تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 • تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت اجرایی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت اجرایی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت اجرایی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت اجرایی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت اجرایی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

اهمیت تراز و رتبه در کنکور کارشناسی ارشد  بر هیچ یک از دانش آموختگان پوشیده نیست و به واسطه ی آن دانش آموختگان از لحاظ علمی با یکدیگر سنجیده می شوند و معیاری برای پذیرش آن ها در دانشگاه ها می باشد. همانطور که از اسم رتبه مشخص است ترتیب داوطلبان را بر اساس نمره ی دریافتی مشخص می کند و تراز گویای تفاوت بین داوطلبان می باشد. در نظر بگیرید که دو داوطلب در آزمون کنکور دارای تراز های 7500/7000 می باشند و اختلاف تراز 500 بین این دو داوطلب دیده می شود این اختلاف تراز اختلاف آن ها را از لحاظ علمی را مشخص می نماید. این اختلاف تراز با توجه به ضرایب دروس، درصد دروس و ضریب هر درس مشخص می شود.

همچنین دانشجویان می توانند با مراجعه به نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد  از آخرین رتبه و تراز داوطلبان قبول شده سال های گذشته مطلع شده و کارنامه ی آن ها را مورد نقد و بررسی قرار بدهند.

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد مدیریت اجرایی:

رتبه و تراز در آزمون سراسری با اختلاف های بسیار کم دانشگاه و شهر مورد نظر شما را ممکن است تغییر بدهد از همین موضوع اهمیت بالای رتبه و تراز در انتخاب رشته مشخص می شود. همینطور نباید در هنگام انتخاب رشته خیلی خوش بینانه به موضوع نگاه کرد و باید تمام جوانب و کار را در نظر گرفت.

جدول کارنامه سراسری مدیریت اجرایی

زبان استعدادتحصیلی دانش مسائل روز نظریه های مدیریت زبان فارسی معدل نمره کل (تراز) رتبه
48.89 60 70.67 47.62 41.33 15.73 8991 5
64.44 30 62.67 62.86 60 13.86 8616 7
0 48.33 68 73.33 48 14.56 8551 8
15.56 35.83 69.33 71.43 54.67 14.13 8443 9
55.56 33.33 37.33 69.52 66.67 17.13 8396 11
62.22 49.17 28 58.1 61.33 16.69 8211 15
44.44 36.67 64 56.19 42.67 15.41 8195 16
10 30.83 62.67 65.71 65.33 15.03 8040 19
66.67 36.67 32 53.33 42.67 20 7866 23
45.56 28.33 44 62.86 58.67 15.07 7727 28
66.67 28.33 42.67 39.05 40 18.15 7240 48
43.33 37.5 28 57.14 48 15.75 7164 51
22.22 30.83 42.67 59.05 44 16.63 7164 51
0 26.67 42.67 63.81 68 15.12 7062 60
21.11 35.83 44 63.81 22.67 14.84 6980 64
68.89 15 36 51.43 52 15.38 6946 69
51.11 35.83 45.33 45.71 5.33 16.48 6797 75
0 57.5 52 32.38 24 16.74 6783 78
30 17.5 54.67 44.76 33.33 17.75 6709 85
10 35 26.67 70.48 36 15.3 6682 88
15.56 35.83 45.33 34.29 46.67 18.02 6668 89
82.22 45.83 20 36.19 26.67 14.6 6656 90
13.33 21.67 54.67 66.67 0 15.89 6559 101
-3.32 26.67 41.33 48.57 54.67 18.18 6541 102
5.56 33.33 38.67 60.95 36 14.36 6540 103
66.67 45 36 22.86 13.33 17.55 6532 105
78.89 26.67 38.67 25.71 21.33 17.64 6451 115
18.89 23.33 40 56.19 48 13.1 6389 123
16.67 27.5 36 60.95 25.33 15.42 6371 128
0 30 37.33 32.38 72 18.21 6327 132
25.56 32.5 28 48.57 36 16.35 6278 141
73.33 20 13.33 37.14 58.67 17.07 6238 149
46.67 24.17 37.33 30.48 57.33 14.38 6219 151
23.33 30 34.67 61.9 10.67 13.94 6161 163
14.44 29.17 28 44.76 52.33 6113 171
27.78 22.5 20 33.33 68 19.49 6057 174
23.33 17.5 25.33 62.86 40 14.88 6049 177
44.44 66.67 16 11.43 28 17.19 6046 178
24.44 10.83 25.33 55.24 44 18.58 6030 180
21.11 23.33 42.67 45.71 42.67 12.47 6015 183
32.22 17.5 32 44.76 37.33 17.06 5990 188
8.89 32.5 22.67 49.52 50.67 15.09 5974 196
52.22 30 37.33 19.05 33.33 16.21 5909 204
0 51.67 36 27.62 33.33 14 5781 223
14.44 40.83 16 53.33 25.33 14.61 5779 225
43.33 6.67 28 46.67 50.67 14.89 5751 231

 

 رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد مدیریت اجرایی:

رتبه و تراز در دانشگاه آزاد مقطع ارشد مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد به این خاطر که با چندین رتبه و تراز اختلافی ممکن است/ شهر و دانشگاه تغییر کند و رقابت بر سر دانشگاه های آزاد برتر همیشه توجه بسیاری از داوطلبان را به خود جلب کرده است. همان گونه که در کارنامه ها مشخص است برای پذیرش در دانشگاه های برتر آزاد و ضریب اطمینان بالا از پذیرش طبق سال های گذشته به تراز بالای 6000 نیاز است.

جدول نمونه کارنامه آزاد کارشناسی ارشد

زبان نظریه های مدیریت درک متون مدیریت (زبان فارسی) دانش مسائل روز استعداد تحصیلی نمره کل رتبه در محل قبولی محل قبولی
13.4 68.4 55 36.7 8.4 6492 232 مدیریت اجرایی / واحد تهران مركزی
6.7 26.7 35 43.4 55 6398 48 مدیریت اجرایی / واحد اهواز
21.7 41.7 51.7 38.4 8.4 6326 247 مدیریت اجرایی / واحد كرج
0 66.7 33.4 40 21.7 6214 * *
23.4 38.4 30 41.7 6.7 6201 40 مدیریت اجرایی / واحد اردبیل
0 33.4 80 60 11.7 6163 537 مدیریت اجرایی / واحد تهران شمال – نیمسال دوم
3.4 45 48.4 43.4 21.7 6134 101 مدیریت اجرایی / واحد نجف آباد
10 35 51.7 33.4 20 6013 145 مدیریت اجرایی / واحد اهواز – نیمسال دوم
-1.6 15 53.4 40 48.4 5958 514 مدیریت اجرایی / واحد رودهن
0 60 43.4 40 5 5911 105 مدیریت اجرایی / واحد خمین
0 60 43.4 40 5 5911 1 مدیریت اجرایی / واحد لاهیجان (تکمیل ظرفیت1)
-5 66.7 70 26.7 8.4 5906 545 مدیریت اجرایی / واحد اسلامشهر
-5 66.7 70 26.7 8.4 5906 12 مدیریت اجرایی / واحد الکترونیکی (تکمیل ظرفیت1)
-1.6 25 31.7 41.7 40 5853 150 مدیریت اجرایی / واحد یزد
6.7 33.4 50 31.7 18.4 5835 755 مدیریت اجرایی / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری – نیمسال دوم
8.4 20 36.7 23.4 40 5816 286 مدیریت اجرایی / واحد اراك
5 30 25 26.7 28.4 5656 170 مدیریت اجرایی / واحد نیشابور – نیمسال دوم
0 23.4 36.7 33.4 20 5461 499 مدیریت اجرایی / واحد زنجان
0 21.7 30 46.7 10 5429 100 مدیریت اجرایی / واحد ورامین (تکمیل ظرفیت1)
0 33.4 41.7 20 11.7 5310 499 مدیریت اجرایی / واحد تفرش
-11.6 28.4 51.7 26.7 25 5294 700 مدیریت اجرایی / واحد زنجان – نیمسال دوم
0 21.7 26.7 40 6.7 5253 * *
-6.6 28.4 23.4 18.4 26.7 5147 * *
0 20 40 26.7 8.4 5145 * *
0 26.7 30 8.4 16.7 5039 مردود
0 1.7 35 5 21.7 4727 548 مدیریت اجرایی / واحد لاهیجان (تکمیل ظرفیت1)
-1.6 20 8.4 -13.3 31.7 4668 403 مدیریت اجرایی / واحد بهشهر (تکمیل ظرفیت1)
-1.6 0 0 -5 16.7 4194 1086 مدیریت اجرایی / واحد بابل

کارنامه بعضی از داوطلبان گرایش های دیگر مجموعه مدیریت اجرایی نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای MBA یا مدیریت شهری پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایش اجرایی نیز انتخاب رشته نمایند.

رتبه و تراز کنکور پیام نور برای قبولی ارشد مدیریت اجرایی:

دانشگاه پیام نور فرصت مناسبی برای آن دسته از داوطلبانی که امکان شرکت حضوری در کلاس ها را نداشته و یا شاغل می باشند فراهم کرده تا بتوانند با توجه به شرایط ادامه تحصیل در مقطع ارشد بپردازند. در جدول زیر نمونه کارنامه پیام نور را در سال های 1393/1395 مشاهده می کنید. لازم به ذکر است که نمرات از 20 می باشد و همچنین بر اساس ضوابط لازم است داوطلب دروسی که دارای نمره کمتر از 12 است در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ و با موفقیت بگذراند.
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت اجرایی

زبان تخصصی  (3 واحد) مدیریت مالی واقتصادمدیریت (2واحد) حسابداری مدیریت (2واحد) سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک (2واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
5.33 6 7 7 13.87 859

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت اجرایی

زبان تخصصی  (3 واحد) مدیریت مالی واقتصادمدیریت (2واحد) حسابداری مدیریت (2واحد) سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک (2واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
8 13 15 5 15.29 بابل 105 1306

 

همچنین نمونه ترازهای مردودی در رشته مدیریت اجرایی را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نمونه ترازهای مردودی رشته مدیریت اجرایی

رشته – محل نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
کرج 859
کرج – الکترونیکی 859
تهران غرب 859
تهران غرب – الکترونیکی 859
ورامین 859
ورامین – الکترونیکی 859
ساوه 859
ساوه – الکترونیکی 859
گرمسار 859
گرمسار – الکترونیکی 859
ساری 859
ساری – الکترونیکی 859
بابل 859
بابل – الکترونیکی 859


 

انتخاب رشته مدیریت اجرایی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت اجرایی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت اجرایی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت اجرایی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت اجرایی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت اجرایی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت اجرایی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت اجرایی ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور