دفترچه انتخاب رشته دکتری 96

  • انتخاب رشته دکتری 96 ، انتخاب رشته دکتری، انتخاب رشته دکتری96 دانشگاه سراسری، انتخاب رشته دکتری 96 دانشگاه آزاد
  • دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 96، ظرفیت پذیرش دکتری سراسری و دانشگاه آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری 96، پذیرش بدون کنکور دکتری 96، بورسیه دکتری و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • مشاوره انتخاب رشته دکتری و مشاوره تلفنی در رابطه با مراحل مصاحبه دکتری

دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری 96

داوطلبان آزمون ورودی دکتری تخصصی سراسری سال 96 پس از اعلام نتایج اولیه دکتری (Ph.D) سراسری 96 در سایت رسمی سنجش و آموزش کشور (sanjesh.org)، با توجه به شماره ی داوطلبی یا شماره پرونده، آن را مشاهده کرده و در صورتی که مجاز به انتخاب رشته ی دکتری تخصصی سال 96 باشند، می توانند برای انتخاب رشته اقدام نمایند، جهت تحقق این امر، داوطلبان دکتری (Ph.D) سراسری 96، با دریافت دفترچه ی راهنمای انتخاب رشته ی دکتری تخصصی دکتری (Ph.D) سراسری 96 با دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته ی تخصصی دکتری (Ph.D) سراسری 96 و مطالعه ی شرایط و ضوابط انتخاب رشته، می توانند در سایت sanjesh.org، انتخاب رشته ی دکتری (Ph.D) سراسری 96 را انجام دهند، هر داوطلب 50 انتخاب محل های دانشگاهی دارد و در صورتی که دانشگاه های سراسری مورد نظر را انتخاب نمایند، باید منتظر اعلام رسمی حد نصاب نمره ی هر دانشگاه سراسری باشند و در صورتیک ه به حد نصاب نمرهی دانشگاه مورد نظر برسند، در تاریخ اعلام شده توسط دانشگاه، به مرحله ی مصاحبه ی تخصصی دکتری سراسری 96 دعوت خواهند شد. و در صورت کسب امتیاز لازم در مرحله مصاحبه به صورت نهایی در دانشگاه مورد نظر قبول خواهند شد. داوطلبان دکتری تخصصی سراسری 96، جهت اطلاعات کامل و دقیق در این ارتباط، میتوانید از لینک دفترچه راهنمای انتخاب رشته ی دکتری سراسری 96 استفاده نمایند. در انتها پیشنهاد می گردد جهت انتخا رشته ی صحیح از مقاله های ذیل دیدن نمایید:

راهنمای کامل انتخاب رشته دکتری سراسری 96

مراحله مصاحبه دکتری تخصصی سراسری 96

بورسیه و ادامه تحصیل خارج کشور در مقطع دکتری

پذیرش بدون کنکور دانشگاه سراسری در مقطع دکتری

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری سراسری 96

 دفترچه انتخاب رشته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد:

داوطلبان آزمون ورودی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96، پس از مشاهده ی کارنامه ی اولیه خود در سایت sanjesh.org، جهت انتخاب رشته ی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96 به سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی (azmoon.org) مراجعه کرده و دفترچه راهنمای انتخاب رشته ی دکتری (Ph.D) دانشگاه آزاد 96 را با دقت مطالعه کرده و پس از انتخاب رشته، منتظر لیست حد نصاب نمره دانشگاه های مورد نظظر باشند تا درصورتی که داوطلبان دکتری تخصصی 96 دانشگاه آزاد، به حد نصاب نمره ی دانشگاه مورد نظر برسند، در تاریخ ذکر شده توسط دانشاه جهت مصاحبه ی تخصصی دکتری (Ph.D) دانشگاه آزاد 96 حضور می یابند و در صورت کسب امتیاز لازم در مرحله ی مصاحبه ی تخصصی، دانشگاه آزاد مورد نظر به صورت نهایی قبول خواهند شد.

همچنین داوطلبان گرامی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96، جهت اطلاعات کامل در این باره، از لینک دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96،  استفاده نمایید.

پیشنهاد می گردد جهت انتخاب رشته ی صحیح دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96، از مقاله های ذیل دیدن فرمائید.

راهنمای کامل انتخاب رشته ی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 96

مراحل مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 96

بورسیه و اداره تحصیل خارج از کشور در مقطع دکتری

پذیرش بدون کنکور دانشگاه های آزاد در مقطع دکتری

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته ی دکتری آزاد 96

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • اصول صحیح انتخاب رشته ارشد دکتری ، انتخاب رشته دکتری سراسری، انتخاب رشته دکتری آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری ، مراحل مصاحبه دکتری سراسری و آزاد، چگونه در مصاحبه دکتری موفق شویم؟
  • پذیرش بدون کنکور دکتری 96 در دانشگاه های سراسری و آزاد و بورسیه و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • و هر سوالی که پیرامون این موضوعات ممکن است برایتان پیش آید


تماس با مشاور