رتبه و تراز کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد

  ،انتخاب رشته ارشد ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

زمان انتخاب رشته ی دانشجو تنها امری که بهترین انتخاب را برای وی رقم می زند آگاهی از تراز و رتبه ی مشابه دانشجویان پذیرفته شده در همین رشته است بنابراین یکی از مسائل بسیار مهم پس از آزمون کنکور و مجاز شدن در این مرحله، بهترین انتخاب رشته ی ممکن با توجه به رتبه و تراز کسب شده است و این امر زمانی آسان جلوه می کند که دانشجو از تراز و رتبه ی پذیرفته شدگان دوره ی قبل مطلع باشد یکی از آسان ترین روش ها برای کسب اطلاع از رتبه ی این افراد استفاده از نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره است که علاوه بر کمک شایانی توجه به دانشجو نگاهی واقع بینانه تر نسبت به انتخاب های پیش رو به او می دهد.

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد حقوق خصوصی:

بر اساس تراز داوطلبان رتبه ی آنها برای قبولی در دانشگاه مشخص می شود، البته در این امر معدل دانشجو نیز حائز اهمیت است و بر رتبه ی او تأثیرگذار است قطعاً هر چقدر رتبه ی دانشجو کمتر باشد شانس او برای قبولی در دانشگاه سراسری بیشتر خواهد بود.

که در دوره ی روزانه نیاز به پرداخت هزینه نخواهد بود اما در صورت پذیرش در دوره ی شبانه باید هزینه ی تحصیل به دانشگاه پرداخت کند.

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد حقوق خصوصی:

برا ساس تراز داوطلبان رتبه ی آنها برای قبولی در دانشگاه مشخص میشود، البته در این امر معدل دانشجو نیز حائز اهمیت است و بر رتبه ی او تأثر گذار است. قطعاً هر چقدر رتبه ی دانشجو کمتر باشد شانس او برای قبولی در دانشگاه سراسری بیشتر خواهد بود.

که در دوره ی روزانه نیاز به پرداخت هزینه نخواهد بود در صورت پذیرش در دوره شبانه باید هزینه ی تحصیل به دانشگاه پرداخت کند.

رتبه و تراز کنکور دانشگاه آزاد برای قبولی ارشد حقوق خصوصی:

دانشجو پس از مجاز شدن به انتخاب رشته با توجه به رتبه و تراز خود می تواند انتخاب رشته کند و این امر زمانی آسان تر خواهد شد که از رتبه و تراز پذیرفته شدگان در همین رشته آگاهی داشته باشد که استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی خانه مشاوره می تواند کمک شایانی به دانشجویان این رشته داشته باشد.

رتبه و تراز کنکور غیر انتفاعی برای قبولی ارشد حقوق خصوصی:

دانشجویانی که مجاز به انتخاب رشته در مؤسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی می شوند می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی خانه مشاوره از رتبه و ترازهای همسان با رتبه و تراز خود مطلع شوند و با این آگاهی می توانند به صورت واقع بینانه دانشگاه و محل تحصیل خویش را انتخاب کنند.

 رتبه و تراز کنکور پیام نور برای قبولی ارشد حقوق خصوصی:

دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی که مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه های پیام نور می شوند می توانند برای تسهیل در امر انتخاب رشته و داشتن انتخابی سنجیده و واقع  بینانه تر به نرم افزار انتخاب رشته ی خانه ی مشاوره مراجعه کرده و با کسب اطلاع از رتبه و تراز هایی همان با رتبه و تراز خود از پذیرفته شدگان سال های پیش انتخابی موفق تر داشته باشند.

در ادامه با توجه به جدول زیر و آگاهی از رتبه و ترازهای دانشجویان پذیرفته شده در این رشته همین طور میزان درصد پاسخ گویی به پرسش های هر درس، می توان انتخاب رشته ای بهتر داشت.

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق مدنی حقوق تجارت آیین دادرسی مدنی متون فقه
2 9629 22.22 86.67 40 55.56 93.33
40 8258 32.2 56 43.11 71 70
65 7794 0 73.33 46.67 60 55
92 7536 15.56 56.67 28.89 62.22 73.33
105 7469 0 75 24.44 68.89 16.67
112 7417 37.78 58.34 26.67 55.56 41.67
114 7414 0 75 46.67 46.67 33.33
156 7265 0 61.67 68.89 24.24 56.67
159 7259 0 52.22 40 77.78 48.22
165 7225 2.22 68.33 57.78 28.89 45
171 7171 0 53.33 60 60 51.52
177 7145 1.11 50 64.44 57.78 56.67
208 7005 0 70 26.67 46.67 38.33
216 6985 11.11 41.67 62.66 66.67 46.67
224 6965 6.67 53.33 64.44 48.89 36.67
232 6940 12.22 65 44.22 64.44 0
351 6637 35.56 31.67 35.56 80 41.67
394 6544 0 73.33 31.11 33.33 8.33
419 6483 7.78 51.67 44.44 33.33 38.33
540 6249 2.22 50 33.33 75.56 20
651 6092 0 43.33 68.89 44.44 43.33
706 6015 0 66.67 13.33 28.89 13.33
814 5910 0 53.33 20 48.89 36.67
855 5869 0 36.67 51.11 37.78 45
932 5793 0 70 57.87 6.67 0
1211 5542 0 48.33 28.89 22.22 35
1719 5226 0 43.33 24.44 46.67 16.67
2845 4712 2.22 40 35.56 37.78 0
2950 4673 0 28.33 13.33 28.89 45
3009 4653 0 35 -13.33 68.98 25
3920 4367 0 25 44.44 35.56 3.33
4716 4161 0 21.67 40 28.89 13.33
5217 4054 0 43.33 24.44 4.44 -3.32
6644 3794 0 33.33 22.22 20 0
24028 2334 32.22 0 0 0 18.33باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع

پیشنهاد میگردد داوطلبان رشته

از نرم افزار انتخاب رشته

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد

  کنکور آزاد

تماس با مشاور