راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

  • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته روانشناسی تربیتی

  • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی تربیتی

  • ظرفیت پذیر رشته روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته روانشناسی تربیتی ارشد و مقادیر دانشگاه ها

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
  • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد روانشناسی تربیتی

انتخاب رشته صحیح، ضمانت نامه ی آینده ی شماست.

با توجه به ادغام کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه سراسری با کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد، انتخاب رشته ی امسال هوشمندانه تر و حساس تر از سال های گذشته شده است. و از آنجا که انتخاب محل های دانشگاهی شما محدود است، باید انتخاب های واقع بینانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد. پس توصیه می گردد علاوه بر مطالعه ی کامل دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و ضوابط و قوانین آن، جهت اطلاع دقیق از آخرین رتب هی قبولی ارشد روانشناسی تربیتی و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی استفاده نمائید تا بتوانید بر اساس اطلاعات بدست آمده از آن به بهترین نحو انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید و در نهایت در بهترین دانشگاه قبول شوید.رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد روانشناسی تربیتی:

اطلاع از رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد روانشناسی تربیتی به شما کمک خواهد کرد تا انتخاب های واقع بینانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد. شما می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی استفاده نمائید تا متوجه شوید که در سال های گذشته، داوطلبان با توجه به رتبه ی شما در کدام یک از دانشگاه های سراسری و یا آزاد قبول شده اند تا بر اساس آن بتوانید به بهترین نحو، انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید و در نهایت در بهترین دانشگاه قبول شوید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمائید.

آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی تربیتی و درصد دروس:

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی پس از مشاهده ی کارنامه ی اولیه ی خود در سایت رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور (sanjesh.org) باید نسبت به انجام انتخاب رشته اقدام نمایند. از آنجا که انتخاب محل های دانشگاهی شما محدود است، باید انتخاب محل های دانشگاهی منطقی و معقولانه بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد. جهت تحقق این امر می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی استفاده نمائید تا اطلاع دقیقی از آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی تربیتی را کسب نمائید و بر اساس آن بتوانید به بهترین نحو، انتخاب رشته ی صحیح  و دقیقی انجام دهید و در نهایت در بهترین دانشگاه قبول شوید.

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی روانشناسی تربیتی آمار و روش تحقیق روانشناسی رشد روانشناسی عمومی
4 8383 74.44 11.67 28.33 63.33 73.33
23 7326 26.67 48.33 0 75 46.67
65 6681 16.67 25 21.67 61.67 53.33
81 6584 1011 35 23 60 58
187 5836 3.33 38.33 20 46.67 35
266 5576 0 41.67 10 35 36.67
590 4614 0 15 15 40 31.67
1280 3808 0 20 13.33 8.33 25

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمائید.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی:

متأسفانه برخی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، اطلاع دقیقی از ظرفیت پذیرش ارشد روانشناسی تربیتی ندارند و در نتیجه انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی ندارند و احتمال قبولی آنان کاهش می یابد. اطلاع از ظرفیت پذیرش ارشد روانشناسی تربیتی کمک شایانی به انتخاب رشته ی صحیح شما می کند. جهت تحقق این امر می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی استفاده نمائید تا از ظرفیت پذیرش ارشد روانشناسی تربیتی در تمامی دانشگاه های سراسری و آزاد مطلع شده و بر اساس آن بتوانید انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید.

دوره تحصیلی نام دانشگاه رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی تهران روانشناسی تربیتی 10
روزانه دانشگاه تهران روانشناسی تربیتی 5
نوبت دوم دانشگاه تهران روانشناسی تربیتی 3
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی تهران روانشناسی تربیتی 10
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی روانشناسی تربیتی 10
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین روانشناسی تربیتی 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان روانشناسی تربیتی 8
آزاد واحد پزشکی تهران روانشناسی تربیتی 18
آزاد واحد تهران مرکزی روانشناسی تربیتی 18
آزاد واحد علوم و تحقیقات روانشناسی تربیتی 18
آزاد واحد تهران شمال روانشناسی تربیتی 18

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمائید.

 نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی:

یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، انتخاب رشته ی صحیح و در نتیجه قبولی در بهترین دانشگاه است. با توجه به ادغام کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه سراسری با کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد، انتخاب رشته ی امسال هوشمدانه تر از سال های گذشته شده است و از آنجا که انتخاب محل های دانشگاهی شما محدود است، باید انتخاب های واقع بینانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد. جهت تحقق این امر می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی استفاده نمائید تا متوجه شوید در سال های گذشته، داوطلبان با توجه به رتبه ی شما در کدام یک از دانشگاه های سراسری و یا آزاد قبول شده اند و احتمال قبولی شما را بررسی نماید و در نهایت بتوانید به بهترین نحو، انتخاب رشته ی خود را انجام دهید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمائید.

راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد روانشناسی تربیتی:

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی که نتوانستند در دانشگاه قبول شوند، می توانند در مرحله ی تکمیل ظرفیت اقدام به انتخاب رشته نمایند. از آنجا که در مرحله ی تکمیل ظرفیت، ظرفیت برخی از دانشگاه ها تکمیل نشده است، دانشگاه ها داوطلبانی را که رتبه ی بالاتری دارند را جذب می نمایند و در نتیجه احتمال قبولی شما افزایش می یابد. پس این فرصت را از دست ندهید.

شما می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد روانشناسی تربیتی استفاده نمائید تا متوجه شوید که در سال های گذشته با توجه به رتبه ی شما در مرحله ی تکمیل ظرفیت، در کدام یک از دانشگاه های سراسری و یا آزاد قبول شده اند تا بر اساس آن بتوانید به بهترین نحو، انتخاب رشته ی خود را انجام دهید و در بهترین دانشگاه قبول شوید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمائید.

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد روانشناسی تربیتی:

متقاضیان پذیرش بدون کنکور ارشد روانشناسی تربیتی در صورتی که شرایط استعدادهای درخشان از جمله معدل بالای کارشناسی، مدت زمان تحصیل معین در مقطع کارشناسی و … را داشته باشند، می توانند نسبت به ثبت نام آن اقدام نمایند. شما می توانید جهت تحقق این امر، از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی استفاده نمائید تا اطلاع دقیقی از شرایط و زمان ثبت نام بدون کنکور ارشد روانشناسی تربیتی بدست آورید و در اسرع وقت نسبت به ثبت نام آن اقدام نمائید و بدون دردسر و به راحتی وارد دانشگاه شوید

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمائید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • بررسی قبولی شما در رشته روانشناسی تربیتی و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
  • بررسی شانس قبولی شما در رشته روانشناسی تربیتی توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی
  • مشاوره انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی ، معرفی رشته روانشناسی تربیتی و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
  • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد روانشناسی تربیتی ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
  • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد روانشناسی تربیتی


تماس با مشاور