تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت

 • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مدیریت، مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت

 • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته مدیریت کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد مدیریت

 • ظرفیت پذیر رشته مدیریت کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته مدیریت ارشد و مقادیر دانشگاه ها

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد مدیریت، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
 • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد مدیریت، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد مدیریت

رتبه و تراز مهم ترین عامل در انتخاب رشته دانشگاه هاست به گونه ای که مرتب سازی و اولیت بندی دانشگاه ها بر اساس این دو فیلد مشخص می شود.

همان طور که از اسم آن مشخص است رتبه ترتیب داوطلبان را مشخص می نماید و اما تراز چیست؟

برای توضیح واژه ی تراز در نظر بگیرید تراز داوطلبی در آزمون ارشد برابر با 6500 باشد و میانگین درصد دروس 45% و همان دانشجو در آزمون دیگر دارای تراز 7000 با همان میانگین درصد دروس ها می باشد. همان گونه که مشاهده می کنید یک داوطلب در دو آزمون با درصدهای یکسان ترازهای مختلفی را کسب نموده و اختلاف 500 عدد مشاهده شده اختلاف سنجش علمی – داوطلب نامیده می شود و علت این موضوع هم به علت میزان سختی و دشواری سؤال هاست که در آزمون های مختلف یکسان نمی باشد و به معنای دیگر ارزش سؤال های کنکور یکسان نبوده است.

2 راه پیشنهادی برای افزایش تراز:

1- اگر رشته هایی را انتخاب نمایید که در آن افراد کمتری ثبت نام نموده اند، تراز آن رشته در سال آزمون شما پایین تر خواهد آمد.

2- در آزمون ارشد سعی کنید هوشمندانه بخوانید و صرفاً مطالعات صفحات زیاد و یا صرف ساعات زیاد نتیجه بخش نیست.

عامل دیگری که در آزمون ارشد به رتبه ی داوطلب تأثیر گذار است، معدل کسب شده ی شما می باشد. به این صورت که معدل بالای 17% دارای تأثیر 20% و معدل بین 14/17 تأثیر چندانی نخواهد داشت و معدل زیر 14 تأیر منفی بر روی انتخاب رشته ی آن ها داراست. داوطلبان می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی ارشد با وارد کردن رتبه و تراز احتمالی لیستی از گرایش های ارشد عمران را که می توانند در آن پذیرفته شوند به نمایش در آورند.

نحوه ی محاسبه ی تراز:

بر اساس تراز داوطلبان، رتبه ی آن ها در ارشد بدست می آید و بر این اساس بیشترین مقدار ترازی که یک فرد می تواند کسب کند 10000 بوده که 80% آن مربوط به میانگین درصد دروس و 20% آن مربوط به معدل داوطلب می باشد.

هر که ترازش بیش، انتخابش بهتر

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد مدیریت:

در کنکور سراسری رتبه مهم ترین عامل در تمایز داوطلبان می باشد که دروس ریاضی، آمار، اصول مدیریت اسلامی نقش بسزایی را در تعیین رتبه های برتر دارد. کارنامه هایی که در جدول زیر مشاهده می کنید. صرفاً برای اطلاع شما از حدودل و درصد ها و رتبه هاست و به این معنی نیست که هر ساله با این درصد ها می توان به همان رتبه دست یافت. زیرا ممکن است سطح سؤالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و سطح آمادگی کارشناسی ارشد مجموعه ی مدیریت سخت باشد. بالطبع میانگین این درس در آزمون به همین ترتیب در سال 95 ممکن است سؤالات راحت و میانگین بالای آن را در آن صورت 60 درصد، درصد خوبی محسوب می شود. بدین دلیل رتبه را نمی توان ملاک برای آزمون معدل کنکور در نظر گرفت.
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت سال 95 (گرایش مدیریت بازرگانی)

