دفترچه انتخاب رشته دکتری 96

  • انتخاب رشته دکتری 96 ، انتخاب رشته دکتری، انتخاب رشته دکتری96 دانشگاه سراسری، انتخاب رشته دکتری 96 دانشگاه آزاد
  • دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 96، ظرفیت پذیرش دکتری سراسری و دانشگاه آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری 96، پذیرش بدون کنکور دکتری 96، بورسیه دکتری و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • مشاوره انتخاب رشته دکتری و مشاوره تلفنی در رابطه با مراحل مصاحبه دکتری

دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری 96

داوطلبان آزمون ورودی دکتری تخصصی سراسری سال 96 پس از اعلام نتایج اولیه دکتری (Ph.D) سراسری 96 در سایت رسمی سنجش و آموزش کشور (sanjesh.org)، با توجه به شماره ی داوطلبی یا شماره پرونده، آن را مشاهده کرده و در صورتی که مجاز به انتخاب رشته ی دکتری تخصصی سال 96 باشند، می توانند برای انتخاب رشته اقدام نمایند، جهت تحقق این امر، داوطلبان دکتری (Ph.D) سراسری 96، با دریافت دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته ی دکتری تخصصی دکتری (Ph.D) سراسری 96 با دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته ی تخصصی دکتری (Ph.D) سراسری 96 و مطالعه ی شرایط و ضوابط انتخاب رشته، می توانند در سایت sanjesh.org، انتخاب رشته ی دکتری (Ph.D) سراسری 96 را انجام دهند، هر داوطلب 50 انتخاب محل های دانشگاهی دارد و در صورتی که دانشگاه های سراسری مورد نظر را انتخاب نمایند، باید منتظر اعلام رسمی حد نصاب نمره ی هر دانشگاه سراسری باشند و در صورتیک ه به حد نصاب نمرهی دانشگاه مورد نظر برسند، در تاریخ اعلام شده توسط دانشگاه، به مرحله ی مصاحبه ی تخصصی دکتری سراسری 96 دعوت خواهند شد. و در صورت کسب امتیاز لازم در مرحله مصاحبه به صورت نهایی در دانشگاه مورد نظر قبول خواهند شد. داوطلبان دکتری تخصصی سراسری 96، جهت اطلاعات کامل و دقیق در این ارتباط، میتوانید از لینک دفترچه راهنمای انتخاب رشته ی دکتری سراری 96 استفاده نمایند. در انتها پیشنهاد می گردد جهت انتخاب رشته ی صحیح از مقاله های ذیل دیدن نمایید:

راهنمای کامل انتخاب رشته دکتری سراسری 96

مراحله مصاحبه دکتری تخصصی سراسری 96

بورسیه و ادامه تحصیل خارج کشور در مقطع دکتری

پذیرش بدون کنکور دانشگاه سراسری در مقطع دکتری

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری سراسری 96

دفترچه انتخاب رشته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد:

 

داوطلبان آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه سراسری 96، پس از اعلام نتایج دکتری تخصصی 96، به سایت رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور (sanjesh.org) مراجعه کرده و در همین سایت بر روی قسمت دکتری تخصصی کلیک کرده و کارنامه ی خود را مشاهده خواهند کرد.

داوطلبان آزمون ورودی دکتری (Ph.D)  دانشگاه سراسری در کارنامه ی خود، نمره ی (تراز کل) و رتبه ی خود را مشاهده می کنند و در قسمتی ذکر خواهد شد که داوطلب دکتری تخصصی مورد در دوره های روزانه، بورس اعزام به خارج، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس های خود گردان مجازشده است یا خیر، در صورتی که داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه سراسری 96، مجاز به انتخاب رشته است یا خیر، در صورتی که داطلبان دکتری تخصصی دانشگاه سراسری 96، مجاز به انتخاب رشته در دوره های تحصیلی مختلف شوند، می توانند پس از دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته در دوره های تحصیلی مختلف شوند، می توانند پس از دریافت دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته ی دکتری (Ph.D) دانشگاه سراسری 96 و مطالعه شرایط وضوابط انتخاب رشته، نسبت به انتخاب رشته ی دکتری تخصصی دانشگاه سراسری 96، اقدام نمایند، داوطلبان دکتری تخصصی 96 دانشگاه سراسری باید در جراین باشند که حق انتخاب 50 محل دانشگاهی را دارند، پیشنهاد ما این است که 10 انتخاب اول، انتخاب رویایی و خوش بینانه باشد، 30 انتخاب بعدی، انتخابی معقولانه و منطقی باشد و 10 انتخاب آخر، انتخاب بدبینانه باشد تا بتواند بهترین انتخاب رشته دکتری (Ph.D) دانشگاه سراسری 96 را انجام دهند، داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه سراسری پس از انجام انتخاب رشته، باید منتظر اعلام رسمی حد نصاب نمره ی هر دانشگاه باشد که در صورتی که به حد نصاب نمره ی لازم دانشگاه مورد نظر برسند، در تاریخ ذکر شده توسط دانشگاه سراسری مورد نظر، به مصاحبه ی تخصصی دکتری سراسری 96 دعوت شده و در صورتی که امتیاز لازم در مرحله ی مصاحبه ی تخصصی دکتری دانشگاه سراسری 96 را کسب نماید به صورت نهایی در دانشگاه قبول می شوند. پس پیشنهاد می گردد داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه سراری 96، با دقت دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته ی دکتری تخصصی دانشگاه سراسری را مطالعه نموده و با نهایت دقت، انتخاب رشته ی سراسری دکتری (Ph.D) 96 را انجام دهند. همچنین توصیه می گردد از مقاله های ذیل جهت انتخاب رشته ی صحیح دکتری تخصصی سراسری سال 96 استفاده نمایید:

راهنمای کامل انتخاب رشته دکتری تخصصی دانشگاه سراسری 96:

مراحل مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه سراسری 96

بورسیه و ادامه تحصیل خارج کشور در مقطع دکتری

پذیرش بدون کنکور دانشگاه های سراسری در مقطع دکتری

دانلود دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته دکتر تخصصی سراسری سال 96

دفترچه ی انتخاب رشته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96:

داوطلبان آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96، پس از مشاهده ی کارنامه ی اولیه خود در سایت رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور (sanjesh.org) در صورتی که مجاز به انتخاب  رشته ی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96 باشند، به سایت رسمی دانشگاه آزاد (azmoon.org) مراجعه نموده و پس از مطالعه ضوابط و شرایط انتخاب رشته ی دکتری (Ph.D) دانشگاه آزاد  96، می توانند اقدام به انتخاب رشته دکتری تخصصی 96 دانشگاه آزاد اسلامی 96 در سایت (azmoon.org) نمایند. داوطلبان آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96 باید در جریان باشند که با توجه به ادغام ثبت نام آزمون ورودی دکتری تخصصی سراسری 96 با ثبت نام آزمون ورودی دکتری (Ph.D) دانشگاه آزاد 96، انتخاب رشته ی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96 بسیار مهم تر و حساس تر از سال های گذشته یم باشد، پس داوطلبان باید با دقت بیشتری اقدام به انتخاب رشته نمایند. هر داوطلب آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96، حداکثر 40 انتخاب محل خواهد داشت که توصیه می گردد 10 انتخاب محل دانشگاهی اول، انتخاب های رویایی و خوش بینانه باشد، 20 انتخاب بعدی، انتخاب محل های دانشگاهی معقولانه و منطقی و 10 انتخاب آخر، انتخاب محل های دانشگاهی بدبینانه باشند تا هر داوطلب دتری تخصصی دانشگاه آزاد 96 بتواند بهترین انتخاب رشته ی دکتری تخصصی 96 دانشگاه آزاد را انجام دهد. داوطلبان پس از انجام انتخاب رشته ی صحیح در سایت azmoon.org باید منتظر اعلام حد نصاب نمره هر دانشگاه آزاد باشد، و در صورتی که به این حد نصاب برسد، جهت مصاحبه ی تخصصی دکتری دانشگاه آزاد سال 96، در تاریخ ذکر شده توسط دانشگاه دعوت خواهند شد و در صورتی که امتیازات لازم در مرحله ی مصاحبه ی دکتری (Ph.D) 96 را کسب نمایند، به صورت نهایی در دانشگاه آزاد مورد نظر قبول خواهند شد. در انتها پیشنهاد می گردد که داوطلبان آزمون ورودی دکتری تخصصی 96 دانشگاه آزاد، پس از مطالعه ی دقیق دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته ی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96، از لینک های ذیل جهت انتخاب رشته ی صحیح دکتری (Ph.D) سال 96 دانشگاه آزاد استفاده نمائید:

