راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت

  • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مدیریت ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت

  • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته مدیریت کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد مدیریت

  • ظرفیت پذیرش رشته مدیریت کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته مدیریت ارشد و مقادیر دانشگاه ها

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد مدیریت ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
  • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد مدیریت ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد مدیریت

با توجه به اهمیت انتخاب رشته کارشناسی ارشد به طور کلی چه در زمینه انتخاب رشته ارشد دانشگاه های سراسری و چه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد بهتر است با کارشناسان متخصص صحبت کنید  زیرا شما از ظرفیت های دانشگاه ها و نیز از بازار کاری خطی و آینده شغلی و نیز امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور و حتی پتانسیل رشته و گرایش برای کاریابی در خارج از کشور اطلاعات کافی و جامعی ر دسترس ندارید.

برای یک انتخاب رشته درست و واقع بینانه باید بدانیم در سنوات گذشته فردی با تراز در رتبه شما در چه رشته و کدام دانشگاه پذیرفته شده است.

همچنین دانستن حداقل درصدهای که فرد پذیرفته شده در سالهای قبل کسب نموده است، به شما کمک می کند تا بدانید برای قبولی در رشته و دانشگاه دلخواه شما به کسب چه درصدهایی نیاز دارید.

نمونه درصدهای کسب شده در سنوات گذشته

نمونه کارنامه های ارائه شده مدیریت بازرگانی سال 94

زبان ریاضی و آمار اقتصاد تحقیق در عملیات مدیریت اسلامی بازاریابی معدل مؤثر
60 67/36 55 44/44 22/22 80 11/19
0 55 33/48 22/22 56/55 11/91 37/14
33/53 60 67/31 89/8 89/28 44/64 72/15
14/14 0 20 11/11 56/35 44/64 38/17
22/12 330/58 15 24 56/35 11/51 29/18
78/37 10 67/31 0 0 44/64 44/16

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی سال 95

رتبه تراز زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصادی تحقیق در عملیات
36 746 0 89/48 40 11/41 67/61 67/46
87 6839 2/42 78/77 32/78 20 32/53 0
131 6534 8/17 0 70 22/22 67/51 67/46
221 6006 0 11/51 67/81 56/25 67/51 0
522 5159 7/46 0 67/26 89/38 33/33 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی سال 95

رتبه تراز زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصادی منابع انسانی
220 5933 89/8 33/33 30 67/36 60 0
1544 42293 0 22/62 0 67/36 40 0
2061 4043 0 67/26 45 11/11 33/33 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی سال 95

رتبه تراز زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصادی منابع انسانی
141 6720 0 22/62 55 32/43 67/56 78/37
438 5602 6/25 11/51 15 11/15 30 0
609 5278 6/45 22/22 0 23/33 67/41 0

 نرم افزار انتخاب رشته جدید خانه مشاوره میتواند کارنامه های قبولی سالهای قبل را که مورد نظر شماست، یعنی کارنامه قبولی همان تراز مورد نظر شما را در اختیار شما بگذارد.

معرفی گرایشهای مختلف رشته مدیریت

همانطور که می دانید رشته مدیریت دارای گرایش های مختلفی می باشد.

مدیریت بازرگانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت کارآفرینی و مدیریت مالی گرایش های رشته مدیریت می باشند. همچنین باید دانست دانش‌آموختگان رشته مدیریت از مقطع کارشناسی شانس قبولی در ارشد مدیریت اجرایی را نیز دارند زیرا دروسی  که برای قبولی باید بخوانند با درسهای دوره کارشناسی آنها تطابق دارد.

در اینجا به ضرایب و دروسی که باید برای قبولی در مقطع ارشد گرایشهای مختلف ارشد بخوانید اشارتی خواهیم داشت. در داخل پرانتز ضرب آن درس را می نویسیم:

مدیریت بازرگانی: زبان عمومی و تخصصی (3)،‌تئوری مدیریت (3)، اقتصاد خرد و کلان(2)،‌ریاضی و آمار (2)،‌ پژوهش عملیاتی (2)،‌مدیریت اسلامی (2)،‌مدیریت بازیابی

مدیریت دولتی: زبان عمومی و تخصصی (3)،‌تئوری مدیریت(3)،‌منابع انسانی(3)، مالیه عمومی و بودجه ضریب (3)، مدیریت اسلامی (2)،‌اقتصاد خرد و کلان (2)، ریاضی و آمار(2)