رتبه تراز زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق درعملیات بازاریابی
1 9936 48.9 77.78 46.67 46.67 81.67 40 80
2 9271 75.6 80 63.33 61.11 50 0 77.78
6 8650 37.8 64.44 61.67 28.89 45 53.33 84.44
8 8259 74.4 24.44 21.67 61.11 41.67 0 71.11
9 8208 74.4 73.33 10 47.78 56.67 33.33 53.33
15 8070 53.3 51.11 40 28.89 66.67 37.78 55.56
20 7844 48.9 64.44 65 43.33 60 0 57.78
36 7293 34.4 31.11 55 35.56 36.67 53.33 57.78
37 7283 11.1 42.22 30 40 45 24.44 75.56
48 7183 0 26.67 88.33 15.56 51.67 57.78 60
66 7004 45.6 46.67 40 36.67 45 0 60
67 7003 22.2 37.78 95 50 48.33 0 42.22
85 6801 23.3 64.44 10 60 58.33 0 51.11
113 6638 55.6 20 63.33 23.33 61.67 -2.21 55.56
182 6252 45.6 28.89 45 42.22 30 0 37.78
229 6087 41.1 6.67 80 16.67 66.67 0 33.33
295 5873 62.2 0 30 23.33 56.67 0 46.67
377 5652 30 57.78 28.33 42.22 31.67 0 26.67
511 5365 53.3 55.56 28.33 25.56 28.33 0 24.44
834 4923 21.1 37.78 43.33 24.44 20 0 33.33
1348 4441 6.67 13.33 33.33 32.22 51.67 44.44 0
1364 4432 43.3 62.22 -6.66 15.56 3.33 -15.55 22.22
1573 4277 30 20 63.33 3.33 61.67 0 0
1679 4208 27.8 26.67 60 13.33 46.67 0 0
1892 4097 0 0 50 35.56 53.33 22.22 0
1926 4086 0 71.11 50 0 53.33 0 0
2027 4031 0 48.89 20 24.44 55 0 0
2567 3813 32.2 53.33 33.33 0 18.33 0 0
3120 3639 11.1 28.89 40 0 31.67 0 0
4091 3407 0 0 61.67 0 65 0 0
5977 3114 0 0 35 17.78 31.67 0 0
6005 3111 0 0 40 4.44 60 0 0
21740 2223 0 13.33 0 12.22 -5 0 8.89
27072 2068 0 31.11 -11.66 4.44 10 0 4.44
27991 2044 0 31.11 0 0 3.33 0 0
44137 1639 0 26.67 0 -10 0 0 -8.88
54489 1297 -6.66 2.22 6.67 -6.66 6.67 -6.66 -6.66


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت منابع انسانی

زبان اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ریاضی و آمار تئوری های مدیریت اقتصاد منابع انسانی بازاریابی معدل نمره کل (تراز) رتبه
75.56 80 63.33 61.11 50 0 77.78 12.71 9271 1
48.89 77.78 46.67 46.67 81.67 0 80 20 9215 2
61.11 44.44 0 57.78 48.33 37.78 60 17.61 8276 5
66.67 91.11 30 36.67 68.33 0 57.78 15.04 8262 6
61.11 44.44 60 44.44 81.67 0 60 13.81 8176 7
74.44 24.44 21.67 61.11 41.67 0 71.11 20 8086 8
36.67 93.33 0 65.56 63.33 42.22 0 17.83 8056 9
24.44 40 93.33 51.11 65 0 71.11 15.88 8019 10
48.89 64.44 65 43.33 60 0 57.78 14.41 7919 12
18.89 60 56.67 58.89 70 0 53.33 19.09 7902 13
74.44 73.33 10 47.78 56.67 0 53.33 15.16 7844 14
45.56 33.33 85 43.33 63.33 0 64.44 14.14 7790 16
33.33 68.89 58.33 55.56 60 13.33 0 19.74 7695 18
55.56 66.67 43.33 42.22 30 2.22 42.22 20 7581 20

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت تکنولوژی

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق عملیات تولید معدل نمره کل (تراز) رتبه
18.89 60 56.67 58.89 70 73.33 37.78 19.09 9909 1
48.89 77.78 46.67 46.67 81.67 40 0 20 9516 2
75.56 80 63.33 61.11 50 0 0 12.71 8959 3
24.44 40 93.33 51.11 65 53.33 0 15.88 8632 5
0 93.33 83.33 0 60 60 57.78 16.8 8521 6
74.44 73.33 10 47.78 56.67 33.33 0 15.16 8399 8
38.89 40 90 33.33 66.67 0 40 16.93 8352 9
16.67 73.33 70 42.22 50 37.78 40 13.34 8271 10


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی 

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق درعملیات تولید معدل نمره کل (تراز) رتبه
18.89 60 56.67 58.89 70 73.33 37.78 19.09 9909 1
0 93.33 83.33 0 60 60 57.78 16.8 8983 2
48.89 77.78 46.67 46.67 81.67 40 0 20 8947 3
24.44 40 93.33 51.11 65 53.33 0 15.88 8624 4
16.67 73.33 70 42.22 50 37.78 40 13.34 8289 5
38.89 40 90 33.33 66.67 0 40 16.93 8274 6
0 66.67 61.67 22.22 50 60 57.78 14.99 8227 7
75.56 80 63.33 61.11 50 0 0 12.71 8173 10

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد مالی ریسک حسابداری معدل نمره کل (تراز) رتبه
42.22 77.78 78.33 20 53.33 26.67 77.78 62.22 13.51 8719 4
0 33.33 38.33 0 75 53.33 68.89 82.22 17.94 8519 8
0 46.67 85 0 73.33 26.67 77.78 68.89 14.02 8331 9
28.89 0 51.67 0 58.33 57.78 68.89 62.22 19.87 8266 10
0 51.11 81.67 35.56 51.67 37.78 62.22 53.33 15.32 8101 14
0 0 40 4.44 60 60 73.33 84.44 15.71 8052 16
36.67 64.44 68.33 0 70 35.56 62.22 40 15.36 7952 19
18.89 26.67 68.33 0 61.67 55.56 80 35.56 14.63 7865 23
34.44 33.33 66.67 25.56 63.33 28.89 55.56 55.56 15.52 7794 25

 نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت فناوری اطلاعات IT

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق درعملیات تولید بازاریابی معدل نمره کل (تراز) رتبه
48.89 77.78 46.67 46.67 81.67 40 0 80 20 9888 1
18.89 60 56.67 58.89 70 73.33 37.78 53.33 19.09 9769 2
75.56 80 63.33 61.11 50 0 0 77.78 12.71 9271 3
24.44 40 93.33 51.11 65 53.33 0 71.11 15.88 8916 4
74.44 73.33 10 47.78 56.67 33.33 0 53.33 15.16 8404 7
37.78 64.44 61.67 28.89 45 53.33 0 84.44 15.25 8395 8
66.67 91.11 30 36.67 68.33 0 0 57.78 15.04 8262 9
61.11 44.44 60 44.44 81.67 0 0 60 13.81 8177 10


رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد مدیریت:

تراز در دانشگاه آزاد در مقطع ارشد رشته ی مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است.

در جدول زیر می توانید تراز داوطلبان را در کنکور آزاد مجموعه ی مدیریت سال 1394 مشاهده نمائید.

اطلاعات مربوط به مجموعه ی مدیریت بازرگانی و کلیه ی گرایش های آن (مدیریت استراتژیک، تجارت الکترونیکی، بازاریابی، بازرگانی داخلی. بازرگانی بین المللی، کار آفرینی) می باشد.
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی

رشته مدیریت بازرگانی – گرایشهای بازاریابی، بازرگانی بین الملل و بازرگانی داخلی

زبان آمار تئوریهای مدیریت روش تحقیق اقتصاد بازاریابی نمره کل (تراز) رتبه در محل قبولی محل قبولی
50 30 45 -10 46.7 11.7 6920 42 بازرگانی بین المللی / واحد علوم و تحقیقات
28.4 5 31.7 35 41.7 13.4 6853 54 بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات
0 66.7 15 13.4 16.7 10 6412 29 بازاریابی / واحد قم
33.4 10 35 5 0 16.7 6081 44 بازاریابی / واحد اهواز
28.4 15 11.7 3.4 30 3.4 5796 878 بازاریابی / واحد تهران مرکزی – نیمسال دوم
38.4 0 6.7 8.4 0 10 5524 665 بازاریابی / واحد الکترونیکی
3.4 3.4 11.7 11.7 -3.3 26.7 5504 104 بازاریابی / واحد تربت جام
41.7 0 11.7 0 -5 11.7 5462 253 بازرگانی داخلی / واحد اهواز
1.7 0 30 6.7 0 18.4 5462 381 بازاریابی / واحد رشت
10 0 33.4 1.7 18.4 3.4 5441 800 بازاریابی / واحد قزوین
1.7 0 6.7 26.7 0 13.4 5406 141 بازرگانی بین المللی / مرکزبین الملل خلیج فارس
-5 0 18.4 5 28.4 11.7 5354 422 بازاریابی / واحد اراک
6.7 0 8.4 5 0 21.7 5262 بازرگانی داخلی / واحد ملایر
50 0 5 -8.3 0 3.4 5220  بازرگانی بین المللی / واحد نراق
0 0 21.7 23.4 0 -5 5162 * *
0 -5 36.7 -21.6 -10 35 5144 بازرگانی داخلی / واحد نراق – نیمسال دوم
18.4 0 1.7 -11.6 0 21.7 5024 بازرگانی داخلی / واحد سنندج – نیمسال دوم
-6.6 0 13.4 -3.3 1.7 20 4970 756 بازرگانی داخلی / واحد اراک
6.7 5 15 0 8.4 -1.6 4965 * *
-3.3 1.7 20 -18.3 18.4 13.4 4911 563 بازاریابی / واحد نراق
3.4 0 6.7 3.4 0 5 4823 مردود
-1.6 5 13.4 3.4 16.7 -11.6 4778 107 بازاریابی / واحد یزد (تکمیل ظرفیت1)


مدیریت دولتی– مدیریت نیروی انسانی

زبان تئوریهای مدیریت روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع انسانی اقتصاد ریاضی و آمار نمره کل رتبه در محل قبولی محل قبولی
23.4 6.7 0 5 -1.6 30 28.4 63.4 6102 86 واحد علوم و تحقیقات
13.4 23.4 15 0 0 33.4 0 61.7 6005 60 واحد اصفهان(خوراسگان)
0 13.4 3.4 16.7 11.7 35 13.4 0 5503 560 واحد علوم و تحقیقات / نیمسال دوم

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

زبان آمار تئوری های مدیریت ریاضی اقتصادخرد اقتصادکلان تحقیق درعملیات تولید نمره کل رتبه در محل قبولی محل قبولی
16.7 0 16.7 23.4 43.4 28.4 0 20 6299 * *
0 20 30 10 23.4 -1.6 5 48.4 5882 121 مدیریت صنعتی – مالی / واحد علوم و تحقیقات
-1.6 10 16.7 15 46.7 13.4 0 15 5779 28 مدیریت صنعتی – تولید / واحد نجف آباد
18.4 10 -5 25 23.4 3.4 0 13.4 5546 287 مدیریت صنعتی / واحد تهران شمال
0 0 10 0 23.4 30 0 8.4 5396 * *
-20 0 33.4 8.4 21.7 -1.6 5 23.4 5239 556 مدیریت صنعتی – تولید / واحد علوم و تحقیقات / نیمسال دوم
8.4 0 13.4 10 1.7 0 0 0 5044 * *
0 13.4 -1.6 1.7 15 -5 0 0 4775 224 مدیریت صنعتی – تولید / واحد سمنان

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

زبان تخصصی آمار تئوری های مدیریت ریاضی اقتصادخرد اقتصادکلان تحقیق درعملیات تولید نمره کل رتبه در محل قبولی محل قبولی
16.7 0 16.7 23.4 43.4 28.4 0 20 6299 64 مدیریت فناوری اطلاعات / کسب و کار الکترونیک / واحد علوم و تحقیقات
0 20 30 10 23.4 -1.6 5 48.4 5882 * *
-1.6 10 16.7 15 46.7 13.4 0 15 5779 * *
18.4 10 -5 25 23.4 3.4 0 13.4 5546 * *
0 0 10 0 23.4 30 0 8.4 5396 398 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیکی / واحد علوم و تحقیقات
-20 0 33.4 8.4 21.7 -1.6 5 23.4 5239 * *
8.4 0 13.4 10 1.7 0 0 0 5044 905 مدیریت فن آوری اطلاعات / واحد تهران جنوب / نیمسال دوم
0 13.4 -1.6 1.7 15 -5 0 0 4775 * *

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی

زبان حسابداری مالی ریاضی آمار مالی ریسک و سرمایه گذاری اقتصاد نمره کل رتبه درمحل قبولی محل قبولی
21.7 1.7 33.4 51.7 55 31.7 9341 34 واحد علوم و تحقیقات
0 21.7 10 78.4 48.4 56.7 9283 37 واحد علوم و تحقیقات
21.7 13.4 0 68.4 50 33.4 8734 63 واحد علوم و تحقیقات
50 6.7 0 33.4 28.4 28.4 7718 134 واحد علوم و تحقیقات – نیمسال دوم
23.4 6.7 5 20 28.4 20 6898 272 واحد تهران جنوب – نیمسال دوم
-1.6 11.7 1.7 11.7 13.4 3.4 5495 883 واحد فیروزکوه – نیمسال دوم
0 13.4 0 6.7 0 5 5048 134 واحد بابل – تکمیل ظرفیت 1
11.7 -5 -13.3 -5 -13.3 -1.6 4038 * *

در جدول زیر ضرایب دروس، تعداد سؤالات و زمان پاسخ گویی به سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت (کلیه ی گرایش ها) را مشاهده می کنید:

با توجه به ادغام کنکور کارشناسی ارشد آزاد و سراسری سال 1396، ضرایب دروس جهت ورود به دانشگاه آزاد به صورت زیر می باشد.

 

شماره دفترچه نام درس ضریب تعداد سوالات زمان پاسخگویی
1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 3 30 150
تئوری های مدیریت 3 30
تحقیق در عملیات 2 15
ریاضی و آمار 2 20
اقتصاد خرد و کلان 2 20
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2 15
بازاریابی 4 15

اطلاعات ضرایب مربوط به آزمون سال 1396 و اطلاعات تعداد سوالات و زمان مربوط به آزمون سال 1395 می باشد

رتبه و تراز کنکور پیام نور برای قبولی ارشد مدیریت:

دانشگاه پیام نور، یکی دیگر از دانشگاه هایی است که در مقطع ارشد اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. دانشگاه پیام نور، این امکان را برای دانش آموختگان فراهم کرده است که بدون حضور در کلاس در این مقطع به ادامه تحصیل بپردازند. از این روی علاقه مندان به این دانشگاه، داوطلبان زیادی هستند که به دو صورت فراگیر و با آزمون می توانند در این دانشگاه ثبت نام نمایند.

در جدول زیر، لیستی از کارنامه ی داوطلبان ارشد مدیریت در دانشگاه پیام نور به تفکیک گرایش ها آورده شده است.

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر مهر ماه سال 1395 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی

تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد) مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته (2واحد) مدیریت استراتژیک پیشرفته (2واحد) زبان تخصصی (2واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
10 17 15 10 12.90 گرايش بازاریابی- دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب 13 1607
9 11 9 8 13.89 گرايش مدیریت مالی – – دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب 25 1233

توضیحات:

 • نمرات از 20 می باشد.
 • نمره کل تراز نهایی بر اساس 80 درصد نمره کل حاصل از میانگین وزنی نمرات دروس امتحانی و 20 درصد معدل پس از تراز حاصل شده است.
 • معدل نهایی اعمال شده برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است
 • بر اساس ضوابط لازم است دانشجو درس یا دروسی که دارای نمره کمتر از 12 است در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 12) بگذراند.نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1393 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد) مدیریت راهبردی (2واحد) کارمندیابی/ انتخاب و توسعه منابع انسانی (2واحد) مفروضات و الگوهای مدیریت اسلامی (2واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
8 6 7 13 13.02 مردود 1655


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1395 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت دولتی

فرایندخط مشی گذاری (2واحد) مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته (2واحد) مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2واحد) سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته (2واحد) معدل محل قبولی رتبه تراز
4 7 4 7 14.86 پیا نور استان سمنان- مرکز گرمساز – مدیریت نیروی انسانی 17 767


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1393 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت فناوری اطلاعات

بازمهندسی فرایندهای کسب و کار (2واحد) تحلیل آماری (2واحد) منطق فازی و هوش مصنوعی (2واحد) تاثیر فناوری اطلاعات برسازمان ومدیریت (2واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
13 13 11 10 16.79 گرایش مدیریت دانش- تهران غرب 3 1810


دانشگاه های ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

گرایش آموزش عالی

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش مهر سال 1394 ظرفیت پذیرش مهر سال 1395 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1395
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 نفر 20 نفر 20 نفر
بابل 20 نفر 20 نفر

جهت اطلاعات بیشتر راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت کلیک کنید

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • بررسی قبولی شما در رشته مدیریت و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
 • بررسی شانس قبولی شما در رشته مدیریت
 • مشاوره انتخاب رشته ارشد مدیریت ، معرفی رشته مدیریت و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
 • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد مدیریت ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت
 • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد مدیریت
تماس با مشاور