راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم انسانی

 • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم انسانی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم انسانی ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته علوم انسانی

 • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته علوم انسانی کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد علوم انسانی

 • ظرفیت پذیر رشته علوم انسانی کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته علوم انسانی ارشد و مقادیر دانشگاه ها

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد علوم انسانی ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
 • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد علوم انسانی ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد علوم انسانی

انتخاب رشته  علوم انسانی در مقطع ارشد

بعضی اوقات فکر می کنیم همه کارهای کامپیوتری با زدن گزینه ی بعدی به صحیح ترین حالت انجام می شوند و طبق عادت های عامه پسند و روزانه با خیلی از این موضوعات مهم، ابتدایی و سطح برخورد می کنیم و به آینده آن توجهی نداریم. داوطلبین عزیز کارشناسی ارشد علوم انسانی شما از لحاظ فنی برای جامعه باید تخصصی تر از سایر رشته و گروه های علمی برخورد کنید و بدانید که اگر در مقطع ارشد توجهی به انتخاب درست و تخصصی گرایش و دانشگاه خود نداشته باشید تمام زحمات خود را برای این کنکور که بسیار مهمتر و مشکل تر از کنکور سراسری دیپلم می باشد، به راحتی از دست خواهید داد.

انتخاب رشته ای تخصصی صورت می گیرد که توسط دپارتمانی قوی و با تجربه بالا در این ارتباط باشد بطوری که برای تمام مراحل این ورد هر بخش را در این مجموعه گروهی تخصصی انجام دهد. لذا به شما داوطلبین عزیز پیشنهاد می کنم  کمی بیشتر دقت کنید و توجهی والاتر داشته باشید و به این سوال حداقل برای 5 دقیقه فکر کنید که انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد در چه زمانی اهمیت کاربردی خود را در زندگی به من نشان می دهد؟!!!

همانطور که مطلع هستید برای پذیرش و پیدا کردن رتبه و تراز حداقل و حداکثر در مقطع ارشد با توجه به اینکه در این مقطع و در گروه علوم انسانی چنین مجموعه ی امتحانی با رشته ها و گرایش های متفاوت قرار دارد و هر داوطلب تنها می تواند در یک مجموعه ی امتحانی اول و یک رشته شناور دوم شرکت نماید؛ برای هر مجموعه تراز و رتبه های حداقل و حداکثر متفاوت خواهد بود. لذا به همین دلیل باید برای هر مجموعه به طور اختصاصی بیان شود. بطور مثال می توان بدین گونه نام برد:

