راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA

 • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA ، انتخاب رشته کنکور مدیریت کسب و کار MBA ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت کسب و کار MBA

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت کسب و کار MBA ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت کسب و کار MBA ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت کسب و کار MBA توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت کسب و کار MBA
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

تکمیل ظرفیت چیست و چه کاربردی دارد؟

پس از اعلام نتایج کارشناسی ارشد  تکمیل ظرفیت در بعضی از دانشگاه ها بر اساس قوانین و ضوابط خاص خود صورت می گیرد. در این مرحله داوطلبانی که موفق به پذیرش در دانشگاه مورد نظر خود نشده اند می توانند شانس مجدد خود را در این مرحله آزمایش کنند.

آیا لزومی برای تکمیل ظرفیت وجود دارد؟

این جمله که کلیه دانش آموختگان پس از انتخاب رشته ی خود موظف به شرکت در تکمیل ظرفیت هستند امری اشتباه به این علت که تکمیل ظرفیت برای آن دسته از داوطلبانی که در رشته و گرایش دانشگاه مورد نظر خود قبول شده اند امری بی معناست و این فرصت به داوطلبانی داده می شود که می خواهند شانس مجددی برای پذیرفته شدن داشته باشند می دهد.

 

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد  مدیریت کسب و کار MBA شانس مجدد برای قبولی:

زمان تکمیل ظرفیت کنکور سراسری هر ساله به مدت سه هفته الی 1 ماه بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری کارشناسی ارشد  می باشد که با توجه به سابقه کنکور ارشد در سال های گذشته اوایل شهریور ماه می باشد. که البته زمان دقیق آن در هر سال متفاوت بوده و ممکن است در دهه اول مهرماه و حتی آبان ماه برسد. که داوطلبان می توانند در این مرحله مجدداً شرکت نموده و شانس قبولی خود را امتحان نمایند.

در جدول زیر لیستی از دانشگاه ها را که اقدام به تکمیل ظرفیت در کارشناسی ارشد  مدیریت کسب و کسب و کار MBA در سال 1394 نموده اند را مشاهده می کنید.

جدول تکمیل ظرفیت در سال 1394

دوره تحصیلی عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان 2 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
روزانه دانشگاه سمنان 1 گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه سمنان 1 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 2 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
روزانه دانشگاه سمنان 3 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فنآوری اطلاعات
روزانه دانشگاه سمنان 1 گرایش مالی
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 2 ویژه شاغلین نیروهای مسلح – شرایط در انتهای دفترچه – محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 گرایش مالی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش مالی
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 1
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار 14 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 12 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 7 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کارآفرینی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کارآفرینی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کسب و کار بین المللی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کسب و کار بین المللی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 14 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 7 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 14 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 7 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 14 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 7 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 14 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 6 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 7 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 7 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 14 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی – آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری 16 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز 9 گرایش بازاریابی
مجازی دولتی دانشگاه خوارزمی 20 آموزش محور – محل تحصیل تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 2 پذیرش با عنوان گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 1 پذیرش با عنوان گرایش مالی – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 2 پذیرش با عنوان گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 4 پذیرش با عنوان گرایش استراتژی – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 12 گرایش استراتژی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) 6 گرایش استراتژی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) 6 گرایش بازاریابی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 12 گرایش بازاریابی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 14 گرایش سازمان های پروژه محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 14 گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 15 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 3 گرایش استراتژی – محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 4 گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 5 گرایش مالی- محل تحصیل پردیس حودگردان در تهران
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان – تهران 40 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 5 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 5 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 7 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمان و منابع انسانی – آموزش محورنرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد مدیریت کسب و کار MBA:

یکی از بخش های مهم این نرم افزار قسمت تکمیل ظرفیت آن می باشد که در گام اول با توجه به رتبه و تراز امکان قبولی شما در دانشگاه و رشته مورد علاقه داوطلب بررسی می شود و با احتساب کمترین ضریب خطا تخمین زده می شود.

همچنین این امکان به داوطلبان داده می شود که در سال گذشته داوطلبین با چه رتبه و چه ترازی در چه رشته و دانشگاهی قبول می شوند و چه دانشگاه هایی در چه سال هایی دارای تکمیل ظرفیت بوده اند.

 

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد مدیریت کسب و کار MBA:

دانشگاه بدون کنکور در مقطع ارشد آیا وجود دارد؟ آیا شرایط ثبت نام خاصی را داراست؟ بی شک یکی از اساسی ترین سؤال ها در بین داوطلبین در مقطع ارشد مربوط به دانشگاه های بدون کنکور می باشد. اول آن دسته از داوطلبینی که جزو استعدادهای درخشان و دانشجویان برتر در مقطع کارشناسی می باشند که با توجه به شرایط قوانین مندرج در دفترچه راهنمای کارشناسی می توانند در مقطع ارشد تحصیل نمایند.

دوم. داوطلبانی که می خواهند بدون آزمون کنکور در مقطع ارشد ثبت نام نمایند نکته اول اینکه برای تحصیل در این دانشگاه ها، هر دانشگاهی آزمون ورودی خود را با توجه به شرایط خود دارا بوده و دانشگاه های طبق شرایط خود اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند. نکته ی دیگر، دانشگاه در طول سال در فواصل زمانی خاصی اطلاعیه های خود را برای پذیرش بدون کنکور بر روی سایت خود قرار می دهند که دانش آموختگان برای آگاهی از این اطلاعیه ها می توانند به سایت دانشگاه ها مراجعه نمایند.

هم چنین داوطلبین می توانند با مراجعه به نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد  نسبت به اطلاعیه ها و زمان ثبت نام بدون کنکور ارشد اطلاعات کامل را دریافت نمایند.انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت کسب و کار MBA هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت کسب و کار MBA با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت کسب و کار MBA تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت کسب و کار MBA و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت کسب و کار MBA با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت کسب و کار MBA و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور