تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد معماری

 • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری، مشاوره تلفنی انتخاب رشته معماری

 • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته معماری کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد معماری

 • ظرفیت پذیرش رشته مدیریت کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته معماری ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد معماری، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه مورد نظرتان براساس نتایج سال های گذشته
 • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد معماری، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد معماری

در آزمون کنکور داوطلبان با توجه به پاسخ دهی به سؤالات با احتساب کل دروس رتبه و ترازی به  آن ها اختصاص داده می شود که با استفاده از آن می توانند به انتخاب رشته و گرایش مربوطه بپردازند. در واقع رتبه و تراز معیاری برای سنجش علمی داوطلبان و مقایسه آن ها برای ورود به دانشگاه در مقطع ارشد می باشد. رتبه که ترتیب داوطلبان در آزمون ارشد بوده و از رتبه های یک رقمی تا چهار رقمی در کنکور سراسری به چشم می خورد و تراز که سنجش تفاوت علمی داوطلبان می باشد.

نحوه محاسبه ی تراز:

بر اساس تراز داوطلبان رتبه ی آن ها در ارشد به دست می آید. بیشترین مقداری ترازی که فرد می تواند کسب کند 10000 بوده که 80% آن مربوط به میانگین درصد دروس و 20% مربوط به معدل داوطلب می باشد.

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد معماری:

رقابت در دانشگاه دولتی رشته ارشد معماری با توجه به رتبه و تراز و کارنامه داوطلبان سال های گذشته کمی دشوار بوده و اهمیت تراز و رتبه در انتخاب رشته بیشتر حس می شود. در جدول زیر نمونه کارنامه کارشناسی ارشد سال 95 را به تفکیک گرایش های زیر آورده ایم.

 • گرایش مهندسی معماری
 • گرایش مهندسی معماری منظر
 • گرایش مهندسی معماری اسلامی
 • گرایش مطالعات معماری ایران
 • گرایش بازسازی پس از سانحه
 • گرایش معماری داخلی
 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری)
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر
55 8405 54.02 65.56 30 71.67 71.67
86 8144 65.52 66.67 55.56 50 31.67
105 8029 48.28 54.44 53.33 61.67 63.33
146 7850 5.75 66.67 42.22 75 76.67
206 7600 36.78 48.79 46.67 66.67 35
262 7403 35.67 60 44.44 41.47 68.33
298 7309 14.94 47.78 36.67 73.33 61.67
359 7132 60.92 63.33 27.78 33.33 41.67
399 7037 17.24 46.67 52.22 51.67 51.67
432 6977 41.38 43.33 44.44 41.67 66.67
485 6886 21.84 51.11 30 58.33 45
685 6560 54.02 52.22 8.89 46.67 41.67
737 6490 43.68 51.11 25.56 36.67 53.33

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری منظر(
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر
99 7795 54.02 65.56 30 71.67 71.67
116 7688 43.68 50 55.56 41.67 73.33
121 7669 48.28 54.44 53.33 61.67 63.33
195 7387 35.67 60 44.44 41.47 68.33
305 7031 65.52 66.67 55.56 50 31.67
361 6872 80.46 14.44 28.89 33.33 51.67
487 6634 17.24 46.67 52.22 51.67 51.67
572 6482 36.78 48.79 46.67 66.67 35
643 6371 35.63 26.67 37.78 38.33 58.33
907 6030 44.83 12.22 25.56 30 60
1121 5807 70.11 10 21.11 53.33 33.33
1427 5558 17.24 37.78 42.22 41.67 43.33
1906 5176 42.53 18.89 23.33 25.38 38.33
2550 4831 18.39 37.78 16.67 33.33 41.67
4519 4170 0 38.89 6.67 40 38.33

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری اسلامی(
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر
79 8030 54.02 65.56 30 71.67 71.67
85 7970 65.52 66.67 55.56 50 31.67
116 7843 48.28 54.44 53.33 61.67 63.33
263 7230 35.67 60 44.44 41.47 68.33
378 6930 41.38 43.33 44.44 41.67 66.67
405 6882 14.94 47.78 36.67 73.33 61.67
440 6806 17.24 46.67 52.22 51.67 51.67
558 6590 56.32 43.33 27.87 40 45
773 6279 54.02 52.22 8.89 46.67 41.67
1016 6031 54.02 38.82 28.89 35 30
1389 5685 19.54 38.89 27.78 46.67 51.67
1838 5347 26.44 35.56 26.67 28.33 41.67

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مطالعات معماری ایران)
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری تاریخ شهر در ایران
77 7621 65.52 66.67 55.56 50 0
121 7349 41.38 43.33 44.44 41.67 48.33
202 6948 54.02 65.56 30 71.67 0
244 7306 43.68 50 55.56 41.67 0
379 6464 14.94 47.78 36.67 73.33 0
456 6323 41.38 40 48.89 25 16.68
687 5992 13.79 15.56 30 43.33 61.67
815 5859 43.68 33.33 32.22 41.67 0
1172 5514 41.38 25.56 24.44 46.67 3.33
1770 5106 42.53 18.89 23.33 25.38 25
2405 4797 0 13.33 28.89 30 35
3998 3924 40.23 14.44 14.44 30 0
4539 4092 33.33 1.11 3.33 36.67 15
5432 3945 26.44 30 4 21.67 10

 

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش بازسازی پس از سانحه)
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری مبانی بازسازی پس از سانحه
67 8100 65.52 66.67 55.56 50 0
172 7535 54.02 65.56 30 71.67 0
304 7040 56.32 43.33 27.87 40 18.33
741 6209 41.38 43.33 44.44 41.67 0
1025 5850 43.68 33.33 32.22 41.67 0
1614 5309 41.38 25.56 24.44 46.67 0
2122 4934 19.54 38.89 27.78 46.67 0
2345 4788 25.29 23.23 10 46.67 0
6985 3442 24.14 10 17.78 6.67 3.33

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش معماری داخلی)
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری
54 8340 65.52 66.67 55.56 50
74 8171 54.02 65.56 30 71.67
161 7691 36.78 48.79 46.67 66.67
289 6710 43.68 50 55.56 41.67
340 7111 60.92 63.33 27.78 33.33
764 6290 27.59 65.56 32.22 38.33
867 6262 42.53 43.33 47.78 25
1560 5640 35.63 26.67 37.78 38.33
2001 5342 0 18.89 35.56 58.33
2573 5009 13.79 45.56 17.78 30
2852 4875 18.39 37.78 16.67 33.33
3286 4672 20.69 12.22 13.33 50
5065 4095 26.44 30 4 21.67
6791 3736 19.54 4.44 6.67 36.67

  رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد معماری:

رقابت در دانشگاه دولتی رشته ارشد معماری با توجه به رتبه و تراز و کارنامه ی داوطلبان سال های گذشته می دشوار بوده و اهمیت تراز و رتبه در انتخاب رشته بیشتر حس می شود. در جدول زیر نمونه کارنامه کارشناسی ارشد سال 95 را به تفکیک گرایش های زیر آورده ایم.

 • گرایش مهندسی معماری
 • گرایش مهندسی معماری منظر
 • گرایش مهندسی معماری اسلامی
 • گرایش مطالعات معماری ایران
 • گرایش بازسازی پس از سانحه
 • گرایش معماری داخلی
 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری)
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر
55 8405 54.02 65.56 30 71.67 71.67
86 8144 65.52 66.67 55.56 50 31.67
105 8029 48.28 54.44 53.33 61.67 63.33
146 7850 5.75 66.67 42.22 75 76.67
206 7600 36.78 48.79 46.67 66.67 35
262 7403 35.67 60 44.44 41.47 68.33
298 7309 14.94 47.78 36.67 73.33 61.67
359 7132 60.92 63.33 27.78 33.33 41.67
399 7037 17.24 46.67 52.22 51.67 51.67
432 6977 41.38 43.33 44.44 41.67 66.67
485 6886 21.84 51.11 30 58.33 45
685 6560 54.02 52.22 8.89 46.67 41.67
737 6490 43.68 51.11 25.56 36.67 53.33

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری منظر)
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر
99 7795 54.02 65.56 30 71.67 71.67
116 7688 43.68 50 55.56 41.67 73.33
121 7669 48.28 54.44 53.33 61.67 63.33
195 7387 35.67 60 44.44 41.47 68.33
305 7031 65.52 66.67 55.56 50 31.67
361 6872 80.46 14.44 28.89 33.33 51.67
487 6634 17.24 46.67 52.22 51.67 51.67
572 6482 36.78 48.79 46.67 66.67 35
643 6371 35.63 26.67 37.78 38.33 58.33
907 6030 44.83 12.22 25.56 30 60
1121 5807 70.11 10 21.11 53.33 33.33
1427 5558 17.24 37.78 42.22 41.67 43.33
1906 5176 42.53 18.89 23.33 25.38 38.33
2550 4831 18.39 37.78 16.67 33.33 41.67
4519 4170 0 38.89 6.67 40 38.33