مدیریت صنعتی: زبان تخصصی و عمومی (3)،‌تئوری مدیریت (3)، ریاضی و آمار (3)،‌ پژوهش عملیاتی (3)،‌مدیریت تولید (3)،‌مدیریت اسلامی (2)،‌اقتصاد خرد و کلان (2)

مدیریت تکنولوژی: زبان عمومی و تخصصی (3)،‌ تئوری مدیریت (3)،‌ریاضی و آمار (2)،‌ پژوهش عملیاتی (2)،‌مدیریت تولید ضریب (2)،‌مدیریت اسلامی (2)،‌ اقتصاد خرد و کلان (2)

مدیریت فناوری اطلاعات: زبان عمومی و تخصصی (3)،‌ تئوری مدیریت (3)، اقتصاد خرد و کلان (2)، ریاضی و آمار (2)،‌ مدیریت اسلامی (2)، ‌پژوهش عملیاتی (2)، ‌مدیریت تولید(2)، مدیریت بازاریابی (2)

مدیریت کارآفرینی: زبان عمومی و تخصصی (3)، ‌تئوری مدیریت (2)،‌ اقتصاد خرد و کلان (2)،‌ریاضی و آمار (3)، ‌مدیریت اسلامی ضریب (2)، ‌مبانی کار آفرینی (3)،  ‌مدیریت بازاریابی (2)

مدیریت مالی: زبان عمومی و تخصصی (2)،‌ مدیریت اسلامی،‌ تئوری مدیریت (2)،‌ اقتصاد و کلان (3)، ‌ریاضی و آمار (3)، ‌حسابداری مالی و صنعتی (4)،  ‌مدیریت ریسک‌(4)،‌ مدیریت مالی (4)

 

شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور و بورسیه:

طبق قواعد کلی برای کلیه رشته ها در مقطع ارشد برای ادامه تحصیل در کشور های خارجی شما نیازمند اطلاعات کافی در زبان آن دانشگاه هستید، اگر آن دانشگاه به زبان انگلیسی هست شما باید در آزمون IELTS شرکت کنید، بسته به سطح دانشگاه شما باید حداقل نمره 5 الی 5/6 را کسب نمایید. اگر زبانی که شما در آن امتحان می دهید زبان آلمانی است عموماً آزمون B2 برای ارشد لحاظ می­گردد (B1 عموماً برای کارشناسی است). برخی دانشگاه های خارجی آزمون ورودی دارد و تعدادی بدون آزمون ورودی است، اما در این مقطع دانشگاهی داریم که هزینه های بالایی را از شما برای تحصیل اخذ می نمایند و نیز دانشگاه هایی با هزینه اندک و یا بدون هزینه هم داریم که برای اطلاع از آن بهتر است مشاوره بگیرید.

بورسیه یا باید از وزارت علوم ایران باشد که برای این منظور به دانشگاه های برتر دولتی سهمیه هایی داده شده که نیازمند کسب معدل خوب و توانایی های دیگر از قبیل مقاله و ثبت اختراع و یا شرکت در جشنواره های دانشجویی است و وزارت علوم هم خود برای دانشجویان دیگر دانشگاه ها همین شرایط را برای بورسیه نمودن دارد. اخذ بورس از دانشگاه های خارج نیز امکان پذیر است که با توجه به شرایط خود برای اخذ پذیرش می توانید اقدام نمایید.

راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد:

نرم افزار ما می تواند به شما بگوید فردی با تراز شما در سنوات گذشته در چه رشته و چه دانشگاهی برای تکمیل ظرفیت پذیرفته شده است.

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور برای ارشد:

برای ثبت نام در پذیرش بدون کنکور ارشد شما باید دارای شرایطی باشید از قبیل اینکه در رشته کارشناسی مدیریت تحصیل نموده باشید و معدل شما حداقل 17 باشد، علاوه بر این شما در مقطع کارشناسی از تحصیل بدون کنکور استفاده نکرده باشید. برای شما می بایست فرم مخصوص متقاضیان ارشد بدون کنکور را در سایت دانشگاه آزاد اسلامی پر نمایید و منتظر نتایج آن باشید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • بررسی قبولی شما در رشته مدیریت و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
  • بررسی شانس قبولی شما در رشته مدیریت توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد مدیریت
  • مشاوره انتخاب رشته ارشد مدیریت ، معرفی رشته مدیریت و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
  • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد مدیریت ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت
  • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد مدیریت


تماس با مشاور