راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد روانشناسی بالینی
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته روانشناسی بالینی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته روانشناسی بالینی و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

انتخاب رشته صحیح، ضمانت نامه ی آینده ی شماست.

با توجه به ادغام کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه سراسری با کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد، انتخاب رشته ی امسال هوشمندانه تر  و حساس تر از سال های گذشته شده است. بنابراین با توجه به انتخاب های محدود شما، بهتر است انتخاب های واقع بینانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد. شما می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی استفاده نمائید تا اطلاعات دقیقی از جمله رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد روانشناسی بالینی استفاده نمائید تا اطلاعات دقیقی از جمله رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد روانشناسی بالینی در تمامی دانشگاه ها را کسب نمائید و متوجه شوید که در سال های گذشته، داوطلبان با توجه به رتبه ی شما در کدام یک از دانشگاه های سراسری و یا آزاد قبول شده اند که بر اساس آن بتوانید انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید تا در بهترین دانشگاه قبول شوید.رتبه و تراز لازم برای قبولی در ارشد روانشناسی بالینی:

متأسفانه برخی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی اطلاع دقیقی از رتبه و تراز لازم برای قبولی در دانشگا ها را ندارند و بر این اساس انتخاب رشته ی صحیحی انجام نمی دهند. از آنجا که انتخاب محل های دانشگاهی شما محدو است، شما باید انتخاب های واقع بینانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد. جهت تحقق این امر می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالیلنی استفاده نمائید تا متوجه شوید که در سال های گذشته با توجه به رتبه ی شما، داوطلبان در کدام یک از دانشگاه ها قبول شده اند و بر اساس آن بتوانید به بهترین نحو، انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید و در نهایت در بهترین دانشگاه قبول شوید.

رتبه دانشگاه قبولی رشته / گرایش دوره تحصیلی
38 دانشگاه علامه طباطبایی تهران روانشناسی بالینی روزانه
63 دانشگاه تهران روانشناسی بالینی روزانه
98 دانشگاه علامه طباطبایی تهران روانشناسی بالینی نوبت دوم
109 دانشگاه فردوسی مشهد روانشناسی بالینی نوبت دوم
153 دانشگاه شهید چمران – اهواز روانشناسی بالینی روزانه
235 دانشگاه سمنان روانشناسی بالینی روزانه

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمائید.

آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی بالینی و درصد دروس:

اطلاع از آخرین رتبه ی قبولی ارشد روانشناسی بالینی به شما کمک خواهد کرد که در هنگام انتخاب رشته، انتخاب های معقولانه و منطقی بیشتری داشته باشید و در نتیجه احتمال قبولی شما افزایش یابد. متأسفانه برخی از داوطلبان ارشد روانشناسی بالینی توجهی به این موضوع ندارند و احتمال قبولی آنان کاهش می یابد. شما می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی استفاده نمائید تا متوجه شوید که در سال های گذشته، داوطلبان با توجه به رتبه ی شما در کدام یک از دانشگاه های سراسری و یا آزاد قبول شده اند، تا بر اساس آن بتوانید به بهترین نحو، انتخاب رشته را انجام دهید و در بهترین دانشگاه قبول شوید.

رتبه زبان علم النفس آمار روانشناسی مرضی روانشناسی رشد روانشناسی بالینی روانشناسی عمومی روانسنجی هوش و استعداد فیزیولوژی و انگیزش
9 88.89 53.33 60 36.67 81.67 38.33 33.33 0 0 35
33 25.56 36.67 65 58.33 83.33 60 0 0 0 65
66 35.56 55 51.67 63.33 81.67 50 33.33 0 0 35
98 80 55 50 36.67 61.67 36.67 31.67 0 0 38.33
136 30 56.67 60 38.33 55 51.67 26.67 0 0 61.67
186 33.33 0 33.33 20 36.67 1.66- 13.33 38.33 26.67 0
205 32.22 31.67 68.33 56.67 71.67 28.33 0 0 0 50
269 163.33 30 0 35 61.67 0 51.67 0 0 30


جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمائید.

 ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی:

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی به شما کمک خواهد کرد تا بر اساس ظرفیت پذیرش هر دانشگاه بتوانید انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید. داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ضمن مطالعه ی قوانین و ضوابط دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی می توانند از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی استفاده نمایند تا اطلاع دقیق از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی به دست آورند و در نهایت بر اساس آن بتوانند به بهترین نحو، انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشند.

دوره تحصیلی نام دانشگاه رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تهران روانشناسی بالینی 5
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران روانشناسی بالینی 7
نوبت دوم دانشگاه تهران روانشناسی بالینی 5
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی تهران روانشناسی بالینی 10
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران روانشناسی بالینی 10
آزاد واحد پزشکی تهران روانشناسی بالینی 18
آزاد واحد تهران مرکزی روانشناسی بالینی 18
آزاد واحد علوم و تحقیقات روانشناسی بالینی 18

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمائید.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی:

با توجه به ادغام کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه سراسری با کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد، انتخاب رشته ی امسال هوشمندانه تر از انتخاب رشته سال های گذشته شده است و از آن جا که انتخاب محل های دانشگاهی شما محدود است، شما باید انتخاب های واقع بینانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد. جهت تحقق این امر می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی استفاده نمائید تا متوجه شوید که در سال های گذشته، داوطلبان با توجه به رتبه ی شما در کدام یک از دانشگاه های سراسری و آزاد قبول شده اند تا بر اساس آن بتوانید به بهترین نحو، انتخاب رشته را انجام دهید و احتمال قبولی شما افزایش یابد

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمائید.

راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد روانشناسی بالینی:

داوطلبان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی باید توجه داشته باشند که تکمیل ظرفیت، فرصتی دوباره برای ورود شما به دانشگاه می باشد. از آنجا که در مرحله ی تکمیل ظرفیت، ظرفیت برخی از دانشگاه ها هنوز تکمیل نشده است، دانشگاه ها داوطلبان را با رتبه ی بالاتری جذب می کنند و در نتیجه احتمال قبولی شما افزایش می یابد. بنابراین نباید این فرصت را از دست دهید. تکمیل ظرفیت ارشد روانشناسی بالینی معمولاً دو بار در سال و در دو نوبت مهر و بهمن صورت می گیرد و شما می توانید جهت اطلاع دقیق از زمان و نحوه ی انتخاب رشته ی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از نرم افزار انتخاب رشته ی تکمیل ظرفیت ارشد روانشناسی بالینی استفاده نمائید تا متوجه شوید که در سال های گذشته و در مرحله ی تکیمل ظرفیت، داوطلبان با توجه به رتبه ی شما در کدام یک از دانشگاه های سراسری و یا آزاد قبول شده اند که بر اساس آن بتوانید انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید و در نهایت در مرحله ی تکمیل ظرفیت در بهترین دانشگاه قبول شوید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمائید.

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد روانشناسی بالینی:

متقاضیان پذیرش بدون کنکور ارشد روانشناسی بالینی در صورتی که شرایط خاص ثبت نام بدون کنکور از جمله معدل بالای کارشناسی، مدت زمان تحصیل معین شده و … را داشته باشند، می توانند نسبت به ثبت نام آن اقدام نمایند. شما می توانید جهت اطلاع دقیق از زمان و شرایط ثبت نام دانشگاه بدون کنور ارشد روانشناسی بالینی از نرم افزار انتخاب رشته ی بدون کنکور ارشد روانشناسی بالینی استفاده نمائید تا ضمن اطلاع از شرایط ثبت نام در جریان لیست دانشگاه های بدون کنکور ارشد روانشناسی بالینی قرار بگیرید تا بتوانید به راحتی و بدون دردسر وارد دانشگاه شوید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمائید.


باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته روانشناسی بالینی با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • روانشناسی بالینی و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته روانشناسی بالینی با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

  کنکور آزاد

تماس با مشاور