ثبت نام دانشگاه بدون کنکور پیام نور

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور پیام نور

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور پیام نور تا 31 همان ماه به پایان رسید. با مدرک دیپلم امکان ثبت نام در رشته های بدون آزمون وجود ندارد

مگر آنکه فرد دارای مدرک پیش دانشگاهی ، فوق دیپلم یا کارشناسی باشد. پذیرفته شدگان در رشته های ثبت نام  بدون کنکور در این دوره از نیم سال اول 96-95 به عنوان دانشجو وارد دانشگاه خواهند شد. بر اساس مصوبه دومین جلسه شورای سنجش و پذرش دانشجو مصوب گردید که در مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان نوع پذیرش دانشجویانی کهثبت نام دانشگاه بدون کنکور پیام نور در ثبت نام دانشگاه بدون کنکور پیام نورشرکت کرده اند درج نخواهد شد. از آبان 95 بدون کنکور بهمن ماه  96-95 آغاز گردیده است و متقاضیان می تونند با مراجعه به سایت ثبت نام کنند و در نمیسال دوم به عنوان دانشجو شروع به تحصیل نمایند.

برای ارتباط با مشاورین ما از تلفن ثابت درهرجای ایران که باشید می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

9099071975

پاسخگویی همه روزه و به صورت 24 ساعاته می باشد حتی در ایام تعطیل

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور پیام نور

تاریخ ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکورنیمسال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکورنیمسال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکورنیمسال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکورنیمسال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه بدون کنکورنیم سال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکورنیم سال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکورنیم سال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکورنیم سال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکورنیم سال دوم

 

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه بدون کنکور

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه بدون کنکور بهمن

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور بهمن

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور بهمن

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور بهمن

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور بهمن

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه بدون کنکور بهمن ماه

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور بهمن ماه

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور بهمن ماه

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور بهمن ماه

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور بهمن ماه

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه بدون کنکورترم دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکورترم دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکورترم دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکورترم دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکورترم دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه بدون کنکورنیمه دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکورنیمه دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکورنیمه دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکورنیمه دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکورنیمه دوم

تماس با مشاور