راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد هنر

 • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد هنر ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد هنر ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته هنر

 • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته هنر کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد هنر

 • ظرفیت پذیر رشته هنر کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته هنر ارشد و مقادیر دانشگاه ها

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد هنر ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
 • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد هنر ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد هنر

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد هنر

انتخاب رشته صحیح ضمانت آینده شما:

از دغدغه های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه گروه هنر، انتخاب رشته صحیح و دقیق است، برای اطلاع دقیق از دانشگاه های پذیرنده گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، بهتر است دفترچه ی انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد را با دقت مطالعه کرده و از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنید تا انتخاب رتبه مطمئن و دقیقی داشته باشید، داوطلبین  گروه هنر بید از  آینده تحصیلی و شغلی رشته مورد نظر خو آگهی کامل داشته باشند تا با در نظر گرفتن شرایط ادامه تحصیل و آینده شغلی رشته های مجموعه گروهی هنر، انتخاب رشته صحیح در مقطع کارشناسی ارشد داشته باشند. که با استفاده از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، این امر تحقق می یابد.

رتبه و تراز لازم برای قبولی در کنکور سراسری و آزاد:

با توجه به اینکه گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، شامل رشته های برنامه ریزی شهری، طراحی صنعتی، طراحی شهری، معماری، ارتباط تصویری، مجموعه هنرهای نمایشی و سینما، صنایع دستی، پژوهش هنر، فلسفه هنر، اقتصاد هنر، هنر اسلامی، فرش و موسیقی و … می باشد، باید اطلاع دقیق از آخرین رتبه ی قبولی در رشته مورد نظر در دانشگاه های پذیره آن رشته داشته بشاید، از این رو داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در گروه هنر، می توانند از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد گروه هنر استفاده کنند تا انتخاب رشته دقیق و مطمئنی داشته باشند.

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی در کنکور:

از دغدغه های اصلی داوطلبان گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، انتخاب رشته صحیح و دقیق می باشد، از این رو، لازم است که آخرین رتبه ی قبولی در هر رشته از گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد را بدانید، برای این امر

آخرین رتبه قبولی در هر دانشگاه را در جدول زیر آمده است، برای اطلاع دقیق از اخرین رتبه قبولی در دانشگاه های سراسری و آزاد در گروه هنر و در مقطع کارشناسی ارشد، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنید.

کد ضریب گرایش آخرین رتبه حدودی قبولی
1 کارگردانی 82
2 سینما 98
3 تولید سیما 49
4 ادبیات نمایشی 462
5 بازیگری 78
6 تهیه کنندگی 62
7 رادیو 108

 

مجموعه هنرهای تصویری و طراحی:

کد ضریب گرایش آخرین رتبه ی حدودی قبولی در دانشگاه
1 تصویر متحرک (انیمیشن) 132
2 ارتباط تصویری 512
3 تصویرسازی 182
4 نقاشی 232
5 عکاسی 89
6 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی 68
….

 

همچنین برای قبولی در دانشگاه های آزاد در گروه هنر و در مقطع کارشناسی ارشد، حداقل تراز قبولی باید 4252 باشد و برای اطلاع دقیق از اخرین تراز قبولی در هر یک از رشته های گروه نر در مقطع کارشناسی ارشد و در دانشگاه های آزاد، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی کارشناسی ارشد گروه هنر استفاده کنید.

ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری و آزاد در گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد بسیار مهم است، از این رو داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در گروه هنر، باید اطلاعات کامی از دانشگاه های پذیرنده گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد داشته باشند تا بتوانند انتخاب رشته صحیح و مطمئن و دقیقی داشته باشند، در جدول ذیل، تعدادی از دانشگاه های سراسری و آزاد پذیرنده ی گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد آماده است، برای اطلاع دقیق از تمامی دانشگاه های سراسری و آزاد که ظرفیت پذیرش رشته های گروه هنر را دارند، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی  گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنید تا یک انتخاب رشته صحیح، در بهترین دانشگاه قبول شوید.

مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه ارومیه برنامه ریزی شهری 14
روزانه دانشگاه تربیت مدرس برنامه ریزی شهری 9
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران برنامه ریزی شهری 10
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران برنامه ریزی منطقه ای 10
روزانه دانشگاه تهران مدیریت شهری 5
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی برنامه ریزی شهری 10
نوبت دوم دانشگاه مازندران بابلسر برنامه ریزی شهری 8
نوبت دوم دانشگاه تهران برنامه ریزی منطقه ای 5
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت شهری 5
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز برنامه ریزی شهری 10
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان -رشت برنامه ریزی منطقه ای 8
غیر انتفاعی مؤسسه غیر انتفاعی آپادانا شیراز برنامه ریزی شهری 20
غیر انتفاعی مؤسسه غیر انتفاعی بینالود – مشهود مدیریت شهری 20
مجازی غیر انتفاعی مؤسسه غیر انتفاعی مجازی نور طوبی -تهران مدیریت شهری 40

 

مجموعه طراحی شهری

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران طراحی شهری 4
روزانه دانشگاه تربیت مدرس طراحی شهری 9
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران طراحی شهری 10
روزانه دانشگاه هنر اصفهان طراحی شهری 10
نوبت دوم دانشگاه تهران طراحی شهری 5
نوبت دوم دانشگاه یزد طراحی شهری 4
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس طراحی شهری 9
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران طراحی شهری 12
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق طراحی شهری 10
غیر انتفاعی مؤسسه غیر انتفاعی دیلمان لاهیجان طراحی شهری 20
غیر انتفاعی مؤسسه غیر انتفاعی دیلمان لاهیجان طراحی شهری 20
غیر انتفاعی مؤسسه غیر انتفاع سراج تبریز طراحی شهری 20
مجازی غیر انتفاعی مؤسسه غیر انتفاعی مجازی نور طوبی – تهران طراحی شهری 40

 

مجموعه معماری (کد ضریب 1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره) قزوین مهندسی معماری 12
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی معماری 8
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه مهندسی معماری 12
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول مهندسی معماری 25
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران مهندسی معماری 18
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی معماری 6
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران مهندسی معماری 7
نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی معماری 8
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی معماری 4
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی معماری 4
نوبت دوم دانشگاه هنر مهندسی معماری 5
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی تهران مهندسی معماری 15
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان – رشت مهندسی معماری 12
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران شرق مهندسی معماری 10
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران مهندسی معماری 20
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران مهندسی معماری 20
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل مهندسی معماری 20

 

مجموعه معماری (کد ضریب 2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران مهندسی معماری منظر 4
روزانه دانشگاه تهران مهندسی معماری منظر 6
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران مهندسی معماری منظر 12
نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی معماری منظر 6
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی تهران مهندسی معماری منظر 3
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مهندسی معماری منظر 8
غیر انتفاعی مؤسسه غیر انتفاعی کمال­الملک – نوشهر مهندسی معماری منظر 20
غیر انتفاعی مؤسسه غیر انتفاعی مهرگان محلات مهندسی معماری منظر 20
مهندسی معماری منظر

 

مجموعه معماری (کد ضریب 3)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز مهندسی معماری اسلامی 11
نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز مهندسی معماری اسلامی 4
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) مشهد مهندسی معماری اسلامی 20
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران مهندسی معماری اسلامی 20
…. مهندسی معماری اسلامی

 

مجموعه معماری (کد ضریب 4)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تهران مطالعات معماری ایران 6
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران مطالعات معماری ایران 9
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی تهران مطالعات معماری ایران 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مطالعات معماری ایران 6
غیر انتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) یزد مطالعات معماری ایران 20
غیر انتفاعی مؤسسه غیر انتفاعی علامه دهخدا- قزوین مطالعات معماری ایران 20
مطالعات معماری ایران

 

مجموعه معماری (کد ضریب 5)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران بازسازی پس از سانحه 12
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی تهران بازسازی پس از سانحه 3
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی تهران بازسازی پس از سانحه 10

 

 

مجموعه معماری ( کد ضریب 6)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه هنر معماری داخلی 9
نوبت دوم دانشگاه هنر معماری داخلی 5
پردیس خودگردان دانشگاه هنر معماری داخلی 9
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران معماری داخلی 20
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران معماری داخلی 20
…. معماری داخلی

 

