
دانشگاه علامه طباطبايي – تهران 80
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري 72
دانشگاه فردوسي مشهد 15
دانشگاه قم 90
دانشگاه كاشان 9
دانشگاه گيلان – رشت 30
دانشگاه مازندران – بابلسر 26
دانشگاه شهركرد 13
دانشگاه شهيد مطهري 10

 

 ظرفیت پذیرش ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد:

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی حقوق خصوصی زمانی که از ظرفیت های پذیرش دانشگاه آزاد در کل کشور و تعداد پذیرش هر دانشگاه مطلع شوند می توانند انتخاب رشته ای مطمئن تر داشته باشند اما آگاهی از تراز و رتبه  و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها امری آسان در انتخاب رشته ی دانشجو نخواهد بود به همین دلیل استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی خانه ی مشاوره می تواند بهترین انتخاب دانشجو باشد.

نام رشته نام استان کد محل دانشگاهی نام محل دانشگاهی جنسیت
حقوق خصوصی آذربایجان شرقی ۱۰۲ واحد تبریز زن و مرد
حقوق خصوصی آذربایجان شرقی ۱۴۷ واحد مراغه زن و مرد
حقوق خصوصی آذربایجان شرقی ۲۲۰ واحد اهر زن و مرد
حقوق خصوصی آذربایجان شرقی ۳۵۰ واحد اسکو زن و مرد
حقوق خصوصی آذربایجان شرقی ۳۹۶ واحد ایلخچی زن و مرد
حقوق خصوصی آذربایجان شرقی ۴۷۰ مرکز تسوج زن و مرد
حقوق خصوصی آذربایجان غربی ۱۰۳ واحد ارومیه زن و مرد
حقوق خصوصی آذربایجان غربی ۲۴۱ واحد ماکو زن و مرد
حقوق خصوصی اردبیل ۱۱۹ واحد اردبیل زن و مرد
حقوق خصوصی اصفهان ۱۱۶ واحد کاشان زن و مرد
حقوق خصوصی اصفهان ۱۵۰ واحد نجف آباد زن و مرد
حقوق خصوصی اصفهان ۱۷۵ واحد اصفهان(خوراسگان) زن و مرد
حقوق خصوصی اصفهان ۱۹۷ واحد شهرضا زن و مرد
حقوق خصوصی اصفهان ۲۰۵ واحد میمه زن و مرد
حقوق خصوصی اصفهان ۲۸۹ واحد نطنز زن و مرد
حقوق خصوصی البرز ۱۱۵ واحد کرج زن و مرد
حقوق خصوصی ایلام ۲۵۴ واحد ایلام زن و مرد
حقوق خصوصی بوشهر ۱۴۶ واحد بوشهر زن و مرد
حقوق خصوصی تهران ۱۰۱ واحد تهران مرکزی زن و مرد
حقوق خصوصی تهران ۱۲۳ واحد علوم و تحقیقات زن و مرد
حقوق خصوصی تهران ۱۴۱ واحد تهران جنوب زن و مرد
حقوق خصوصی تهران ۱۴۳ واحد ورامین زن و مرد
حقوق خصوصی تهران ۱۵۷ واحد تهران شمال زن و مرد
حقوق خصوصی تهران ۲۲۸ واحد تهران غرب زن و مرد
حقوق خصوصی تهران ۲۳۸ واحد اسلامشهر زن و مرد
حقوق خصوصی تهران ۲۵۰ واحد دماوند زن و مرد
حقوق خصوصی تهران ۲۵۲ واحد شهرقدس زن و مرد
حقوق خصوصی تهران ۵۰۳ واحد الکترونیکی زن و مرد
حقوق خصوصی تهران ۵۵۹ واحد رباط کریم زن و مرد
حقوق خصوصی تهران ۵۶۰ واحد ملارد زن و مرد
حقوق خصوصی تهران ۵۸۳ واحد صفادشت زن و مرد
حقوق خصوصی چهارمحال وبختیاری ۲۴۲ واحد بروجن زن و مرد
حقوق خصوصی چهارمحال وبختیاری ۴۰۱ واحد فارسان زن و مرد
حقوق خصوصی خراسان جنوبی ۱۳۱ واحد بیرجند زن و مرد
حقوق خصوصی خراسان رضوی ۱۱۱ واحد مشهد زن و مرد
حقوق خصوصی خراسان رضوی ۱۲۷ واحد سبزوار زن و مرد
حقوق خصوصی خراسان رضوی ۱۳۰ واحد نیشابور زن و مرد
حقوق خصوصی خراسان رضوی ۲۱۲ واحد کاشمر زن و مرد
حقوق خصوصی خراسان رضوی ۷۰۶ واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار زن و مرد
حقوق خصوصی خوزستان ۱۰۶ واحد اهواز زن و مرد
حقوق خصوصی خوزستان ۲۱۵ واحد بهبهان زن و مرد
حقوق خصوصی خوزستان ۸۰۲ واحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس زن و مرد
حقوق خصوصی زنجان ۱۳۸ واحد زنجان زن و مرد
حقوق خصوصی سمنان ۱۰۴ واحد شاهرود زن و مرد
حقوق خصوصی سمنان ۱۲۸ واحد سمنان زن و مرد
حقوق خصوصی سمنان ۱۴۲ واحد دامغان زن و مرد
حقوق خصوصی سمنان ۴۷۹ واحد مهدی شهر زن و مرد
حقوق خصوصی فارس ۱۵۲ واحد کازرون زن و مرد
حقوق خصوصی فارس ۱۵۵ واحد لارستان زن و مرد
حقوق خصوصی فارس ۱۶۳ واحد شیراز زن و مرد
حقوق خصوصی فارس ۱۹۸ واحد مرودشت زن و مرد
حقوق خصوصی فارس ۲۹۲ واحد نورآباد ممسنی زن و مرد
حقوق خصوصی فارس ۳۸۷ واحد صفاشهر زن و مرد
حقوق خصوصی قزوین ۱۷۰ واحد تاکستان زن و مرد
حقوق خصوصی قم ۱۵۴ واحد قم زن و مرد
حقوق خصوصی کردستان ۱۱۰ واحد سنندج زن و مرد
حقوق خصوصی کردستان ۲۷۱ واحد سقز زن و مرد
حقوق خصوصی کرمان ۱۹۴ واحد رفسنجان زن و مرد
حقوق خصوصی کرمان ۲۰۳ واحد سیرجان زن و مرد
حقوق خصوصی کرمانشاه ۱۹۲ واحد کرمانشاه زن و مرد
حقوق خصوصی کهگیلویه وبویراحمد ۱۲۰ واحد یاسوج زن و مرد
حقوق خصوصی گلستان ۱۷۳ واحد گرگان زن و مرد
حقوق خصوصی گلستان ۱۸۶ واحد آزادشهر زن و مرد
حقوق خصوصی گیلان ۲۸۶ واحد بندرانزلی زن و مرد
حقوق خصوصی گیلان ۷۱۲ واحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی زن و مرد
حقوق خصوصی لرستان ۱۱۲ واحد بروجرد زن و مرد
حقوق خصوصی لرستان ۱۴۸ واحد خرم آباد زن و مرد
حقوق خصوصی لرستان ۲۴۸ واحد دورود زن و مرد
حقوق خصوصی مازندران ۱۰۷ واحد قائم شهر زن و مرد
حقوق خصوصی مازندران ۱۵۸ واحد چالوس زن و مرد
حقوق خصوصی مازندران ۱۵۹ واحد تنکابن زن و مرد
حقوق خصوصی مازندران ۲۰۸ واحد ساری زن و مرد
حقوق خصوصی مازندران ۵۳۹ واحد نوشهر زن و مرد
حقوق خصوصی مرکزی ۱۲۱ واحد اراک زن و مرد
حقوق خصوصی مرکزی ۱۸۵ واحد نراق زن و مرد
حقوق خصوصی مرکزی ۲۶۲ واحد خمین زن و مرد
حقوق خصوصی هرمزگان ۱۱۴ واحد بندرعباس زن و مرد
حقوق خصوصی هرمزگان ۷۹۹ واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش زن و مرد
حقوق خصوصی یزد ۱۰۵ واحد یزد زن و مرد
حقوق خصوصی یزد ۱۷۹ واحد میبد زن و مرد
حقوق خصوصی یزد ۲۰۱ واحد تفت زن و مرد
حقوق خصوصی یزد ۲۵۹ واحد ابرکوه زن و مرد

 

ظرفیت پذیرش ارشد حقوق خصوصی دانشگاه غیر انتفاعی:

دانشجویان ارشد رشته ی حقوق که موفق به انتخاب گرایش حقوق خصوصی در مؤسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی شده اند با کمک گرفتن از نرم افزار انتخاب رشته می توانند از رتبه و تراز و درصد دروس و همچنین ظرفیت دانشگاه مطلع شوند و این امر می تواند انتخابی مطمئن تر برای آینده ی علمی دانشجو باشد.

دانشگاه ظرفیت پذیرش
دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل 20
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني – اصفهان 20
دانشگاه غيرانتفاعي عدالت 20
دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري – نور 40
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ – تهران 20
دانشگاه غيرانتفاعي مفيد – قم 20
مؤسسه غيرانتفاعي اديب مازندران – ساري 20
مؤسسه غيرانتفاعي اشراق – بجنورد 20
مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان – چالوس 20
مؤسسه غيرانتفاعي كار – قزوين 40
مؤسسه غيرانتفاعي خاتم – تهران 20
مؤسسه غيرانتفاعي طلوع مهر – قم 60
مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي – تهران 40

 

ظرفیت پذیرش ارشد حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور:

دانشگاه ظرفیت پذیرش
دانشگاه پيام نور استان ايلام – مركز ايلام 23
دانشگاه پيام نور استان تهران – تهران جنوب 23

 

دانشجوی ارشد پس از دریافت کارنامه ی آزمون خود باید با انتخاب رشته ای سنجیده آینده ی علمی خود را تضمین کند. دانشجویان ارشد حقوق که مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه های پیام نور شده اند می توانند با آگاهی از ظرفیت پذیرش این دانشگاه ها در کل کشور با توجه به شرایط خود انتخابی بهتر داشته باشند. کارشناسان خانه ی  مشاوره جهت کمک به دانشجویان کارشناسی ارشد نرم افزاری برای انتخاب رشته دانشجویان  فراهم کرده اند که قطعاً می تواند دید بهتری برای انتخاب رشته به دانشجو بدهد.

 

انتخاب رشته امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور