راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی دندانپزشکی – دکتری

  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی دندانپزشکی – دکتری، زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی دندانپزشکی- دکتری
  • نرم افزار تکمیل ظرفیت کارشناسی دندانپزشکی – دکتری، انتخاب رشته ی کارشناسی دندانپزشکی – دکتری
  • دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی دندانپزشکی – دکتری، نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی دندانپزشکی-دکتری
  • سامانه هوشمند مشاوره تلفنی و پاسخگویی به سؤالات انتخاب رشته تکمیل کارشناسی دندانپزشکی – دکتری

تکمیل ظرفیت کارشناسی را می توان شانس مجددی برای پذیرفته شدن در دانشگاه دانست. در این فرصت زمانی که پس از نتیجه ی انتخاب رشته ی کارشناسی و ثبت نام داوطلبان در دانشگاه می باشد، داوطبان می بایست 20 کد رشته محل را در فرم انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی وارد نمایند. در این مرحله کلیه ی داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته ی کارشناسی شده اند، می توانند شرکت نمایند. چه آن هایی که پذیرفته شده اند و چه آن هایی که پذیرفته نشده اند. داوطلبان پذیرفته شده در صورت قبولی در انتخاب رشته کارشناسی تکمیل ظرفیت کارشناسی دندانپزشکی – دکتری می بایست از دانشگاه اولیه ی خود انصراف داده و در دانشگاه پذیرفته شده شرکت نمایند.

داوطلبان پذیرفته شده در مرحله ی تکمیل ظرفیت کارشناسی ورودی بهمن ماه محسوب می شوند و با آن ها رفتاری مشابه داوطلبان انتقالی می شود. برای مثال به آن ها خوابگاه تعلق نمی گیرد و انتخاب واحد آن ها پس از دیگر داوطلبان می باشد.نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی دندانپزشکی – دکتری:

داوطلبان با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی تکمیل ظرفیت کارشناسی دندانپزشکی می توانند از لیست رشته و دانشگاه های شرکت کنند در این مرحله مطلع شوند. همچنین با توجه به رتبه و تراز خود می توانند از احتمال پذیرفته شدن در مرحله ی تکمیل ظرفیت مطلع شوند.

ما به داوطلبان توصیه می کنیم پیش از انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی دندانپزشکی از لیست رشته و دانشگاه ها به طور کامل آگاهی پیدا نمایند.

همچنین مشاوران کنکور مرکز می توانند لیست رشته و دانشگاه های شرکت کننده در تکمیل ظرفیت را به شما بدهند و از آن ها با توجه به رتبه و تراز خود در خصوص قبولی در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت راهنمایی بگیرید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انتخاب رشته کارشناسی دندانپزشکی دکتری بر روی لینک کلیک نمایید.

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی دندانپزشکی- دکتری، مشاوره شغلی کارشناسی دندانپزشکی – دکتری
  • زمان انتخاب رشته کارشناسی دندانپزشکی – دکتری، زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دندانپزشکی – دکتری
  • لیست دانشگاه های تکمیل ظرفیت کارشناسی دندانپزشکی- دکتری، مشاوره بورسیه خارج کشور کارشناسی دندانپزشکی- دکتری
  • سامانه هوشمند مشاوره تلفنی و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما

 

 

تماس با مشاور