ثبت نام دانشگاه بدون کنکور علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور علمی کاربردی هر ساله دوبار برای ورودی مهر و بهمن انجام می پذیرد.

ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور در سه مقطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام می گیرد.ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور به دو صورت پودمانی و ترمی می باشد که تقریبا ثبت نام ترمی جای ثبت نام های پودمانی را گرفته است. ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور در چهار شاخه اصلی در تمامی مقاطع انجام می پذیرد: 1- گروه صنعت 2- گروه کشاورزی 3- گروه فرهنگ و هنر 4- گروه مدیریت و خدمات اجتماعی.

داوطلبان باید توجه داشته باشند در ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور تنوع رشته ها بسیار زیاد می باشد ثبت نام دانشگاه بدون کنکور علمی کاربردی و باید آگاهانه و با شناخت قبلی انجام دهند زیرا که رشته ها بسیار نزدیک به هم می باشند. داوطلبان گرامی می توانند برای مشاوره تحصیلی و تخصصی در ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور و یا انتخاب رشته  دانشگاه علمی کاربردی با مشاوران مرکز در تماس باشند.

برای ارتباط با مشاورین ما از تلفن ثابت درهرجای ایران که باشید می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

9099071973

پاسخگویی همه روزه و به صورت 24 ساعاته می باشد حتی در ایام تعطیل

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور علمی کاربردی

زمان ثبت نام دانشگاه بدون کنکور نیم سال دوم

زمان ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور نیم سال دوم

زمان ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور نیم سال دوم

زمان ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور نیم سال دوم

زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور نیم سال دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه بدون کنکور

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه بدون کنکور بهمن

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور بهمن

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور بهمن

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور بهمن

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور بهمن

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه بدون کنکور بهمن ماه

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور بهمن ماه

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور بهمن ماه

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور بهمن ماه

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور بهمن ماه

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ترم دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور ترم دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور ترم دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور ترم دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور ترم دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه بدون کنکور نیمه دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور نیمه دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور نیمه دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور نیمه دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور نیمه دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه بدون کنکور نیمسال دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور نیمسال دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور نیمسال دوم

تماس با مشاور