00 ثبت نام بدون کنکور دانشگاه ازاد 95 – مرکز مشاوره،سامانه مشاوره تلفنی در سراسر کشور


ثبت نام بدون کنکور دانشگاه ازاد95

با توجه به  گزارش سازمان سنجنش بر عدم تكميل ظرفيت پذيرش آزمون سراسري سال 95سازمان سنجش آموزش كشور بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان علاقمند به تحصيل در رشته‌هاي پذيرش سوابق (اعم از داوطلباني سراسري سال 1395 ثبت‌نام نموده و يا ننموده‌اند)  براي ثبت‌نام.

در رشته‌هاي تحصيلي فوق مي‌توانند با مراجعه به پايگاه اطلاع‌ با داشتن مدارک لازم خودرساني دانشگاه پيام نور رشته‌هاي پذيرنده در اين مرحله اطلاع حاصل نموده و ضمن مشخص نمودن رشته مورد خود، با به همراه داشتن و با توجه به موارد مربوط از به مركز دانشگاهي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.

1- كليه متقاضيان مي‌بايست 95/6/31 داراي مدرك و تمامی مادارک خود ديپلم كامل (دوره چهارساله) يا (فوق ديپلم) بوده باشند.

تبصره: در صورت امكان دوم سال تحصيلي  که امسال را ثبت نام بدون کنکور دانشگاه ازاد 95 در تمام مراکزسوي مركز آموزشي دسته از تا تاريخ موفق به اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي و یا كارداني گردند، مي‌توانند در رشته و تحصيلي مربوط متقاضي شوند.

2- كليه داوطلبان مي‌بايست در زمان ثبت‌نام مركز آموزشي دولتی ئو غیر دولتی مربوط، بابت به پرداخت ماهیانه مبلغ 170.000 ريال از طريق سيستم پرداخت از سیستم های خود پرداز

شود. بديهي است در صورت ثبت‌نام را تمام این روزها  داوطلب  ثبت نام بدون کنکور دانشگاه ازاد 95 در دو گذشته و يا در دو اطلاعات وي و ما را در بانك اطلاعات پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد.

3-   در زمان سامانه مربوط از طريق سازمان سنجش مركز كدرشته مورد علاقه خود دقت و توجه لازم را بعمل آورند.  با در دسن داشتم مدارک بديهي است  محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغيير و يا تعويض نيست.

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه ازاد96

5- كليه متقاضيان «مرد» زمان ثبت‌نام و در اين مرحله از از نظر نظام وظيفه براي ادامه تحصيل نداشته باشند.

6- پس از انجام ثبت‌نام، افراد به شده مشروط با اینکه این مدارک (در مركز و يا واحد  بایستی آموزشي كه به داشته‌اند) تلقي مي‌شوند و آنان تا زمان تاييد نهايي اين مشروط خواهد بود.

مدارك مورد نياز:

1- اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم پبج ساله نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.

2- اصل و يا گواهي ديپلم و قدیم نظام جديد با به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.

3- اصل و يا گواهي مدرك پيش ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.

4- گواهي اخذ براي آن دسته از ديپلم نظام جديد را در نظر گرفته میشود كه پيش‌دانشگاهي مي‌باشند.

5- اصل شناسنامه از صفحات آن.

6- اصل برگ كپي از آن.

7- شش قطعه عكس  شده در سال جاري.

8- مدرك نظام  مشمول به خدمت رادر مدارک داشته باشند

كليه پذيرفته‌شدگان به همراه تصوير ديپلم نظام پيش‌دانشگاهي خود به «دفاتر پيشخوان خدمات » ثبت نام بدون کنکور دانشگاه ازاد 95 مراجعه و تائيديه‌ تحصيلي) از محل درخواست نمايند و رسيد آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند.  و تمامیس اعضا بایستیی معرفی نامه از سوی كليه پذيرفته‌شدگان حتماً نام آموزشي محل تحصيل خود را در دانشگاه پيام نور در فرم «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» اعلام نمايند.

تماس با مشاور