راهنمای کامل انتخاب رشته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96

مراحل مصاحبه دکتری (Ph.D) دانشگاه آزاد 96

بورسیه و ادامه تحصیل خارج کشور در مقطع دکتری

پذیرش بدون کنکور دانشگاه های آزاد 96 در مقطع دکتری

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96

به سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی (azmoon.org) مراجعه کرده و دفترچه راهنمای انتخاب رشته ی دکتری (Ph.D) دانشگاه آزاد 96 را با دقت مطالعه کرده و پس از انتخاب رشته، منتظر لیست حد نصاب نمره دانشگاه های مورد نظظر باشند تا درصورتی که داوطلبان دکتری تخصصی 96 دانشگاه آزاد، به حد نصاب نمره ی دانشگاه مورد نظر برسند، در تاریخ ذکر شده توسط دانشاه جهت مصاحبه ی تخصصی دکتری (Ph.D) دانشگاه آزاد 96 حضور می یابند و در صورت کسب امتیاز لازم در مرحله ی مصاحبه ی تخصصی، دانشگاه آزاد مورد نظر به صورت نهایی قبول خواهند شد.

همچنین داوطلبان گرامی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96، جهت اطلاعات کامل در این باره، از لینک دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96،  استفاده نمایید.

پیشنهاد می گردد جهت انتخاب رشته ی صحیح دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96، از مقاله های ذیل دیدن فرمائید.

راهنمای کامل انتخاب رشته ی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96

مراحل مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 96

بورسیه و اداره تحصیل خارج از کشور در مقطع دکتری

پذیرش بدون کنکور دانشگاه های آزاد در مقطع دکتری

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته ی دکتری آزاد 96

 دفترچه انتخاب رشته دکتری تخصصی سراسری 96:

داوطلبان آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه سراسری 96، پس از اعلام نتایج دتری تخصصی 96، به سایت رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور (sanjesh.org) مراجعه کرده و در همین سایت بر روی قسمت دکتری تخصصی کلیک کرده و کارنامه ی خود را مشاهده خواهند کرد.

داوطلبان آزمون ورودی دکتری (Ph.D)  دانشگاه سراسری در کارنامه ی خود، نمره ی (تراز کل) و رتبه ی خود را مشاهده می کنند و در قسمتی ذکر خواهد شد که داوطلب دکتری تخصصی مورد در دوره های روزانه، بورس اعزام به خارج، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی و پردیس های خود گردان مجازشده است یا خیر، در صورتی که داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه سراسری 96، مجاز به انتخاب رشته است یا خیر، در صورتی که داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه سراسری 96، مجاز به انتخاب رشته در دوره های تحصیلی مختلف شوند، می توانند پس از دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته در دوره های تحصیلی مختلف شوند، می توانند پس از دریافت دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته ی دکتری (Ph.D) دانشگاه سراسری 96 و مطالعه شرایط وضوابط انتخاب رشته، نسبت به ، اقدام نمایند، داوطلبان دکتری تخصصی 96 دانشگاه سراسری باید در جراین باشند که حق انتخاب 50 محل دانشگاهی را دارند، پیشنهاد ما این است که 10 انتخاب اول، انتخاب رویایی و خوش بینانه باشد، 30 انتخاب بعدی، انتخابی معقولانه و منطقی باشد و 10 انتخاب آخر، انتخاب بدبینانه باشد تا بتواند بهترین انتخاب رشته دکتری (Ph.D) دانشگاه سراسری 96 را انجام دهند، داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه سراسری پس از انجام انتخاب رشته، باید منتظر اعلام رسمی حد نصاب نمره ی هر دانشگاه باشد که در صورتی که به حد نصاب نمره ی لازم دانشگاه مورد نظر برسند، در تاریخ ذکر شده توسط دانشگاه سراسری مورد نظر، به مصاحبه ی تخصصی دکتری سراسری 96 دعوت شده و در صورتی که امتیاز لازم در مرحله ی مصاحبه ی تخصصی دکتری دانشگاه سراسری 96 را کسب نماید به صورت نهایی در دانشگاه قبول می شوند. پس پیشنهاد می گردد داوطلبان دکتری تخصصی دانشگاه سراری 96، با دقت دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته ی دکتری تخصصی دانشگاه سراسری را مطالعه نموده و با نهایت دقت، انتخاب رشته ی سراسری دکتری (Ph.D) 96 را انجام دهند. همچنین توصیه می گردد از مقاله های ذیل جهت انتخاب رشته ی صحیح دکتری تخصصی سراسری سال 96 استفاده نمایید:

راهنمای کامل انتخاب رشته دکتری تخصصی دانشگاه سراسری 96:

مراحل مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه سراسری 96

بورسیه و ادامه تحصیل خارج کشور در مقطع دکتری

پذیرش بدون کنکور دانشگاه های سراسری در مقطع دکتری

دانلود دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته دکتر تخصصی سراسری سال 96

دفترچه ی انتخاب رشته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96:

داوطلبان آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96، پس از مشاهده ی کارنامه ی اولیه خود در سایت رسمی سازمان سنجش و آموزش کشور (sanjesh.org) در صورتی که مجاز به انتخاب  رشته ی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96 باشند، به سایت رسمی دانشگاه آزاد (azmoon.org) مراجعه نموده و پس از مطالعه ضوابط و شرایط انتخاب رشته ی دکتری (Ph.D) دانشگاه آزاد  96، می توانند اقدام به انتخاب رشته دکتری تخصصی 96 دانشگاه آزاد اسلامی 96 در سایت (azmoon.org) نمایند. داوطلبان آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96 باید در جریان باشند که با توجه به ادغام ثبت نام آزمون ورودی دکتری تخصصی سراسری 96 با ثبت نام آزمون ورودی دکتری (Ph.D) دانشگاه آزاد 96، انتخاب رشته ی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96 بسیار مهم تر و حساس تر از سال های گذشته یم باشد، پس داوطلبان باید با دقت بیشتری اقدام به انتخاب رشته نمایند. هر داوطلب آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96، حداکثر 40 انتخاب محل خواهد داشت که توصیه می گردد 10 انتخاب محل دانشگاهی اول، انتخاب های رویایی و خوش بینانه باشد، 20 انتخاب بعدی، انتخاب محل های دانشگاهی معقولانه و منطقی و 10 انتخاب آخر، انتخاب محل های دانشگاهی بدبینانه باشند تا هر داوطلب دتری تخصصی دانشگاه آزاد 96 بتواند بهترین انتخاب رشته ی دکتری تخصصی 96 دانشگاه آزاد را انجام دهد. داوطلبان پس از انجام انتخاب رشته ی صحیح در سایت azmoon.org باید منتظر اعلام حد نصاب نمره هر دانشگاه آزاد باشد، و در صورتی که به این حد نصاب برسد، جهت مصاحبه ی تخصصی دکتری دانشگاه آزاد سال 96، در تاریخ ذکر شده توسط دانشگاه دعوت خواهند شد و در صورتی که امتیازات لازم در مرحله ی مصاحبه ی دکتری (Ph.D) 96 را کسب نمایند، به صورت نهایی در دانشگاه آزاد مورد نظر قبول خواهند شد. در انتها پیشنهاد می گردد که داوطلبان آزمون ورودی دکتری تخصصی 96 دانشگاه آزاد، پس از مطالعه ی دقیق دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته ی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96، از لینک های ذیل جهت انتخاب رشته ی صحیح دکتری (Ph.D) سال 96 دانشگاه آزاد استفاده نمائید:

راهنمای کامل انتخاب رشته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96

مراحل مصاحبه دکتری (Ph.D) دانشگاه آزاد 96

بورسیه و ادامه تحصیل خارج کشور در مقطع دکتری

پذیرش بدون کنکور دانشگاه های آزاد 96 در مقطع دکتری

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96

 

 

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • اصول صحیح انتخاب رشته ارشد دکتری ، انتخاب رشته دکتری سراسری، انتخاب رشته دکتری آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری ، مراحل مصاحبه دکتری سراسری و آزاد، چگونه در مصاحبه دکتری موفق شویم؟
  • پذیرش بدون کنکور دکتری 96 در دانشگاه های سراسری و آزاد و بورسیه و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • و هر سوالی که پیرامون این موضوعات ممکن است برایتان پیش آید


تماس با مشاور