تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 • تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت صنعتی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت صنعتی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت صنعتی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت صنعتی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت صنعتی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

 

در ابتدا اشاره ای داشته باشیم با مفهوم تراز و رتبه و مقایسه این دو در آزمون های کنکور سال های گذشته شاید یکی از اصلی ترین فاکتور ها و معیارهای سنجش برای مقایسه داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد رتبه و تراز آن ها باشد. رتبه که همان ترتیب داوطلبان می باشد و اولویت آن ها را به ترتیب نمره نمایش می دهد و هر دانش آموخته ای که رتبه ی آن پایین بوده نمره و درصد دروس بهتری نسبت به رتبه های بالاتر دارد و ترازی که اختلاف بین داوطلبان را مشخص می کند. مثلاً فرض کنید رتبه ی 7 در کنکور ارشد دارای تراز 47 و رتبه ی 10 دارای تراز 7000 می باشد. با 3 رتبه اختلاف شاهد اختلاف تراز 400 می باشد که این اختلاف از نظر علمی می باشد و به فاکتورهایی از قبیل میانگین، درصد دروس، دروس پاسخ داده نشده و کامل پاسخ داده شده و ضرایب آن ها دارد. با توجه به مطالب گفته شده داوطلبی که در کنکور دارای رتبه ی پایین تر و تراز بالاتری می باشد. رشته و گرایش مورد نظر خود را با اطمینان بیشتری نسبت به همان دانشجو با رتبه و بالاتر و تراز پایین تر دارا می باشد. همچنین آموختگان در انتخاب واحد کارشناسی ارشد می توانند با مراجعه به نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد با وارد کرد رتبه و تراز خود لیستی از رشته و گرایش های زیر شاخه ی خود را به تفکیک مشاهده نمایند البته امکان دیگری در نرم افزار گنجانده شده است که داوطلبان می توانند با وارد کردن رشته و گرایش و دانشگاه مورد نظر خود رتبه و تراز احتمالی برای ورود به آن رشته را ملاحظه نمایند.

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد مدیریت صنعتی:

مدیریت صنعتی از جمله رشته های حائز اهمیت زیر شاخه ی مدیریت در کارشناسی می باشد که با مطالعه ی کارنامه ی دانش آموختگان سال های گذشته می بینیم که برای تحصیل در این رشته در کارشناسی ارشد به میانگین درصد 45 احتیاج می باشد ( رتبه های 100-1) در زیر لیستی از کارنامه های دروس سال های گذشته در رتبه  های مختلف آورده شده است.

رتبه تراز زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق درعملیات تولید
1 9909 18.9 60 56.67 58.89 70 73.33 37.8
6 8274 38.9 40 90 33.33 66.67 0 40
7 8227 0 66.67 61.67 22.22 50 60 57.8
10 8173 75.6 80 63.33 61.11 50 0 0
25 7655 37.8 64.44 61.67 28.89 45 53.33 0
36 7460 0 48.89 40 41.11 61.67 46.67 42.2
63 7109 33.3 24.44 58.33 28.89 26.67 15.56 57.8
87 6839 42.2 77.78 78.33 20 53.33 0 0
131 6534 17.8 0 70 22.22 51.67 46.67 0
165 6275 30 20 63.33 3.33 61.67 0 48.9
221 6006 0 51.11 81.67 35.56 51.67 0 0
356 5539 0 46.67 35 41.11 30 0 31.1
427 5374 0 46.67 85 0 73.33 0 0
522 5159 46.7 0 26.67 38.89 33.33 0 0
619 5004 34.4 48.89 16.67 31.11 46.67 0 0
778 4812 0 55.56 41.67 14.44 46.67 0 0
963 4598 0 64.44 41.67 0 46.67 0 0
1016 4532 55.6 26.67 0 33.33 20 0 0
1175 4380 34.4 44.44 0 34.44 15 0 0
1268 4308 56.7 0 0 51.11 0 0 0
1390 4230 0 44.44 31.67 0 48.33 0 0
1736 4030 46.7 48.89 0 18.89 0 0 0
2798 3603 0 0 40 4.44 60 0 0
5630 3063 15.6 15.56 16.67 0 28.33 0 0
7587 2861 5.56 0 25 0 46.67 0 0
17825 2329 0 0 0 3.33 45 0 0
25754 2096 4.44 -2.21 15 3.33 0 6.67 0
29270 2007 -3.32 11.11 15 0 0 0 0
43665 1671 0 24.44 -1.66 -16.66 6.67 -2.21 0
47883 1559 4.44 0 1.67 -1.1 0 0 0
51149 1465 0 13.33 3.33 0 -13.3 0 0
51809 1444 -3.32 11.11 0 -4.43 0 0 0

  

رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد مدیریت صنعتی:

قبولی در دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه سراسری در مقطع کارشناسی ارشد نسبتاً راحت تر می باشد و مستلزم هزینه، لذا داوطلبانی که با هزینه کردن برای ادامه ی تحصیل مشکلی ندارند دانشگاه آزاد گزینه ی پیش آن ها برای ادامه تحصیل آن ها می باشد.

در جدول زیر لیستی از آخرین رتبه و تراز های قبولی در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد را آورده ایم. داوطلبان می توانند با مقایسه ی رتبه و تراز های کسب شده معیار سنجش مناسبی را نسبت به رتبه و تراز خود بدست آورند.
مدیریت صنعتی – تولید

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی – تولید / واحد علوم و تحقیقات 6138 168
مدیریت صنعتی – تولید / واحد تهران مرکزی 5492 569
مدیریت صنعتی – تولید / واحد کرج 5390 442
مدیریت صنعتی – تولید / واحد تهران جنوب 5385 654
مدیریت صنعتی – تولید / واحد قزوین 5208 449 4484 314
مدیریت صنعتی – تولید / واحد تبریز 5184 167 4037 98
مدیریت صنعتی – تولید / واحد نجف آباد 5104 312
مدیریت صنعتی – تولید / واحد فیروزکوه 5049 536

 

مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد علوم و تحقیقات 5603 372
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد تهران مرکزی 5181 834
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد تهران جنوب 5092 964
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد قزوین 4981 502
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد تبریز 4927 241
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد فیروزکوه 4896 533
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد نجف آباد 4848 371
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات / واحد مهاباد 4707 177

 

مدیریت صنعتی – مالی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی – مالی / واحد علوم و تحقیقات 5240 604
مدیریت صنعتی – مالی / واحد تهران مرکزی 5107 899
مدیریت صنعتی – مالی / واحد تهران جنوب 5081 902
مدیریت صنعتی – مالی / واحد تبریز 4976 206

 

 مدیریت صنعتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی / واحد شیراز 5756 86
مدیریت صنعتی / واحد علوم و تحقیقات فارس 5429 187
مدیریت صنعتی / واحد اراک 5075 281
مدیریت صنعتی / واحد یزد 5042 326
مدیریت صنعتی / پردیس علوم و تحقیقات یزد 4943 337
مدیریت صنعتی / واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه 4940 152
مدیریت صنعتی / واحد بافق 4837 290
مدیریت صنعتی / واحد الکترونیکی 4087 232

  

انتخاب رشته مدیریت صنعتی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت صنعتی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت صنعتی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت صنعتی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت صنعتی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت صنعتی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت صنعتی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت صنعتی ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور