تمدید اعزام به خدمت سربازی:

  • تمدید اعزام به خدمت سربازی، شرایط تمدید اعزام به خدمت سربازی، اعزام به خدمت سربازی
  • مراحل تمدید اعزام به خدمت سربازی، تاریخ اعزام به خدمت سربازی
  • دفترچه ی اعزام به خدمت سربازی، شرایط تمدید اعزام به خدمت
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول تمدید اعزام به خدمت سربازی و موضوعات مرتبط با آن

شرایط تمدید اعزام به خدمت:

مشمولان خدمت سربازی در صورتی که شرایطی از جمله فوت بستگان درجه ی یک مشمول (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند) را داشته باشد و یا اینکه یکی از اعضای درجه ی یک خانواده آن ها به علت بروز بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و … آسیب  جدید دیده باشد، می توانند جهت تمدید اعزام به خدمت سربازی، اقدام نمایند.

شما می توانید جهت اطلاع دقیق از شرایط تمدید اعزام به خدمت سربازی، از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید تا بتوانید سربازی خود را به مدت 2 ماه به تعویق بیاندازید.مراحل تمدید اعزام به خدمت: 

اگر شما شرایط تمدید اعزام به خدمت سربازی را داشته باشید می توانید جهت انجام آن اقدام نمائید. شما می توانید در کانال تلگرامنظام وظیفه خانه ی مشاوره عضو شوید تا بتوانید روند تمدید اعزام به خدمت سربازی را به درستی طی نمائید. توجه داشته باشید که باید در موقع مقرر، پس از پست کردن دفترچه ی خدمت سربازی، اقدام به تمدید اعزام به خدمت سربازی خود نمائید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر، شما را راهنمایی می کند:

  • تمدید اعزام به خدمت سربازی، شرایط تمدید اعزام به خدمت، مراحل تمدید اعزام به خدمت
  • شرایط تمدید اعزام به خدمت سربازی، مراحل تمدید اعزام به خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی شرایط تمدید اعزام به خدمت، مراحل تمدید اعزام به خدمت
  • و هر سؤالی که پیرامون تمدید اعزام به خدمت سربازی و موضوعات مرتبط با آن که ممکن است برایتان پیش آید.
تماس با مشاور