تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 • تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، انتخاب رشته کنکور مدیریت مالی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت مالی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت مالی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت مالی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت مالی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت مالی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت مالی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت مالی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت مالی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

از اصلی ترین فاکتورهای سنجش هر یک از داوطلبان با یکدیگر از آزمون کارشناسی ارشد  تراز و رتبه می باشد که هر یک برای خود معنای مستقلی را دارا می باشد. رتبه که همان ترتیب داوطلبان می باشد و اولویت آن ها را به ترتیب نمره کسب شده نشان می دهد. و هر دانش آموخته ای که رتبه ی مقداری آن پایین تر باشد. میانگین درصد بهتری نسبت به داوطلبان دیگر داراست و تراز که اختلاف بین داوطلبان را مشخص میکند. برای مثل فرض کنید رتبه 6 در کنکور ارشد دارای تراز 750 و رتبه 11 دارای تراز 7200 می باشد همانطور که می بینید با 5 اولویت برتری دارای اختلاف تراز 300 تایی می باشیم که این اختلاف از نظر علمی و با توجه به شاخص های درصد دروس و ضرایب آن ها سنجیده می شود. در نتیجه داوطلبانی که در کنکور ارشد دارای تراز بالا و رتبه مقداری پایین تر می باشند رشته و گرایش خود را در دانشگاه های مورد نظر خود با اطمینان بیشتری انتخاب می نمایند.

همچنین دانش آموختگان در کنکور ارشد می توانند به نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد  با وارد کردن رتبه و تراز خود لیستی از رشته و گرایش های زیر شاخه خود را به تفکیک مشاهده نمایند. همچنین از دیگر امکانات موجود در نرم افزار وارد کردن رشته و گرایش مورد علاقه و بدست آوردن رتبه و تراز احتمالی آن می باشد.

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی در ارشد مدیریت مالی

رشته مدیریت مالی همانگونه که از اسمش پیداست با استفاده بهینه از منابع مالی و آنالیز آن ها برای رسیدن به اهداف مشخص می پردازد. به عبارتی اداره امور مالی یک سازمان به واسطه ی مدیریت در آمدها و هزینه ها صورت می گیرد.

داوطلبان که تمایل به شرکت در کنکور ارشد گرایش مدیریت مالی دارند باید درصد دروس قابل قبولی را در کنکور سراسری داشته باشند. در زیر لیستی از رتبه و تراز کنکور سراسری را در سال گذشته مشاهده می نمایید.

جدول رتبه و تراز سراسری ارشد مدیریت دولتی:

رتبه تراز زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد مالی ریسک حسابداری
8 8519 0 33.33 38.33 0 75 53.33 68.89 82.22
23 7865 18.9 26.67 68.33 0 61.67 55.56 80 35.56
33 7678 0 0 35 0 68.33 55.56 75.56 66.67
49 7370 26.7 35.56 28.33 25.56 73.33 40 51.11 55.56
82 6716 0 62.22 0 36.67 40 33.33 42.22 75.56
98 6394 24.4 40 93.33 51.11 65 2.22 11.11 28.89
141 5846 27.8 26.67 60 13.33 46.67 -2.21 51.11 40
181 5323 0 0 38.33 0 40 15.56 53.33 33.33
223 5066 0 93.33 83.33 0 60 0 0 0
291 4749 51.1 66.67 71.67 37.78 0 0 0 0
344 4561 37.8 13.33 66.67 16.67 66.67 0 0 0
459 4299 0 64.44 58.33 27.78 58.33 0 0 0
584 4096 43.3 60 38.33 32.22 25 11.11 0 0
590 4090 10 0 90 34.44 21.67 0 0 0
719 3920 3.33 86.67 0 60 23.33 0 0 0
881 3749 22.2 64.44 11.67 31.11 35 0 0 0
1064 3613 14.4 46.67 0 7.78 58.33 0 0 0
1370 3421 0 20 68.33 12.22 23.33 0 0 0
2013 3159 0 44.44 0 62.22 26.67 0 0 0
5950 2535 75.6 0 3.33 25.56 -1.66 0 0 0
24673 1917 0 13.33 3.33 0 -13.3 0 15.56 9.52
33397 1764 10 26.67 1.67 6.67 -5 0 0 0
40679 1641 0 13.33 -1.66 -1.1 0 0 0 0
44911 1561 0 15.56 0 5.56 -1.66 0 0 0
47918 1503 4.44 0 1.67 -1.1 0 0 0 0
48893 1482 -3.32 11.11 0 -4.43 0 0 0 0
50128 1453 -6.66 2.22 6.67 -6.66 6.67 -15.6 2.22 4.76

 رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی در ارشد مدیریت مالی

تحصیل در رشته مدیریت مالی در دانشگاه آزاد با توجه به عنوان رشته از نظر مالی دارای هزینه می باشد که البته با توجه به بازار کار خوب رشته مدیریت مالی و نیاز سازمان های مختلف به متخصص های اموری مالی صرف هزینه در این رشته قابل قبول می باشد و با توجه به نیاز جامعه توجیح اقتصادی خود را داراست.

جدول رتبه و تراز آزاد ارشد مدیریت مالی 

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد مالی ریسک حسابداری معدل نمره کل (تراز) رتبه
42.22 77.78 78.33 20 53.33 26.67 77.78 62.22 13.51 8719 4
0 33.33 38.33 0 75 53.33 68.89 82.22 17.94 8519 8
0 46.67 85 0 73.33 26.67 77.78 68.89 14.02 8331 9
28.89 0 51.67 0 58.33 57.78 68.89 62.22 19.87 8266 10
0 51.11 81.67 35.56 51.67 37.78 62.22 53.33 15.32 8101 14
0 0 40 4.44 60 60 73.33 84.44 15.71 8052 16
36.67 64.44 68.33 0 70 35.56 62.22 40 15.36 7952 19
18.89 26.67 68.33 0 61.67 55.56 80 35.56 14.63 7865 23
34.44 33.33 66.67 25.56 63.33 28.89 55.56 55.56 15.52 7794 25
0 44.44 31.67 0 48.33 31.11 84.44 66.67 19.78 7787 27
0 62.22 41.67 0 70 35.56 71.11 48.89 18.04 7745 31
0 0 35 0 68.33 55.56 75.56 66.67 16.31 7678 33
0 20 38.33 16.67 28.33 73.33 77.78 46.67 16.56 7502 41
0 64.44 41.67 0 46.67 46.67 57.78 55.56 18.11 7489 42
26.67 35.56 28.33 25.56 73.33 40 51.11 55.56 15.09 7370 49
0 20 48.33 0 45 55.56 82.22 48.89 14.99 7356 52
0 0 40 5.56 55 55.56 55.56 55.56 18.24 7112 54
0 0 25 6.67 70 46.67 77.78 53.33 15.42 7086 55
0 0 61.67 0 73.33 44.44 62.22 51.11 13.5 7040 58
0 26.67 45 11.11 33.33 26.67 55.56 62.22 20 6878 68
0 55.56 41.67 14.44 46.67 24.44 68.89 35.56 18.31 6877 69
0 62.22 0 36.67 40 33.33 42.22 75.56 16.51 6716 82
0 0 58.33 0 58.33 31.11 62.22 48.89 15.71 6618 86
5.56 33.33 55 0 68.33 15.56 60 40 15.16 6514 90
32.22 53.33 33.33 0 18.33 42.22 48.89 48.89 15.98 6464 93
0 0 93.33 0 50 28.89 44.44 30.95 17.58 6411 95
24.44 40 93.33 51.11 65 2.22 11.11 28.89 15.88 6394 98
0 71.11 50 0 53.33 15.56 44.44 44.44 15.67 6345 102
0 48.89 20 24.44 55 15.56 55.56 32.33 17.12 6292 104
0 4.44 18.33 -1.1 65 33.33 68.89 31.11 18.24 6163 112
11.11 28.89 40 0 31.67 42.22 33.33 40 19.46 6104 116
48.89 77.78 46.67 46.67 81.67 0 0 0 20 6019 121
0 71.11 45 0 55 8.89 35.56 26.67 20 5991 125
27.78 26.67 60 13.33 46.67 -2.21 51.11 40 13.91 5846 141
0 0 10 0 30 33.33 84.44 48.89 14.62 5782 144
0 0 35 17.78 31.67 44.44 51.11 26.67 17.66 5745 147
0 0 10 0 51.67 40 53.33 51.11 5690 154
33.33 68.89 58.33 55.56 60 0 0 0 19.74 5656 157
0 0 61.67 0 65 12.33 44.44 26.67 15.78 5520 160
75.56 80 63.33 61.11 50 0 0 0 12.71 5518 161
18.89 60 56.67 58.89 70 0 0 0 19.09 5510 162
38.89 40 90 33.33 66.67 0 0 0 16.93 5507 163
3.33 0 60 0 38.33 35.56 44.44 17.78 16.84 5489 165
61.11 44.44 60 44.44 81.67 0 0 0 13.81 5363 180
0 0 38.33 0 40 15.56 53.33 33.33 17.87 5323 181
0 0 28.33 -1.1 35 42.22 60 11.11 17.68 5288 186
66.67 91.11 30 36.67 68.33 0 0 0 15.04 5260 190
0 68.89 83.33 42.22 66.67 0 0 0 15.31 5223 197
48.89 64.44 65 43.33 60 0 0 0 14.41 5221 198

 

 

انتخاب رشته مدیریت مالی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت مالی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت مالی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت مالی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت مالی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت مالی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت مالی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت مالی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت مالی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت مالی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت مالی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت مالی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت مالی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت مالی ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور