راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق

 • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق خانواده ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق خانواده

 • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد حقوق خانواده

 • ظرفیت پذیرش رشته حقوق عمومی کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته حقوق خانواده ارشد و مقادیر دانشگاه ها

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد حقوق خانواده ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
 • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد حقوق خانواده، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد حقوق خانواده

انتخاب رشته صحیح، ضمانت نامه آینده شماست:

انتخاب رشته صحیح، ضمانت آینده شماست. پس از صدور کارنامه داوطلب کارشناسی ارشد یکی از حساس ترین و مهم ترین مراحل، مرحله انتخاب رشته است. با توجه به گستردگی اطلاعات و همچنین وجود علایق متنوع بهتر است دانشجو از تراز و رتبه تقریباً مشابه با رتبه خودش مطلع شود تا بتواند انتخابی متناسب با علاقه خود داشته باشد.

آینده علمی هر فرد را انتخاب رشته امروزش رقم خواهد زد

نرم افزار انتخاب رشته می تواند بهترین و بیشترین کمک را به دانشجوی ارشد برای انتخاب رشته ای واقع بینانه داشته باشد. توجه نکردن به موارد گفته شده برای دانشجو نتایج مطلوبی در انتخاب رشته به وجود می آورد و ممکن است زحمات او را نقش بر آب کند.

رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد حقوق:

آگاهی از رتبه آخرین فرد قبول شده در ارشد حقوق به داوطلب کارشناسی ارشد کمک می کند که بداند برای پذیرفته شدن در رشته و دانشگاه مورد نظرش به طور حداکثر چه رتبه ای لازم است.

آگاهی از رتبه آخرین فرد، داوطلب را با سقف رتبه در آن رشته و دانشگاه آشنا می کند و این امر در انتخاب رشته ای واقع بینانه و متناسب با علایق دانشجو به او کمک می کند.

 • رتبه و تراز کارشناسی ارشد حقوق خصوصی:
رتبه تراز متون حقوقی به انگلیسی یا فرانسه حقوق مدنی حقوق تجارت آیین دادرسی مدنی متون فقه
2 9629 22/22 67/86 40 56/55 33/13
224 6965 67/6 33/53 44/64 89/48 67/36
2950 4673 0 33/28 33/13 81/28 45
5217 4054 0 33/43 24 4 32/-3

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمایید.

 2- تراز و رتبه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل:

رتبه تراز متون حقوقی انگلیسی یا فرانسه حقوق بین الملل عمومی حقوق اساسی حقوق مدنی حقوق بین المللی خصوصی
7 9099 45156 67/51 22/42 11/51 78/77
310 54574 56 19 18 -2 32
1909 3228 0 33/8 89/68 0 11/11
4582 2535 22/12 0 0 44/24 0

 

3- تراز و رتبه کارشناسی ارشد حقوق جزا

رتبه تراز متون حقوقی به زبان انگلیسی یا فرانسه متون فقه حقوق جزای عمومی حقوق جزای اختصاصی آیین دادرسی کیفری
19 9167 78/17 33/93 22/82 67/76 22/82
133 7950 08/7 66/46 66/86 55/75 66
509 6766 0 67/56 89/28 71 33/73
1917 5119 0 0 67/46 46 64

 

4- تراز و رتبه کارشناسی ارشد حقوق عمومی:

رتبه تراز متون حقوقی به زبان انگلیسی یا فرانسه متون فقه حقوق جزای عمومی حقوق اداری حقوق اساسی
48 7623 0 33/53 67/46 44/64 78/77
95 6500 11/21 26 13/28 62 48
192 5715 10 -5 33/48 44/64 48
1138 3557 67/46 0 0 0 56/35

 

5- رتبه و تراز کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل:

رتبه تراز متون حقوقی به زبان انگلیسی یا فرانسه متون فقه حقوق جزای عمومی حقوق جزای اختصاصی حقوق خصوصی
18 8148 44/84 67/31 40 31 56/55
92 6542 64 33/13 89/28 26 78/37
274 2956 67/56 36 0 0 24
1719 4221 22/2 50 33 0 0

 

6- رتبه و تراز کارشناسی ارشد حقوق خانواده:

رتبه تراز متون حقوقی به زبان انگلیسی یا فرانسه متون فقه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری دروس تخصصی رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده
57 5737 0 41 22/82 20
186 4743 0 55 67/66 0
408 4179 0 67/21 44/84 0
1885 3199 0 33/3 0 20

 

آخرین رتبه قبولی ارشد حقوق و درصد دروس:

بهترین انتخاب رشته کارشناسی ارشد زمانی ممکن است که از درصد دروس، تراز و رتبه آخرین فرد قبول شده در آن رشته مطلع شویم. این امر با استفاده از نرم افزار خانه مشاوره به صورت منظم و مدون در اختیار دانشجویان ارشد قرار می گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد حقوق :

اطلاع از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، دانشجو را برای انتخاب رشته ای بهتر و با توجه به رتبه و علایقش کمک می کد. با توجه به این که مشخص کردن قبولی در دانشگاه مورد نظر و رشته ی ارائه شده با در نظر گرفتن ظرفیت آن کار دشواری است می توان با کمک گرفتن از نرم افزار خانه مشاوره از ظرفیت دانشگاه ها و رشته هایی که دانشجو می پذیرند مطلع شد و این امر راه را برای داشتن انتخاب رشته ای معقولانه و منطقی روشن می کند. برای اطلاع از پذیرش برخی از دانشگاه ها در گرایش های ارشد حقوق جدولی در ادامه آورده خواهد شد.

دوره تحصیلی دانشگاه گرایش / رشته ظرفیت
روزانه اصفهان ارشد حقوق خصوصی 9
روزانه دانشگاه تربیت مدرس ارشد حقوق خصوصی 5
روزانه دانشگاه شهید مطهری ارشد حقوق خصوصی 10
روزانه دانشگاه قم ارشد حقوق خصوصی 9
روزانه دانشگاه شهید بهشتی ارشد حقوق عمومی 12
روزانه دانشگاه بو علی سینا – همدان ارشد حقوق عمومی 6
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر ارشد حقوق عمومی 9
روزانه دانشگاه قم ارشد حقوق عمومی 20 (10 زن – 10 مرد)
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران ارشد حقوق تجارت بین الملل 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی ارشد حقوق تجارت بین الملل 12
شبانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران ارشد حقوق تجارت بین الملل 5
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی ارشد حقوق تجارت بین الملل 15
غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان ارشد حقوق بین الملل 20
آزاد دانشگاه مفید – قم ارشد حقوق بین الملل 20
آزاد تهران شمال ارشد حقوق بین الملل 18
آزاد تهران مرکز ارشد حقوق بین الملل 18
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 4
شبانه دانشگاه قم ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 10 (5 زن- 5 مرد)
شبانه دانشگاه کاشان ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 2
شبانه دانشگاه گیلان ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 4
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران ارشد حقوق خانواده 6
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ارشد حقوق خانواده 9
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی  تهران ارشد حقوق خانواده 5

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمایید.

 

راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد حقوق:

فرصتی دوباره برای داوطلبین کارشناسی ارشد، با شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت

با توجه به شلوغی های دنیای مدرن ممکن است زمان و تاریخ اعلام شده توسط دانشگاه از نظر داوطلب ارشد دو بماند و سبب شود که شانس مجدد با احتمال قبولی بیشتر در دانشگاه را از دست بدهد. با توجه به این نکته که بهترین رشته ها در زمان تکمیل ظرفیت نیز برای پذیرش دانشجو معرفی می شوند. بهتر است داوطلب کارشناسی ارشد از مرجعی مطمئن و جامع برای اطلاع از زمان تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته کمک بگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمایید.

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد حقوق:

دانشجویانی که مایل به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور هستند برای اطلاع از زمان ثبت نام، نحوه ثبت نام و دانشگاه هایی که بدون کنکور ثبت نام می کنند، نیازمند اطلاعاتی جامع و دقیق هستند. برای مثال اطلاع از چگونگی ممتاز شدن دانشجوها، میزان تأثیرگذاری معدل آن ها در کنکور کارشناسی ارشد، مصاحبه و آزمون خصوصی برای پذیرش بدون کنکور دانشگاه ها و موضوعاتی از این دست، که می توان مورد بررسی قرار داد.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمایید.

علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته حقوق با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • حقوق و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته حقوق با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق، انتخاب رشته ارشد، انتخاب رشته ارشد آزاد
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق
تماس با مشاور