راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، مشاوره تلفنی انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی

 • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 • ظرفیت پذیرش رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد و مقادیر دانشگاه ها

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد زبان و ادبیات فارسی، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
 • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد زبان و ادبیات فارسی، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد زبان و ادبیات فارسی

رشته ادبیات و زبان فارسی یکی از  رشته های علوم انسانی است که آینده شغلی متفاوتی با رشته های دیگر دارد. متأسفانه اغلب دانشجویان و داوطلبان در این رشته،‌ آگاهی لازم از آینده شغلی این رشته را ندارند و بنابراین در انتخاب نوع گرایش و دانشگاه، دقت لازم را ندارند، مقطع ارشد از مقطع های تحصیلی مهم در طول تحصیلی میباشد،‌ پس هر داوطلب باید با  یک انتخاب رشته دقیق و مناسب، آ‌ینده ای خوب را برای خود رقم بزند. استفاده از تجارب افراد متخصص و نرم افزارهای تخصصی جدید به شما راهنمایی خواهد کرد تا انتخاب رشته صحیح و مناسبی داشته باشید. از تجارب دیگران استفاده کنید تا شما را از آینده شغلی این رشته آگاه سازند و اطلاعات لازم از آینده تحصیلی خود در مقطع دکترا را نیز کسب نمایید. همچنین مشاوران تخصصی انتخاب رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی راهنمایی کرده تا آینده ای درخشان داشته باشید.

 

رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته زبان و ادبیات فارسی:

برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی،‌ مهم است که بدانید داوطلبان در سال های گذشته با چه رتبه ای در دانشگاه های کشور قبول شدند، ‌در سال 95، آخرین رتبه قبولی در رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع ارشد (کد ضریب 1) و در گرایش های زبان و ادبیات فارسی،‌زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه، ‌زبان و ادبیات فارسی،‌ گرایش آموز به زبان فارسی،‌ زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی و گرایش ویرایش و نگارش،‌ در دوره روزانه حدود 509 می باشد و در دوره ی نوبت دوم (شبانه)،‌ آخرین رتبه قبولی در حدود 932 میرسد و آخرین رتبه قبولی در دانشگاه های غیرانتفاعی و پیام نور و مجازی در حدود 4152 می باشد. همچنین در رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع ارشد و با کد ضریب 2

در گرایش ادبیات کودک و نوجوان،‌ آخرین رتبه قبولی در  دوره ی روزانه در حدود 37 و آخرین رتبه قبولی در دوره نوبت دوم (شبانه) در حدود 67 می باشد و همچنین آرین رتبه قبولی در دوره های مجازی و پیام ور و غیر انتفاعی در حدود 2200 می باشد و همچنین در رشته کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی با کد ضریب 3 و در گرایش ادبیات پایداری در آخرین رتبه قبولی در حدود 145 و آخرین رتبه قبولی در دوره نوبت دوم (شبانه) تا 200 میرسد و آخرین رتبه قبولی در دانشگاه های مجازی و غیر انتفاعی و پیام نور به 1750 می رسد. شما برای اطلاع دقیق از آخرین رتبه در هر گرایش از مجموعه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی استفاده نمایید.

این موضوع خیلی مهم است که شما بدانید با توجه به درصد  دروس و رتبه شما، ‌کجا قبول می شوید،‌ شما می توانید از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید که متوجه شوید در کدام دانشگاه می توانید در رشته ادبیات و زبان فارسی قبول شوید،‌ با انتخاب رشته صحیح و دقیق می توانید آینده خوبی برای خود رقم بزنید.

مجموعه امتحانی کد ضریب رتبه دوره قبولی در دوره روزانه رتبه حدودی قبولی در دوره شبانه (نوبت دوم) رتبه حدودی قبولی در دوره های مجازی،‌ پیام نور و غیر انتفاعی
زبان و ادبیات فارسی 1 509 932 4152
2 37 67 2200
3 145 200 1750

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه ها:

بسیار مهم است که شما بدانید کدام دانشگاه ها،‌ گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه زبان را دارند،‌ برای این امر تعدادی از دانشگاه ها با ظرفیت آنها را در ذیل می بینیم،‌ برای اطلاعات کامل از همه ی دانشگاه های پذیرنده ی کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید و با انتخاب رشته صحیح ر این مقطع، در بهترین دانشگاه قبول شوید.

 

مجموعه زبان و ادبیات فارسی ( کد ضریب 1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه عنوان رشته ( گرایش) ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه اراک زبان و ادبیات فارسی 18
روزانه دانشگاه تبریز زبان و ادبیات فارسی 14
روزانه دانشگاه تهران زبان و ادبیات فارسی 10
روزانه دانشگاه شهید با هنر کرمان زبان و ادبیات فارسی 12
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران زبان و ادبیات فارسی 10
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی 12
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی 7
روزانه دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه 5
روزانه دانشگاه هرمزگان- بندرعباس زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه 5
روزانه دانشگاه بیرجند زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی 7
روزانه دانشگاه سلمان فارسی – کازرون زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش 12
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات فارسی 5
نوبت دوم دانشگاه تهران زبان و ادبیات فارسی 10
نوبت دوم دانشگاه مازندران بابلسر زبان و ادبیات فارسی 16
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی تهران زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی 10
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر کرمان زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه 6
نوبت دوم دانشگاه زابل زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی 6
مجازی دانشگاه گیلان – رشت زبان و ادبیات فارسی 40
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (تحصیل در کیش) زبان و ادبیات فارسی 15
پردیس خودگردن دانشگاه شیراز زبان و ادبیات فارسی 7
پیام نور دانشگاه تهران – تهران جنوب زبان و ادبیات فارسی 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان ( خرم آباد) زبان  و ادبیات فارسی 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – تبریز زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد در تفت زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش 8
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور مرکزی – ورامین زبان و ادبیات فارسی 40
غیرانتفاعی مؤسسه  غیر انتفاعی گلستان – گرگان زبان و ادبیات فارسی 20
مجازی غیر انتفاعی مؤسسه غیر انتفاعی مجازی فاران مهردانش – تهران زبان و ادبیات فارسی 40
و

….

     

 

مجموعه زمان و ادبیات فارسی ( کد ضریب 2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه عنوان رشته (گرایش) ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان 6
روزانه دانشگاه شیراز زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان 7
روزانه دانشگاه شیراز زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان 13
نوبت دوم دانشگاه گیلان رشت زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان 13
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان – بندرعباس زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان 2
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان 7
پیام نور دانشگاه پیام نور تهران -مرکز ورامین زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان 8
پیام نور دانش

اه پیام نور گیلان – رشت

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان 8
مجازی پیام نور پیام نور تهران – مرکز دماوند زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان 40

 

 

 

 

 

 

 

 زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 3)

دوره تحصیلی نام دانشگاه عنوان رشته (گرایش) ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری 12
روزانه دانشگاه تبریز زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری 14
روزانه دانشگاه تهران زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری 8
روزانه دانشگاه یزد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری 15
نوبت دوم دانشگاه تهران زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری 6
نوبت دوم دانشگاه سمنان زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری 8
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری 8
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری 14
پیام نور پیام نور استان خوزستان – مرکز خرمشهر زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری 40
مجازی پیام نور پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری 40
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری 20
 

و …

     

 

 معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی و گرایش آنها:

مجموعه زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد،‌ از جمله رشته های گرو علوم انسانی است که دانشجویان در این مقطع، مهارتهای مختلفی در زمینه های متفاوتی ادبی و بلاغی و دستوری و اصطلاحات تخصصی در متون ادبیات فارسی را می آموزند و می توانند در امور تحقیقاتی مرتبط با رشته های زبان و ادبیات فارسی مشغول به فعالیت شوند.

گرایش های مجموعه زبان و ادبیات فارسی:

 • ادبیات کودک و نوجوان: در این گرایش،‌دانشجویان با اصطلاحات تخصصی و متون تخصصی مرتبط با مباحث مرتبط با ادبیات تخصصی کودک و نوجوان آشنا شده و فارغ التحصیلان در این گرایش می توانند در دانشگاه ها، مدارس و سایر امور تحقیقاتی مشغول به فعالیت شوند و در انتشارات کودک و نوجوان در زمینه های نثر و نظم و … به فعالیت و کار بپردازند.
 • ادبیات پایداری: این گرایش از بدترین گرایش های مجموعه زبان و ادبیات فارسی است که تنها در دانشگاه کرمان تدریس می شود و دانشجویان در این مقطع با اصطلاحات تخصصی و متون تخصصی در ارتباط با مقاومت و پایداری هر کشور و ملل مختلف آشنا شده و در مشاغل مرتبط با این زمینه،‌می توانند مشغول به کار شوند.
 • ادبیات تطبیقی: در این گرایش،‌دانشجویان به بررسی و تطبیق ادبیات فارسی ایران و ادبیات عرب می پردازند و فارغ التحصیلان در این گرایش،‌ علاوه بر استاد دانشگاه در دانشگاه های ایران و کشورهای عربی،‌می توانند در حوزه بین المللی نیز فعالیت نمایند.
 • ادبیات عامه: دانشجویان در این گرایش با متون تخصصی ادبیات عامه ایران آشنا شده و می توانند در امور تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با این زمینه فعالیت کنند و نیز در دانشگاه تدریس نمایند.
 • زبان و ادبیات فارسی: این گرایش از کلی ترین گرایش های این مجموعه است که شامل تمامی گرایش های مجموعه زبان و ادبیات فارسی می باشد که در مجموعه مشاغل مرتبط با ویراستاری،‌ پژوهشی،‌تدریس و … می توانند فعالیت نمایند.
 • زبان و ادبیات فارسی گرایش و نگارش:

این گرایش به متون تخصصی در زمینه های ویرایش و نگارش مرتبط می باشد که فارغ التحصیلان در این گرایش علاوه بر تدریس در دانشگاه می توانند به ویراستاری در انتشارات و کتاب های متفاوت بپردازند.

 • زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی:

دانشجویان در این گرایش،‌اصطلاحات و متون تخصصی مرتبط با ادبیات روایی را فرا گرفته و فارغ التحصیلان در این گرایش می توانند، مهم ترین شکل های ادبیات از جمله قصه، افسانه، داستان و … را روایت کنند.

 • زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی:

دانشجویان در این گرایش با دستور زبان فارسی به صورت تخصصی آشنا شده و فارغ التحصیلان در این گرایش می توانند به صورت تخصصی به آموزش زبان فارسی در مدارس و دانشگاه ها بپردازند.

 

شرایط بورسیه و ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور:

هر داوطلب برای انتخاب گرایش مورد نظر در مجموعه زبان و ادبیات فارسی باید به نکاتی در مورد نحوه آموزش این رشته در دانشگاه و شرایط ادامه تحصیل در مقطع دکترا توجه کنند که متأسفانه اغلب داوطلبان به این نکات توجه نمی کنند. از نکات مهم در انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه ادبیات و زبان فارسی این است که باید به شیوه ی آموزشی (آموزش محور و پژوهش محور) توجه داشته باشند، چون برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری مهم است که شما به صورت پژوهشی در مقطع ارشد تحصیل نمایید،‌ چون برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری مهم است که شما به صورت پژوهشی در مقطع ارشد تحصیل نمایید،‌ چون در مقطع دکتری، علاوه بر آزمون،‌مصاحبه هم داریم و در مصاحبه مواردی چون موضوع پایان نامه، استاد راهنما،‌ نوع دانشگاه و … مورد بررسی قرار می گیرد،‌ پس اگر داوطلب به صورت پژوهش محور در دانشگاه تحصیل نماید،‌ راه راحت تری  برای قبولی در مقطع دکتری خواهد داشت. همچنین برای بورسیه در خارج کشور، ‌یک رزومه تحصیلی قوی در مقطع کارشناسی ارشد نیاز است،‌ پس باید انتخاب رشته صحیح داشته باشید که این امر با استفاده از نرم افزار تخصصی کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی تحقق می یابد.

 

راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور:

انتخاب رشته،‌یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان کنکور می باشد،‌ از این رو،  هرکس باید در انتخاب رشته صحیح، دقت بیشتری نماید،‌داوطلبان باید به این نکته توجه کنند که در مجموعه ی زبان و ادبیات فارسی،‌انتخاب رشته را با دقت بیشتری انجام دهند و به نحوی انتخاب کنند که به فکر آینده خود نیز باشند،‌متأسفانه اکثر داوطلبان اطلاعات دقیقی از تکمیل ظرفیت ترم مهر و ترم بهمنی  ندارند،‌شما می توانید با استفاده از تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری و آزاد،‌احتمال قبولی خود را افزایش دهید،‌با توجه به اینکه در تکمیل ظرفیت،‌احتمال قبولی شما بالا می رود،‌باید انتخاب رشته صحیح و مناسبی انجام دهید، برای این امر، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی استفاده نمائید.

 

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور:

یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد،‌استرس کنکور و عدم قبولی در رشته مورد نظر است، برای این امر، علاوه بر کنکور،‌داوطلبان می توانند به ثبت نام در دانشگاهی اقدام کنند که بتوانند بدون کنکور وارد دانشگاه شوند، متقاضیان مجموعه زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد،‌تحت شرایطی از جمله نمره ی بالا،‌قرار گرفت در نفرات برتر ورودی در مقطع لیسانس و … می توانند بدون کنکور وارد دانشگاه شوند،‌همچنین متقاضیان مجموعه زبان و ادبیات فارسی می توانند از طریق آزمون اختصاصی و مصاحبه در دانشگاه های پردیس خودگردان قبول شوند، برای اطلاع از شرایط دقیق و دانشگاه هایی که بدون کنکور پذیرش دارند، ‌می توانید از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید تا در بهترین دانشگاه قبول شوید.

مشاوره انتخاب رشته مجازی کنکور:

هر داوطلب به این فکر می کند که با توجه به رتبه ایک ه دارد،‌در کدام دانشگاه قبول می شود، ‌از این رو با استفاده از نرم افزار مجازی انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی می توانید انتخاب رشته دقیق و مناسبی داشته باشید، برای این امر، شما می توانید با مشاوران تخصصی انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموع زبان و ادبیات فارسی خانه مشاوره تماس بگیری تا مشاوران تخصصی انتخاب رشته خانه مشاوره، ‌با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و به روز و جدید انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی،‌شما را راهنمایی کنند و شما بتوانید با توجه به رتبه ی شما، ‌بهترین و مناسب ترین انتخاب رشته را در مجموعه زبان و ادبیات فارسی انجام دهید.

 

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • بررسی قبولی شما در رشته زبان و ادبیات فارسی و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
 • بررسی شانس قبولی شما در رشته زبان و ادبیات فارسی
 • مشاوره انتخاب رشته ارشد زبان و ادبیات فارسی ، معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
 • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
 • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد زبان و ادبیات فارسی
تماس با مشاور