 • مجموعه امتحانی زبان و ادبیات فارسی حدود رتبه ای پایین تر از 1200 می خواهد و حدود تراز بالاتر از 4500 می خواهد.
 • ارشد مدیریت بازرگانی حدود رتبه ای پایین تر از 3300 و تراز بالاتر از 3800 را پذیرش خواهد داشت که لازم به ذکر است برای قبولی در دوره روزانه آخرین رتبه ی پذیرش شده در این مجموعه امتحانی 1624 و آخرین رتبه مجاز برای پذیرش دوره های غیر روزانه 37743 که شامل شبانه، غیر انتفاعی – پیام نور – پردیس های خودگردان و… خواهد بود.
 • ارشد مدیریت دولتی حدود رتبه پایین تر از 950 و حدود تراز بالاتر از 4800 خواهد بود؛ همچنین پایین ترین رتبه ای که در دوره روزانه این مجموعه پذیرش شده اند 1058 و آخرین رتبه مجاز در دوره های غیر روزانه 9358 می باشد.
 • ارشد مدیریت صنعتی حدود رتبه پایین تر از 2500 و تراز بالاتر از 3900 را پذیرش خواهد داشت و همچنین این مجموعه امتحانی در مقطع ارشد و دوره روزانه تا رتبه 3114 پذیرش و در دوره های غیر روزانه تا رتبه 38062 پذیرش داشته اند.
 • ارشد مدیریت تکنولوژی حدود رتبه پایین تر از 1500 و حدود تراز بالاتر از 4200 پذیرش خواهند کرد و همچنین آخرین رتبه ای که در دوره های روزانه پذیرش شده اند 2109 بوده و اخرین رتبه پذیرش شده و مجاز در دوره های غیر روزانه 17965 خواهد بود.
 • ارشد مدیریت تکنولوژی حدود رتبه پایین تر از 1500 و حدود تراز بالاتر از 3900 خواهد بود؛ همچنین برای پذیرش آخرین رتبه ی دوره روزانه این رشته که پذیرش شده اند 3006 و آخرین رتبه در دوره غیر روزانه که پذیرش شد اند 41444 خواهد بود.
 • ارشد مدیریت کارآفرینی برای پذیرش حدود رتبه پایین تر از 2500 و تراز حدودی بالاتر از 300 خواهد بود؛ در این رشته اخرین پذیرش شده در دوره روزانه 2754 و اخرین رتبه پذیرش شده برای دوره های غیر روزانه 20676 خواهد بود.
 • ارشد مدیریت مالی برای پذیرش حدود رتبه پایین تر از 600 و تراز حدودی بالاتر از 5200 می باشد؛ در این رشته آخرین رتبه پذیرش شده در دوره ی روزانه 637 و آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه 16687 خواه بود.
 • مجموعه امتحانی ارشد آمار بصورت کلی و در تمامی رشته ها و گرایش ها و شاخه های امتحانی حدود رتبه پایین تر از 1200 و تراز بالاتر از 4500 می تواند عموماً در دوره های روزانه پذیرش شده با رتبه های پایین تر از 1200 و تراز های بالاتر از 4500 می تواند در دوره های غیر روزانه پذیرش شود.
 • مجموعه امتحانی ارشد علوم تربیتی 1 که در حالت کلی برای تمامی رشته و گرایش های زیر مجموعه خود نیاز به رتبه پایین تر از 3000 و تراز بالاتر از 3700 را برای پذیرش نیازمند بوده و در صورت کلی برای پذیرش دوره های روزانه، آخرین رتبه پذیرش شده در حالت میانگین 3200 و برای دوره های غیر روزانه 15000 خواهد بود.
 • مجموعه ارشد علوم جغرافیایی برای پذیرش در این مجموعه امتحانی می توان با رتبه ی پایین تر از 1300 و تراز بالاتر از 4000 را به طور کلی و حدودی برای تمامی رشته ها پذیرش خواهد کرد. اما در صورتی که به بخش دوره های روزانه توجه پذیر باشد باید با همان رتبه گفته شده در فوق و چنان چه نیازمند به پذیرش در دوره های غیر روزانه باشد، حدود رتبه پایین تر از 10000 و تراز بالاتر از 1500 را پذیرش خواهد کرد.
 • مجموعه ارشد علوم اقتصادی:
 • به صورت کلی برای تمامی رشته ها و گرایش ها در این مجموعه رتبه ی پایین تر از 1400 و تراز بالاتر از 3900 را خواهد داشت. لذا برای توجه به پذیرش در دوره های روزانه رتبه و تراز ذکر شده در بالا را خواهد داشت اما برای دوره های غیر روزانه رتبه ای پایین تر از 8000 و ترازی بالاتر از 2000 را خواهد داشت.

 

 حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی

ارشد مدیریت بازرگانی

میانگین رتبه توضیحات
48 1 بالاترین رتبه (تمامی درس ها زده شده)
41 9 یکی از درس ها زده نشده و صفر بوده
38 25 تمامی درس ها زده شده اما یکی از درس ها زیر 10% بوده
30 90 یکی از درس ها زده نشده و صفر بوده
24 412 2 درس صفر بوده و یکی از درسها 10% می باشد
21 706 یکی از درسها صفر درصد بوده و دیگری زیر 10% خواهد بود.
20 805 یکی از درس ها صفر بوده و یکی از درسها به میزان 21/2 منفی زده شده است.