مجموعه مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تهران مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی گرایش حفاظت و مرمت میراث معماری 6
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی گرایش حفاظت و مرمت میراث معماری 10
روزانه دانشگاه تهران گرایش حفاظت و مرمت میراث شهری 6
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران گرایش حفاظت و مرمت میراث شهری 6
نوبت دوم دانشگاه هنر گرایش حفاظت و مرمت میراث شهری 3
نوبت دوم دانشگاه هنر مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی گرایش حفاظت و مرمت میراث معماری 6
….. مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی گرایش حفاظت و مرمت میراث معماری

 

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تربیت مدرس کارگردانی 8
روزانه دانشگاه تهران کارگردانی 3
روزانه دانشگاه هنر کارگردانی 10
روزانه دانشگاه تهران کارگردانی 2
روزانه دانشگاه تهران کارگردانی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران کارگردانی 2
نوبت دوم دانشگاه هنر کارگردانی 5
پردیس خودگردان دانشگاه تهران کارگردانی 10
غیر انتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز کارگردانی 20

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سینما 10
روزانه دانشگاه هنر سینما 10
روزانه دانشگاه تهران سینما 3
نوبت دوم دانشگاه تهران سینما 2
نوبت دوم دانشگاه هنر سینما 8
پردیس خودگردان دانشگاه هنر سینما 10
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران سینما 20
سینما

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 3)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه صدا و سیما واحد قم تولید سیما 20
روزانه دانشگاه هنر تولید سیما 10
روزانه دانشگاه تهران تولید سیما 3
نوبت دوم دانشگاه تهران تولید سیما 2
نوبت دوم دانشگاه هنر تولید سیما 8
پردیس خودگردان دانشگاه هنر تولید سیما 10
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران تولید سیما 20
تولید سیما

 

مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تربیت مدرس تصویر متحرک (انیمیشن) 8
روزانه دانشگاه هنر تصویر متحرک (انیمیشن) 10
نوبت دوم دانشگاه هنر تصویر متحرک (انیمیشن) 5
پردیس خودگردان دانشگاه هنر تصویر متحرک (انیمیشن) 10
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران تصویر متحرک (انیمیشن) 20
دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران تصویر متحرک (انیمیشن)

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ارتباط تصویری 4
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 8
روزانه دانشگاه هنر 7
نوبت دوم دانشگاه تهران 5
نوبت دوم دانشگاه هنر 3
پردیس خودگردان دانشگاه هنر 7
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران 20
غیر انتفاعی علوم و فرهنگ تهران 20

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 3)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تهران تصویر سازی 5
روزانه دانشگاه هنر تصویر سازی 7
نوبت دوم دانشگاه تهران تصویر سازی 5
نوبت دوم دانشگاه هنر تصویر سازی 4
پردیس خودگردان دانشگاه هنر تصویر سازی 7
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران تصویر سازی 20
تصویر سازی

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 4)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تربیت مدرس نقاشی 5
روزانه دانشگاه تهران نقاشی 5
روزانه دانشگاه هنر نقاشی 10
نوبت دوم دانشگاه تهران نقاشی 5
نوبت دوم دانشگاه هنر نقاشی 9
پردیس خودگردان دانشگاه هنر نقاشی 10
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران نقاشی 20
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران نقاشی 20
نقاشی

 

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 5)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تهران عکاسی 5
روزانه دانشگاه هنر عکاسی 8
نوبت دوم دانشگاه هنر عکاسی 4
پردیس خودگردان دانشگاه هنر عکاسی 8
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران عکاسی 20
عکاسی

 

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 6)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
دانشگاه هنر دانشگاه تهران مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی 7
روزانه دانشگاه هنر اصفهان مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی 15
نوبت دوم دانشگاه هنر مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی 3
پردیس خودگردان دانشگاه هنر مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی 7
….. مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی

 

مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تربیت مدرس پژوهش هنر 8
روزانه دانشگاه تهران پژوهش هنر 5
روزانه دانشگاه شیراز پژوهش هنر 9
روزانه دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر 10
نوبت دوم دانشگاه تهران پژوهش هنر 5
نوبت دوم دانشگاه مازندران- بابلسر پژوهش هنر 8
نوبت دوم دانشگاه هنر پژوهش هنر 3
پردیس خودگردان دانشگاه هنر پژوهش هنر 6
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق پژوهش هنر 10
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق پژوهش هنر 40
غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران پژوهش هنر 20
غیر انتفاعی مؤسسه غیر انتفاعی –  ارم شیراز پژوهش هنر 20
پژوهش هنر

 

مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه هنر فلسفه هنر 6
نوبت دوم دانشگاه هنر فلسفه هنر 2
پردیس خودگردان دانشگاه هنر فلسفه هنر 6
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب قم فلسفه هنر 10

 

مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 3)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه هنر صنایع دستی 6
روزانه دانشگاه هنر اصفهان صنایع دستی 15
نوبت دوم دانشگاه هنر صنایع دستی 2
نوبت دوم دانشگاه هنر صنایع دستی 6
پردیس خودگردان دانشگاه هنر صنایع دستی 6
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران صنایع دستی 20

 

  مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 4)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تربیت مدرس هنر اسلامی 5
روزانه دانشگاه هنر هنر اسلامی 6
روزانه دانشگاه هنر اصفهان هنر اسلامی 10
روزانه دانشگاه تهران تاریخ هنر جهان اسلام 5
نوبت دوم دانشگاه هنر هنر اسلامی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران تاریخ هنر جهان اسلام 8
پردیس خودگردان دانشگاه هنر هنر اسلامی 6
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران هنر اسلامی 20
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب قم هنر اسلامی 20

 

مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تهران آهنگسازی 3
روزانه دانشگاه هنر آهنگسازی 4
نوبت دوم دانشگاه هنر آهنگسازی 2
پردیس خودگردان دانشگاه هنر آهنگسازی 4

مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تهران نوازندگی موسیقی ایرانی 3
روزانه دانشگاه هنر نوازندگی موسیقی ایرانی 4
پردیس خودگردان دانشگاه هنر نوازندگی موسیقی ایرانی 4

 

مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 3)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه هنر نوازندگی موسیقی جهانی 4
نوبت دوم دانشگاه هنر نوازندگی موسیقی جهانی 2
پردیس خودگردان دانشگاه هنر نوازندگی موسیقی جهانی 4
….

 

مجموعه هنرهای موسیقی (کد ضریب 4)

دوره تحصیلی نام دانشگاه نوع رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه هنر موسیقی شناسی 4
نوبت دوم دانشگاه هنر موسیقی شناسی 2
پردیس خودگردان دانشگاه هنر موسیقی شناسی 4

 

 

 دانشگاه های آزاد پذیرنده گره هنر:

دغدغه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد این است که بدانند کدام دانشگاه های آزاد، رشته های گروه هنر را در مقطع کارشناسی ارشد می پذیرند، از این رو تعدادی از دانشگاه های آزاد پذیرنده رشته های هنر در مقطع کارشناسی ارشد، در ذیل آمده است، برای اطلاع دقیق از تمامی دانشگاه های آزاد پذیرنده رشته های گروه هنر از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنید.

طراحی پارچه و لباس:

واحد قائم شهر، واحد یزد

طراحی صنعتی:

واحد تهران مرکزی، واحد علوم تحقیقات

تصویرسازی:

واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات

نقاشی:

واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات، واحد یزد

پژوهش هنر:

واحد اسلامشهر، واحد الکترونیکی، واحد تهران جنوب، واحد تهران شما، واحد تهران غرب، واحد تهران مرکزی، واحد رامسر، واحد طبس، واحد علوم و تحقیقات و ….

مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی:

واحد ابهر، واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات، واحد یزد و…

نوازندگی ساز جهانی:

واحد تهران مرکزی

تاریخ هنر ایران باستان:

واحد شبستر

ارتباط تصویری:

واحد تهران غرب، واحد تهران مرکزی، واحد علوم تحقیقات و یزد.

تاریخ هنر ایران سلامی:

واحد شبستر

مهندسی معماری:

واحد آبادان، واحد اراک، واحد اردبیل، واحد ارومیه، واحد اسلامشهر، واحد اصفهان (خوراسگان)، احد امارات متحده عربی، واحد اهواز، واحد ایلام، واحد بابل، واحد بند عباس، واحد پردیس، واحد تبریز، واحد تفت، واحد تهران جنوب، واحد تهران شرق، واحد تهران شما، واحد تهران غرب، واحد تهران مرکزی، واحد چالوس، واحد رامسر، واحد رشت، واحد ساری، واحد شیراز، واحد علوم و تحقیقات، واحد قزوین، واحد کرج، احد گرگان، واحد لاهیجان، واحد لبنان، واحد مشهد، مرکز بین المللی کیش، واحد همدان، واحد یادگار اما خمینی (ره) شهرری و ..

مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی:

واحد تهران جنوب، واحد ابهر، واحد تهران مرکزی، واحد سوادکوه، واحد علوم تحقیقات، واحد یزد

طراحی شهری:

واحد الکترونیکی، واحد اهواز، واحد پردیس، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد تهران مرکزی، واحد رامسر، واحد شهر قدس، واحد علوم و تحقیقات، واحد قزوین، واحد مشهد، واحد یادگار امام خمینی( ره) شهرری و …

برنامه ریزی شهری:

واحد اراک، واحد الکترونیکی، واحد امارات متحده عربی، واحد پردیس، واحد تبریز، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد تهران غرب، واحد تهران مرکزی، واحد شهر قدس، واحد علوم و تحقیقات، واحد قزوین، واحد مشهد، واحد یزد و…

برنامه ریزی منطقه ای:

واحد تهران شمال، واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات، واحد قزوین و …

معماری داخلی:

واحد پردیس، واحد تهران جنوب، واحد جنوب، واحد چالوس، واحد همدان و…

طراحی فضاهای آموزشی:

واحد شهر کرد

تکنولوژی معماری:

واحد دامغان، واحد بم، واحد بین المللی جلفا و واحد پیانه

بازسازی پس از سانحه:

واحد بم

انرژی و معماری:

واحد بین المللی جلفا

مدیریت پروژه و ساخت:

واحد اردستان، واحد استهبان، واحد اهر، واحد یزد

معماری منظر:

واحد پردیس، واحد تهران جنوب، واحد نور

کارگردانی نمایش:

واحد تنکابن، واحد تهران مرکزی، واحد سپیران، واحد علوم و تحقیقات

ادبیات نمایشی:

واحد بوشهر، واحد تنکابن، واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات

ادبیات نمایشی:

واحد بوشهر، واحد تنکابن، واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد

انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 96 در گروه هنر، بسیار مهم تر از انتخاب رشته سال های گذشته است، چون از سال 96، کنکور در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های آزاد و سراسری ادغام شده و از این رو باید با دقت بیشتری، انتخاب رشته صحیح و مناسبی انجام دهید، داوطلبان کنکور هنر در مقطع کارشناسی ارشد می توانند از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد استفاده کنند تا اطلاعات مربوط به رشته های گروه هنر و ظرفیت پذیرش دانشگاه های آزاد و سراسری ر ا به دست آورند و با توجه به آخرین رتبه ی قبولی در هر دانشگاه، انتخاب رشته دقیق و صحیح انجام دهند تا در بهترین دانشگاه قبول شوند، با استفاده از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، احتمال قبولی در دانشگاه را افزایش دهید.

 

معرفی رشته های دانشگاهی و گرایش های رشته دانشگاهی

تکنولوژی معماری:

مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری:

 • برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ای
 • مدیریت شهری

طراحی شهری:

 • طراحی شهری
 • طراحی فضاهای آموزشی

مجموعه معماری:

 • مهندسی معماری
 • مهندسی معماری منظر
 • مهندسی معماری اسلامی
 • مطالعات معماری ایران
 • بازسازی پس از سانحه
 • معماری داخلی

مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی:

 • حفاظت و مرمت میراث معماری
 • حفاظت و مرمت میراث شهری

نمایش عروسکی:

نمایش عروسکی

مجموعه هنرهای نمایشی و سینما:

 • کارگردانی نمایش
 • سینما
 • تولید سیما
 • ادبیات نمایشی
 • بازیگری
 • تهیه کنندگی
 • رادیو

مجموعه هنرهای تصویری و طراحی:

 • تصویر متحرک (انیمیشن)
 • ارتباط تصویری
 • تصویرسازی
 • نقاشی
 • عکاسی
 • مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

مجموعه هنرهای پژوهشی

 • پژوهش هنر
 • صنایع دستی
 • هنر اسلامی
 • مطالعات موزه
 • تاریخ هنر
 • تاریخ هنر ایران باستان

مجموعه هنرهای موسیقی

 • آهنگسازی
 • نوازندگی موسیقی ایرانی
 • نوازندگی موسیقی جهانی

مجموعه هنرهای ساخت و معماری:

 • مدیریت پروژه و ساخت
 • فناوری معماری
 • معماری و انرژی

طراحی صنعتی:

طراحی صنعتی

فرش:

 • طراحی
 • مدیریت
 • مواد اولیه و رنگرزی

طراحی پارچه و لباس:

طراحی پارچه و لباس

 

شرایط بورسیه و ادامه تحصیل در خارج از کشور:

متأسفانه اغلب داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد گروه هنر به فکر ادامه تحصیل در مقطع دکتری در داخل و خارج از کشور (بورسیه) نیستند و شرایط بورسیه در مقطع دکتری در گروه هنر را نمی دانند، برای اطلاع از شرایط ادامه تحصیل در مقطع دکترا می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی گروه هنر استفاده کنید، داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باید اطلاعاتی از شیوه ی آموزشی دانشگاه مورد نظر و آموزش محور، پژوهش محور داشته باشند و اطلاعات کاملی از دانشگاه مورد نظر داشته باشند، زیرا برای پذیرش در مقطع دکتری، این موارد بسیار مهم است، از این رو داوطلبان کنکور کارشناسی  ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد در مقطع کارشناسی ارشد، می توانند از نرم افزار تخصصی کنکور کارشناسی ارشد گروه هنر دانشگاه های سراسری و آزاد استفاده کنند تا انتخاب رشته دقیق و صحیحی داشته باشند و در بهترین دانشگاه و در بهترین شرایط قبول شوند.

راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور:

دانشگاه های سراسری و آزاد، هر ساله در فصل پاییز و در مرحله تکمیل ظرفیت دانشجو می پذیرند که در این مرحله داوطلبان گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، با احتمال بیشتری برای قبولی در دانشگاه مورد نظر رو به برو هستند ولی متأسفانه اغلب داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد در گروه هنر از تکمیل ظرفیت اطلاعی ندارد و متأسفانه در دانشگاه خوبی قبول نمی­شوند، از این رو، داوطلبان گروه هنر با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد، می توانند از دانشگاه ها پذیرنده ی رشته های گروه هنر در مرحله ی تکمیل ظرفیت، مطلع شده و آخرین رتبه ی قبولی هر رشته از گروه هنر در دانشگاه های سراسری و آزاد را بیابند و بتوانند انتخاب رشته صحیح و دقیقی داشته باشند تا در بهترین دانشگاه قبول شوند.

ثبت نام بدون کنکور:

از دغدغه های اصلی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در گروه هنر، قبولی در دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد، از این رو برخی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد به فکر ثبت نام در دانشگاه های پذیرنده ی داوطلب بدون کنکور می یافتند، در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه های سراسری و آزاد با شرایطی خاص، بدون آزمون دانشجو می پذیرند که برای اطلاع دقیق از شرایط خاص ( معدل، نفرات برتر و …) می توانید از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته گروه هنر استفاده نمائید تا نگران قبولی در دانشگاه نباشید، همچنین برای اطلاع از دانشگاه های آزاد و سراسری پذیرنده ی رشته های گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد و بدون آزمون، از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته کارشناسی اشد گروه هنر استفاده کنید.

مشاوره انتخاب رشته مجازی کنکور:

متأسفانه اغلب داوطلبان گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، اطلاع درستی از آخرین رتبه ی قبولی در هر رشته و در هر دانشگاه را ندارند و اطلاعات از ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری و آزاد را نیز ندارند، برای این امر و اطلاع دقیق از شرایط انتخاب رشته، شما می توانید با مشاوران تخصصی انتخاب رشته کارشناسی ارشد گروه هنر خانه مشاوره تماس بگیرید تا مشاوران تخصصی انتخاب رشته گروه هنر خانه مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از نرم افزار های تخصصی و به روز، شما را در انتخاب رشته دقیق و صحیح راهنمایی کنند، همچنین مشاوران انتخاب رشته خانه مشاوره با سال­ها تجربه در زمینه انتخاب رشته تخصصی گروه هنر در مقطع کارشناسی ارشد، برای شما انتخاب رشته صحیح و دقیقی انجام دهند تا داوطلبان با خیالی آسوده و راحت در بهترین دانشگاه قبول شوند.

 

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • بررسی قبولی شما در رشته هنر و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
 • بررسی شانس قبولی شما در رشته هنر توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد هنر
 • مشاوره انتخاب رشته ارشد هنر ، معرفی رشته هنر و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
 • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد هنر ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد هنر
 • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد هنر


تماس با مشاور