تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

  • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد روانشناسی عمومی ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته روانشناسی عمومی

  • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی عمومی

  • ظرفیت پذیر رشته روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته روانشناسی عمومی ارشد و مقادیر دانشگاه ها

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد روانشناسی عمومی ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
  • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد روانشناسی عمومی ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد روانشناسی عمومی

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد روانشناسی عمومی:

اطلاع از رتبه و تراز لازم کنکور سراسری برای قبولی ارشد روانشناسی عمومی به شما کمک خواهد کرد تا با انتخاب های واقع بینانه، احتمال قبولی خود را افزایش دهید. داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باید توجه داشته باشند که انتخاب های آنان محدود می باشد. از این رو باید نهایت دقت در انتخاب محل های دانشگاهی را به خرج دهند. در جدول زیر تعدادی از رتبه های قبولی ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه سراسری آمده است. شما می توانید جهت اطلاع دقیق از رتبه و تراز قبولی برای تمامی دانشگاه های سراسری از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی استفاده نمائید و بر اساس آن، انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید.

رتبه دانشگاه قبولی گرایش دوره تحصیلی
90 دانشگاه تهران روانشناسی عمومی روزانه
35 دانشگاه شهید بهشتی تهران روانشناسی عمومی روزانه

 

83 دانشگاه علامه طباطبایی تهران روانشناسی عمومی روزانه

 

185 دانشگاه شهید با هنر کرمان روانشناسی عمومی روزانه
206 دانشگاه خوارزمی تهران روانشناسی عمومی روزانه
361 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین روانشناسی عمومی روزانه
318 دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روانشناسی عمومی روزانه
651 دانشگاه ارومیه روانشناسی عمومی نوبت دوم

 

رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد روانشناسی عمومی:

متأسفانه برخی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی اطلاع دقیقی از تراز قبولی ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه آزاد را ندارند و بر این اساس انتخاب رشته ی صحیح و درستی ندارند. از آنجا که انتخاب محل های دانشگاهی آزاد شما محدود است، توصیه می گردد انتخاب های واقع بینانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد.

جهت تحقق این امر می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی استفاده نمائید تا متوجه شوید که رتبه و تراز قبولی روانشناسی عمومی در تمامی دانشگاه های آزاد چقدر است و بر اساس آن بتوانید به بهترین نحو، انتخاب رشته ی صحیح و دقیقی داشته باشید.

 رتبه و تراز کنکور غیر انتفاعی برای قبولی ارشد روانشناسی عمومی:

اطلاع از رتبه و تراز کنکور غیر انتفاعی برای قبولی ارشد روانشناسی عمومی به شما کمک خواهد کرد که با توجه به انتخاب های محدود شما در هنگام انتخاب رشته، انتخاب های واقع بینانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا بر این اساس بتوانید احتمال قبولی خود را افزایش دهید. داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد جهت اطلاع دقیق از رتبه و تراز کنکور غیر انتفاعی برای قبولی ارشد روانشناسی عمومی می توانند از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی استفاده نمائید. این نرم افزار به شما کمک خواهد کرد که متوجه شوید در سال های گذشته با توجه به رتبه و تراز شما داوطلبان در سال های گذشته در کدام یک از دانشگاه های غیر انتفاعی قبول شده اند تا بر این اساس بتوانید انتخاب رشته ی صحیح و منطقی داشته باشید و در نهایت در بهترین دانشگاه غیر انتفاعی قبول شوید.

رتبه و تراز کنکور پیام نور برای قبولی ارشد روانشناسی عمومی:

متأسفانه برخی از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی اطلاع دقیقی از رتبه و تراز لازم برای قبولی در دانشگاه پیام نور را ندارند و بر این اساس انتخاب رشته ی درستی ندارند. بنابراین از آن جا که انتخاب محل های دانشگاهی شما در هنگام انتخاب رشته محدود است. توصیه می گردد از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی استفاده نمائید تا بر این اساس انتخاب های واقع بینانه و منطقی بیشتری داشته باشید و احتمال قبولی شما در دانشگاه پیام نور افزایش یابد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمای انتخاب رشته ارشد روانشناسی عمومی کلیک کنید

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • بررسی قبولی شما در رشته روانشناسی عمومی و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
  • بررسی شانس قبولی شما در رشته روانشناسی عمومی توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد روانشناسی عمومی
  • مشاوره انتخاب رشته ارشد روانشناسی عمومی ، معرفی رشته روانشناسی عمومی و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
  • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد روانشناسی عمومی ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
  • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد روانشناسی عمومی


تماس با مشاور