 

 ارشد مدیریت دولتی

میانگین رتبه توضیحات
34 15 2 درس صفر درصد می باشد
31 43 یک درس صفر و یک درس زیر 10% بوده
26 107 سه درس صفر و دو درس زیر 10% بوده
23 653 سه درس صفر می باشد و دو درس زیر 16% بوده
21 854 سه درس صفر و دو درس زیر 10% بوده
43/19 963 2 درس صفر و 3 درس زیر 10% می باشد.
17 1058 3 درس صفر و یک درس 5 درصد منفی و یک درس زیر 10%
50/14 9358 2 درس صفر و 3 درس زیر 10% و یک درس منفی

آخرین رتبه پذیرش در دوره غیر روزانه

 

ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

میانگین رتبه توضیحات
53 1 یکی از درس ها صفر و حداقل رصد 46% بوده
44 18 2 درس صفر بوده و باقی مانده دروس حداقل درصد 43
34 120 یکی از درس ها صفر و یکی از درس ها 2% بوده (زبان)
27 479 2 درس صفر – یکی از درس ها 4% – 2 درس میانگین 25%
21 1101 4 درس صفر بوده است
14 2434 4 درس صفر بوده و یکی از درس ها 11 می باشد
12 4293 5 درس صفر بوده، یکی از درس ها 4% بوده (اخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه)
3 52171 5 درس صفر بوده یکی از درس 4% باقیمانده» یک درس 4% یکی 14% بوده (آخرین رتبه پذیرش شده در دوره غیر روزانه)

 

ارشد مدیریت کار آفرینی

میانگین رتبه توضیحات
49 1 یکی از درس ها صفر بوده است و درس های دیگر بالای 50%
40 27 2 درس صفر و کمترین درصد درس 42
36 82 2 درس صفر و کمترین درصد درس 20
30 383 همه درس ها زده شده اما یک درس 10% و دو درس پایین تر از 5% است و بالاترین درصد، یک درس 48% بوده و یک درس صفر بوده، دو درس زیر 20% و یک درس 20% بوده است.
27 511 یک درس صفر بوده، دو درس زیر 20% و یک درس 20% بوده است.
20 1329 سه درس صفر درصد بوده
15 3543 چهار درس صفر درصد بوده و آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه می باشد.
8 27778 5 درس صفر درصد بوده و یک درس 10% می باشد و تنها یک درس را بصورت خوب تست زده شده و 52 درصد می باشد. آخرین رتبه پذیرش شده غیر روزانه می باشد.

 

ارشد مدیریت آمار      

رتبه تراز دروس تخصصی (میانگین) دروس عمومی ( زبان عمومی و تخصصی) میانگین دروس پایه توضیحات
11 6746 9/33 02/32 87/8
46 64982 81/28 0 19/5
110 3966 16/23 0 0
534 2274 39/3 44/24 47/1-
992 1216 95/3 33/23 21/2- آخرین رتبه پذیرش شده روزانه
9120 1012 44/3- 18 16/5- اخرین رتبه پذیرش شده غیر روزانه

 

ارشد علوم تربیتی 1

رتبه تراز میانگین درصد توضیحات
26 7202 50 یکی از دروس صفر بوده است.
78 5900 29/48 تمام درس های زده شده اما تفاوت با رتبه 26 این است که رتبه پاین تر درصد دروس ضریب بالاتر را بهتر زده
208 5125 23 یک درس صفر بوده و 2 درس 13% بوده و یک درس حدود 2% بوده
862 3888 45/20 یک درس صفر بوده و دو درس منفی زده شده
3483 2797 21/11 آخرین رتبه پذیرش شده روزانه

یک درس صفر و دو درس منفی

21004 1662 03/9 اخرین رتبه پذیرش شده غیر روزانه

چهار درس منفی و دو درس 5% می باشد.

 

نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم انسانی و کارنامه های قبولی ارشد علوم انسانی:

با توجه به طراحی نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد که توسط کارشناسان تخصصی نرم افزار خانه مشاوره صورت پذیرفته است، شما داوطلبین گرامی می توانید با رتبه ای که در نظر دارید و یا احتمال قبولی را می دهید و یا اینکه رتبه ای خاص که دارید، رشته گرایش و دانشگاه هایی که امکان پذیرش را با این رتبه دارند و یا در سال گذشته پذیرش دانشجو با این رتبه را داشته اند، بیابید و بتوانید برای هدف گذاری هر چه بهتر و آشنایی با سطح بندی و رتبه دانشگاه ها بهترین انتخاب را داشته باشید. لذا برای آشنایی هر چه بیشتر با این گرایش ها و رشته ها و دانشگاه ها در مقطع ارشد و همچنین آشنایی هر چه بیشتر با این نرم افزار خاص برای انتخاب رشته مجازی کارشناسی ارشد می توانید با کارشناسان خانه مشاوره که کاملاً بصورت تخصصی مشاوره می دهند، تماس حاصل نمایید.

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

درصد تراز رتبه معدل مؤثر دانشگاه قبولی کد
آمار زبان فرضی علم النفس رشد عمومی انگیزش
78/17 78/33 50 677/36 68/73 67/76 23/53 6621 352 70/13 فردوسی مشهد شبانه
78/57 56/15 33/23 40 82/29 70 33/33 6156 625 08/17 تهران شبانه
89/28 20 67/51 33/43 39/54 67/56 56/55 6883 247 10/18 فردوسی مشهد شبانه
89/48 22/22 33/38 67/41 88/50 67/31 56/55 6244 561 85/16 سمنان شبانه
2/62 67/26 50 45 63/52 75 44/44 7564 102 54/17 سمنان روزانه
67/46 67/26 67/56 55 09/35 67/61 89/48 6941 236 14/16 اصفهان روزانه
40 78/27 25 40 42/68 33/83 78/77 7678 85 90/15 علامه طباطبایی روزانه
89/68 33/33 65 65 11/42 33/83 89/48 7392 121 24/14 اصفهان روزانه
11/31 78/27 35 30 16/63 67/76 60 6795 275 41/13 علامه طباطبایی شبانه
78/37 30 50 67/56 40/61 35 67/66 6634 342 86/11 گیلان – رشت روزانه
33/38 78/37 67/41 89/57 30 67/66 29/26 6622 348 65/18 بین المللی امام خمینی (ر) – قزوین شبانه
11/31 67/26 65 35 88/50 85 89/28 7232 155 90/17 خوارزمی – تهران روزانه
5111 11/11 50 33/33 89/57 33/78 22/62 7344 131 54/18 تهران شبانه
22/41 118 11/20 31 01/24 22/61 67/29 5704 817 85/16 گیلان – رشت شبانه

 

 با توجه به تعداد زیاد و مجموعه های امتحانی زیادی در گروه علوم انسانی برای مقطع ارشد وجود دارد، ما در این جا تنها به یک مورد از مجموعه های امتحانی پرداخته ایم و چندین کارنامه که توانسته اند در این مقطع تحصیلی پذیرش شوند را برای شما داوطلبین عزیز گذاشته ایم و دانشگاه هایی که این داوطلبین پذیرش شده اند را برای شما مشخص کرده ایم.

 

معرفی رشته ارشد علوم انسانی و گرایش های رشته ارشد علوم انسانی:

این  رشته به این دلیل که در مقطع ارشد یکی از  گروه های امتحانی می باشد و دارای تعدادی زیر مجموعه ی امتحانی و رشته و گرایش های زیادی می باشد. لذا برای این منظور چند مجموعه ی امتحانی با رشته ها و گرایش های آن را در اینجا بیان می کنیم و اگر مایل به آشنایی بیشتر و دقیق تر با دیگر مجموعه های امتحانی و گرایش ها مخصوص به آن  هستید، می توانید با کارشناسان خانه مشاوره تماس حاصل نمایید.

مجموعه زبان و ادبیات فارسی رشته های مجموعه زبان عربی
رشته زبان و ادبیات فارسی (گرایش ها) : 1- رشته زبان و ادبیات عربی ( بدون گرایش)

 

1- ادبیات کودک و نوجوان 2- رشته مترجمی زبان عربی ( بدون گرایش)
2- ادبیات پایداری 3- رشته آموزش زبان عربی ( بدون گرایش)
3- ادبیات تطبیقی
4- ادبیات عامه
5- آموزش زبان فارسی
1-    ادبیات روایی
2-    ویرایش و نگارش
3-    نظریه و نقد ادبی
4-    ادبیات معاصر

 

گرایش های مجموعه علوم اقتصادی رشته های مجموعه فلسفه

 

1- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1-    فلسفه ( گرایش عمومی  – تطبیقی
2- برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 2-    منطق ( بدون گرایش)
3- اقتصاد انرژی 3-    فلسفه دین ( بدون گرایش)
4- بانکداری اسلامی 4-    اخلاق کاربردی ( بدون گرایش)
5- اقتصاد و تجارت الکترونیکی 5-    فلسفه هنر (بدون گرایش)
6- اقتصاد اسلامی

 

مجموعه حقوق
رشته ها ادامه رشته های حقوق

1-    حقوق خصوصی

16- حقوق حمل و نقل

2-    حقوق بین الملل

17- فقه و حقوق خصوصی

3-    حقوق جزا و جرم شناسی

18- حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

4-    حقوق عمومی

19- مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

5-    حقوق بشر

20- فقه و حقوق جزا

6-    حقوق مالکیت فکری

21- مدیریت نظارت و بازرسی

7-    حقوق محیط زیست

22- مدیریت دادگستری

8-    حقوق اقتصادی

23- حقوق دادرسی اداری

9-    حقوق تجارت بین الملل

24- حقوق خانواده

10-   معارف اسلامی و حقوق

25- حقوق شرکت های تجاری

11-   حقوق تجاری و اقتصادی بین الملل

26- فقه و حقوق اقتصادی

12-   حقوق سردفتری

27- حقوق نفت و گاز

13-   حقوق ثبت و اسناد و املاک

28- حقوق مالی – اقتصادی

14-   حقوق ارتباطات

29- حقوق تجارت الکترونیکی

15-   حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

30- مدیریت ثبت اسناد و املاک

 

شرایط بورسیه و ادامه تحصیل در خارج از کشور رشته ارشد گروه علوم انسانی:

با توجه به پیشرفت روز افزون علوم های مختلف و اهمیت بالای علوم انسانی در تراز اول دنیا و جوامع در حال پیشرفت، لذا با توجه به این رشته علوم انسانی باعث رفتارهای آگاهانه اجتماعی و برخوردهای شایسته بین المللی می باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده لذا برخی از دانشگاه های برتر دنیا یکی از مهمترین شرایط پذیرش دانشجو را در این علم ابتدا با توجه به رزومه درسی و علمی و کارهای پژوهشی و مقاله های بین المللی داوطلب می دانند. با توجه به اینکه هر چه امتیاز علمی یک دانشجو و داوطلب بیشتر باشد و در دانشگاه های معتبرتریاز بعد بین المللی و علمی دوران دانشجویی و کارشناسی خود را گذرانده باشد از قدرت بیشتری برای انجام پذیرش برخوردار می باشد. لازم به ذکر است که اگر این مدارک توسط افرادی با ویژگی های خاص تر تأیید شود این قدرت پذیرش بالاتری خواهد رفت و همچنین بسیار فاکتور دیگری وجود دارد که می توانند با تحلیل و بررسی دقیق تر و تأمل بالاتر به این موارد غیر از موارد فوق پرداخت. با توجه به آخرین رده بندی علمی دانشگاه های برتر دنیا در حوزه علوم انسانی، می توان 10 دانشگاه برتر دنیا را در این حوزه چنین گفت:

 • استنفورد
 • هاروارد
 • شیکاگو
 • کمبریج
 • آکسفورد
 • پرینستون
 • بال
 • UCL
 • کالیفرنیا – برکلی
 • UCLA

راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد گروه علوم انسانی:

داوطلبین عزیز و دوستانی که با توجه به رتبه های خاص که در آزمون کارشناسی ارشد کسب کرده اند و به هر دلیلی نتوانسته اند دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند، به این معنا که یا دانشگاهی را قبول شده اند و یا پذیرش دانشگاهی نشده اند …. به هیچ وجه نگران نباشید. برای رفع این مشکل بحث تکمیل ظرفیت به کمک شما خواهد آمد. با این تفسیر که اگر شما رشته ای را در دانشگاهی پذیرفته شده باشید باز هم می توانید در مرحله ی تکمیل ظرفیت انتخاب رشته نمایید اما با این تفاوت که در صورت پذیرش در دانشگاه انتخاب شده مرحله تکمیل ظرفیت از رفتن به دانشگاه در مرحله گذشته منع خواهید شد و دیگر راه ورود به دانشگاه قبلی و رشته آن دانشگاه را نخواهید داشت. تکمیل ظرفیت معمولاً در بازه زمانی 15 روز ابتدایی آبان ماه معلوم و شروع خواهد شد به این دلیل که صندلی های خالی دانشگاه ها به طور دقیق مشخص می شود و هر دانشگاه در صورت جای خالی به سازمان سنجش اعلام تکمیل ظرفیت می نماید و همچون انتخاب رشته اصلی که در مردادماه انجام گرفته با دفترچه ای خاص که اختصاص به تکمیل ظرفیت می نماید و همچون انتخاب رشته اصلی که در مردادماه انجام گرفته با دفترچه ای خاص که اختصاص به تکمیل ظرفیت دارد با کدهای جدید و مخصوص شروع به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت می نمایید. لازم به ذکر است که معمولاً کسانی واجد شرایط برای انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت می باشند که در همان دوره خاص مجاز شده باشند همچو انتخاب رشته ای که در مردادماه طبق قوانین هر دوره مجاز صورت گرفته. بطور مثال اگر کسی شبانه و غیر انتفاعی و پیام نور را مجاز می باشد و در مردادماه در همین دوره ها انتخاب رشته کرده برای تکمیل ظرفیت هم در همین دوره ها مجاز می باشد و در دوره روزانه نمی تواند انتخاب رشته تکمیل ظرفیت نماید. اما قابل توجه شما داوطلبین است که بدانید در سال گذشته یعنی کنکور 94-95 در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برای تکمیل ظرفیت از تمامی داوطلبین که در کنکور شرکت کرده اند خواست که برای این مرحله انتخاب رشته نمایند. به این معنا که چه مجاز به انتخاب رشته شده باشند و چه مجاز به انتخاب رشته نشده باشند و برای دوره های پذیرش دانشگاه نیز هیچ منعی وجود نداشت. به این معنا که همه داوطلبین که فقط در کنکور ارشد ثبت نام کرده اند می توانند در دوره های روزانه – شبانه – غیر انتفاعی و پیام نور انتخاب رشته دانشگاه نمایند!!!

 ثبت نام دانشگاه بدون کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی

هدف ورود به دانشگاه بدون کنکور برای عموماً داوطلبانی بوده که زمان کافی برای مطالعه کنکور نسبت به ورود به دانشگاه را ندارند و می توانند از این گزینه استفاده نمایند که بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش خواهند شد و طبق برنامه بررسی اعضای کمیسیون آموزشی هر دانشگاه پذیرش نهایی صورت می گیرد؛ که این موضوع در دانشگاه های سراسری به ندرت پیدا خواهد شد و بالای 98% وجود نخواهد داشت. این نوع دانشگاه ها ابتدا بیشتر در مقطع کارشناسی و پایین تر بوده و بر اساس سوابق تحصیلی می باشد ولی برخی از داوطلبین این مقطع که در دانشگاه های تراز اول ایران و معتبر تحصیل کرده اند و یا معتبر و تراز اول و دیگر کشور ها بوده اند می توانند با ارائه ی مدارک لازم و بررسی کمیسیون آموزش آن دانشگاه و تشخیص آنها اقدام به پذیرش نمایند که شرایط و ضوابط اختصاصی خود را دارا خواهد بود. برای مقطع ارشد در دانشگاه آزاد به راحتی هر چه بیشتر از دیگر دانشگاه ها می تواند اقدام به پذیرش نمود. دانشگاه آزاد در هر شهر عموماً برای مقطع ارشد و پذیرش رشته همه ساله در اواخر شهریور ماه و در اواخر دی ماه اعلام اسامی رشته ها را خواهد کرد. قاعدتاً برای پذیرش در این دانشگاه نسبت به دیگر دانشگاه ها در رابطه با پذیرش بدون کنکور می توان دغدغه کمتری نسبت به پذیرش داشت اما این مهم است که بازهم تمامی مدارک ارائه شده در کمیسیون های آموزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و شرایط و ضوابط مخصوص به خود هر دانشگاه را دارا خواهد بود.

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • بررسی قبولی شما در رشته علوم انسانی و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
 • بررسی شانس قبولی شما در رشته علوم انسانی توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد علوم انسانی
 • مشاوره انتخاب رشته ارشد علوم انسانی ، معرفی رشته علوم انسانی و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
 • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد علوم انسانی ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد علوم انسانی
 • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد علوم انسانی


تماس با مشاور