ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی

  • ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی، زمان انتخاب رشته علوم تجربی
  • قبولی در رشته های علوم تجربی، رشته های پزشکی و میزان قبولی آن ها
  • نرم افزار انتخاب رشته ی علوم تجربی، نرم افزار تکمیل ظرفیت علوم تجربی
  • سامانه هوشمند مشاوره تلفنی و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما

رشته ی علوم تجربی از جمله رشته های پر طرفدار دانشگاه می باشد که داوطلبان زیادی هر ساله بر سر نشستن صندلی های دانشگاهی با هم به رقابت می پردازند. به همین دلیل داوطلبان پیش از انتخاب رشته ی خود می بایست با آگاهی کامل از همه ی مسائل و درنظر رگرفتن فاکتورهای گوناگون، انتخاب رشته ی خود را انجام دهند.

یکی از فاکتورهای بسیار مهم که در بیشتر موارد داوطلبان آن را نادیده می گیرند ظرفیت پذیرش دانشگاه ها می باشد. داوطلبان با اطلاع از این موضوع و آخرین نفرات قبولی در دانشگاه ها می توانند سوپاپ اطمینان قبولی خود در دانشگاه ها را فراهم سازند.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر از ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی و اطلاع از آخرین رتبه های قبولی می توانند با مشاورین کنکور مرکز تماس گرفته و از راهنمایی آنان بهره گیرند. همچنین در جدول زیر لیستی از ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی را به تفکیک آورده ایم:

رشته/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم ظرفیت مازاد مجازی دولتی پردیس خودگردان غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در گرایش
اتاق عمل 1335 0 0 0 9 0 0 1344
ادیان و مذاهب 0 0 0 0 0 24 0 24
اعضای مصنوعی 79 0 0 0 5 0 0 84
اقتصاد اسلامی 63 21 0 0 0 0 0 84
اقیانوس شناسی 75 10 0 0 0 0 0 85
بهداشت مواد غذایی 65 0 0 0 0 0 0 65
بهداشت و بازرسی گوشت 65 10 0 0 0 0 0 75
بینایی سنجی 83 0 3 0 15 0 0 101
پرستاری 3247 0 10 0 165 0 0 3422
پزشکی 3425 124 335 0 805 300 0 4989
تاریخ اسلام 0 0 0 0 0 24 0 24
حسابداری 758 243 0 0 0 1974 7470 10445
حسابداری حسابرسی 15 0 0 0 0 360 0 375
حسابداری دولتی 15 0 0 0 0 72 0 87
حسابداری مالیاتی 15 0 0 0 0 252 0 267
داروسازی 647 0 19 0 299 0 0 965
دامپزشکی 444 221 0 0 0 0 0 665
دندانپزشکی 924 0 0 0 295 0 0 1219
روانشناسی 847 247 0 0 0 1320 2940 5354
زمین شناسی 940 162 0 0 0 0 600 1702
زیست شناسی 40 20 0 0 0 60 0 120
زیست شناسی زیست دریا 185 25 0 0 0 60 0 270
زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوشیمی 56 24 0 0 0 240 0 320
زیست شناسی سلولی و مولکولی ژنتیک 159 36 0 0 0 420 0 615
زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم سلولی و مولکولی 430 80 0 0 0 420 0 930
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی 220 40 0 0 0 360 0 620
زیست شناسی علوم جانوری 613 87 0 0 0 60 0 760
زیست شناسی علوم گیاهی 868 177 0 0 0 180 850 2075
زیست شناسی عمومی 455 110 0 0 0 60 1450 2075
زیست فنآوری 255 30 0 0 0 300 0 585
شنوایی شناسی 140 0 0 0 8 0 0 148
شیعه شناسی 0 0 0 0 0 108 0 108
شیمی 35 0 0 0 0 0 0 35
شیمی آفت کش ها 71 22 0 0 0 0 0 93
شیمی دارویی 91 32 0 0 0 126 0 249
شیمی فناوری اطلاعات 69 25 0 0 0 0 0 94
شیمی کاربردی 929 267 0 0 0 0 1295 2491
شیمی محض 1441 265 0 0 0 60 1200 2966
شیمی محیط زیست 59 18 0 0 0 0 0 77
علم اطلاعات و دانش شناسی 380 75 0 0 0 0 0 455
علوم اقتصادی 1189 328 0 0 0 72 980 2569
علوم آزمایشگاهی 1420 0 5 0 5 60 0 1490
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 100 30 0 0 0 0 0 130
علوم تربیتی اموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی 0 0 0 0 0 36 0 36
علوم تغذیه 385 0 0 0 30 60 0 475
علوم حدیث 60 0 0 0 0 0 0 60
علوم قرآن و حدیث 60 0 0 0 0 24 0 84
علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید 237 0 0 0 0 0 0 237
علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید 423 0 0 0 0 0 0 423
علوم قرآنی علوم قرآن مجید 321 0 0 0 0 24 0 345
علوم قرآنی فنون قرایت تلاوت و کتابت قرآن مجید 18 0 0 0 0 0 0 18
علوم قضایی 90 0 0 0 0 0 0 90
علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی وبهداشتی 41 0 0 0 14 0 0 55
علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی وبهداشتی 19 0 0 0 0 0 0 19
علوم و معارف قرآن 36 0 0 0 0 0 0 36
علوم و مهندسی خاک 722 67 0 0 0 0 0 789
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) 651 165 0 0 0 540 90 1446
فقه و حقوق اسلامی 102 0 0 0 0 0 0 102
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق امامی 0 0 0 0 0 96 0 96
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق حنفی 0 0 0 0 0 48 0 48
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق شافعی 0 0 0 0 0 72 0 72
فلسفه و عرفان اسلامی 0 0 0 0 0 24 0 24
فیزیوتراپی 277 0 0 0 35 0 0 312
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی 30 50 0 0 0 0 0 80
کاردانی تکنولوژی چوب 40 0 0 0 0 0 0 40
کاردانی حسابداری 36 2 0 0 0 0 0 38
کاردانی دامپزشکی 110 60 0 0 0 0 0 170
کاردانی شیمی آزمایشگاهی 25 0 0 0 0 0 0 25
کاردانی علمی – کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر 566 109 0 0 0 240 0 915
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت جهانگردی 36 12 0 0 0 0 0 48
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت هتلداری 36 12 0 0 0 0 0 48
کاردرمانی 220 0 0 0 16 0 0 236
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی 48 0 0 0 0 0 0 48
کارشناسی بهداشت عمومی 1382 0 0 0 20 0 0 1402
کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی 75 0 0 0 0 0 0 75
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی 790 0 0 0 5 0 0 795
کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای 17 0 0 0 0 0 0 17
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 338 0 5 0 15 0 0 358
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 25 0 0 0 0 0 0 25
کتابداری در شاخه پزشکی 111 0 0 0 0 0 0 111
گفتار درمانی 221 0 0 0 8 0 0 229
مامایی 931 0 5 0 26 0 0 962
مدیریت امور بانکی 0 0 0 0 0 18 0 18
مدیریت بازاریابی 21 0 0 0 0 0 0 21
مدیریت بازرگانی 675 134 0 0 0 708 4500 6017
مدیریت بیمه 33 12 0 0 0 36 0 81
مدیریت بیمه اکو 12 12 0 0 0 0 0 24
مدیریت جهانگردی 245 106 0 72 0 36 780 1239
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 227 0 0 0 0 0 0 227
مدیریت دولتی 182 62 0 0 0 36 4050 4330
مدیریت صنعتی 465 107 0 0 0 456 2670 3698
مدیریت فرهنگی هنری 0 0 0 0 0 36 0 36
مدیریت کسب و کارهای کوچک 33 21 0 0 0 60 0 114
مدیریت گمرکی 40 17 0 0 0 0 0 57
مدیریت مالی 132 15 0 0 0 108 0 255
مدیریت هتلداری 27 0 0 0 0 0 0 27
مدیریت و بازرگانی دریایی 12 3 0 0 0 0 0 15
مدیریت و بازرگانی دریایی مناطق ویژه 36 3 0 0 0 0 0 39
معارف اسلامی 63 0 0 0 0 36 0 99
معارف قرآن مجید 30 0 0 0 0 0 0 30
مهندسی بهداشت حرفه ای 934 0 0 0 41 0 0 975
مهندسی بهداشت محیط 1242 0 0 0 23 0 0 1265
مهندسی صنایع مبلمان 45 15 0 0 0 0 0 60
مهندسی فضای سبز 252 66 0 0 0 120 0 438
مهندسی کشاورزی – زیست فناوری (بیوتکنولوژی) 148 0 0 0 0 0 0 148
مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی 349 55 0 0 0 0 0 404
مهندسی کشاورزی اقتصادکشاورزی 0 0 0 0 0 0 553 553
مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی 203 20 0 0 0 0 0 223
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات 257 45 0 0 0 0 0 302
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات اصلاح نباتات 384 18 0 0 0 0 0 402
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات زراعت 254 18 0 0 0 0 0 272
مهندسی کشاورزی علوم باغبانی 789 57 0 0 0 0 0 846
مهندسی کشاورزی علوم دامی 832 71 0 0 0 120 370 1393
مهندسی منابع طبیعی جنگلداری 155 10 0 0 0 0 0 165
مهندسی منابع طبیعی جنگلداری جنگلداری 144 1 0 0 0 0 0 145
مهندسی منابع طبیعی شیلات 313 41 0 0 0 60 210 624
مهندسی منابع طبیعی شیلات بوم شناسی ابزیان 67 5 0 0 0 0 0 72
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ بیولوژی وحفاظت چوب 15 0 0 0 0 0 0 15
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ خمیروکاغذ 15 0 0 0 0 0 0 15
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ صنایع چوب 15 0 0 0 0 0 0 15
مهندسی منابع طبیعی محیط زیست 600 60 0 0 0 180 780 1620
مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک و بیابانی 65 5 0 0 0 0 0 70
مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری 554 6 0 0 0 0 0 560
مهندسی منابع طبیعی مهندسی چوب و کاغذ 30 0 0 0 0 0 0 30
هوشبری 1144 0 0 0 5 0 0 1149
مجموع ظرفیت در هر نوبت 41765 4191 382 72 1844 10086 30788
 

مرکز مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی، زمان تکمیل ظرفیت رشته های علوم تجربی
  • ثبت نام بدون کنکور رشته های علوم تجربی ، جزئیات آماری رشته های علوم تجربی
  • مشاوره تحصیلی رشته های علوم تجربی ، مشاوره شغلی رشته های علوم تجربی
  • سامانه هوشمند تلفنی و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما

 

 

تماس با مشاور