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مهندسی معماری اسلامی(
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری درک عمومی معماری منظر
79 8030 54.02 65.56 30 71.67 71.67
85 7970 65.52 66.67 55.56 50 31.67
116 7843 48.28 54.44 53.33 61.67 63.33
263 7230 35.67 60 44.44 41.47 68.33
378 6930 41.38 43.33 44.44 41.67 66.67
405 6882 14.94 47.78 36.67 73.33 61.67
440 6806 17.24 46.67 52.22 51.67 51.67
558 6590 56.32 43.33 27.87 40 45
773 6279 54.02 52.22 8.89 46.67 41.67
1016 6031 54.02 38.82 28.89 35 30
1389 5685 19.54 38.89 27.78 46.67 51.67
1838 5347 26.44 35.56 26.67 28.33 41.67

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش مطالعات معماری ایران)
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری تاریخ شهر در ایران
77 7621 65.52 66.67 55.56 50 0
121 7349 41.38 43.33 44.44 41.67 48.33
202 6948 54.02 65.56 30 71.67 0
244 7306 43.68 50 55.56 41.67 0
379 6464 14.94 47.78 36.67 73.33 0
456 6323 41.38 40 48.89 25 16.68
687 5992 13.79 15.56 30 43.33 61.67
815 5859 43.68 33.33 32.22 41.67 0
1172 5514 41.38 25.56 24.44 46.67 3.33
1770 5106 42.53 18.89 23.33 25.38 25
2405 4797 0 13.33 28.89 30 35
3998 3924 40.23 14.44 14.44 30 0
4539 4092 33.33 1.11 3.33 36.67 15
5432 3945 26.44 30 4 21.67 10

 

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش بازسازی پس از سانحه)
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری مبانی بازسازی پس از سانحه
67 8100 65.52 66.67 55.56 50 0
172 7535 54.02 65.56 30 71.67 0
304 7040 56.32 43.33 27.87 40 18.33
741 6209 41.38 43.33 44.44 41.67 0
1025 5850 43.68 33.33 32.22 41.67 0
1614 5309 41.38 25.56 24.44 46.67 0
2122 4934 19.54 38.89 27.78 46.67 0
2345 4788 25.29 23.23 10 46.67 0
6985 3442 24.14 10 17.78 6.67 3.33

 

 1. نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 95 (گرایش معماری داخلی)
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی دروس فنی ساختمان دروس تاریخ و مبانی نظری درک عمومی معماری
54 8340 65.52 66.67 55.56 50
74 8171 54.02 65.56 30 71.67
161 7691 36.78 48.79 46.67 66.67
289 6710 43.68 50 55.56 41.67
340 7111 60.92 63.33 27.78 33.33
764 6290 27.59 65.56 32.22 38.33
867 6262 42.53 43.33 47.78 25
1560 5640 35.63 26.67 37.78 38.33
2001 5342 0 18.89 35.56 58.33
2573 5009 13.79 45.56 17.78 30
2852 4875 18.39 37.78 16.67 33.33
3286 4672 20.69 12.22 13.33 50
5065 4095 26.44 30 4 21.67
6791 3736 19.54 4.44 6.67 36.67

 

رتبه و تراز کنکور آزاد معماری:

رتبه و تراز در دانشگاه آزاد رشته معماری ارشد در سالیان اخیر بسیار اهمیت داشته و نقش بسزایی در انتخاب رشته دانش آموختگان داشته است با توجه به این امر در زیر چندین نمونه از کارنامه دانش آموختگان دانشگاه آزاد را مشاهده می نمایید.

رتبه: 105

تراز: 5672

درصد نام درس ردیف
15 زبان 1
22 تاریخ 2
18 مبانی 3
35 فنی 4
80 اسکیس 5

 

حد نصاب 4000
تراز 5139
آخرین نفر 5807

درصد نام درس ردیف
0 زبان 1
60 تاریخ 2
25 مبانی 3
25 فنی 4
35 اسکیس 5

 

تراز: 5780

درصد نام درس ردیف
25 زبان 1
36 تاریخ 2
18 مبانی 3
27 فنی 4
80 اسکیس 5

 

رتبه 48
نمری کل 6146
نمره آخرین نفر 6282 رتبه 29

درصد نام درس ردیف
44.4 زبان 1
22.2 تاریخ 2
46.7 مبانی 3
17.8 فنی 4
85 اسکیس 5

 

نمره كل 6278

نمره آخرين نفر انتخاب اول 6484

درصد نام درس ردیف
28.9 زبان تخصصی انگلیسی 1
60 اطلاعات عمومی تاریخ و معماری (تاریخ معماری ایران و جهان) 2
42.2 مبانی نظری معماری 3
20 دانش فنی معماری (مباحث مربوط به سازه در معماری، تأسیسات، تنظیم شرایط محیطی) 4
85 سنجش توانایی طراحی ( اسکیس) 5

 

رتبه: 149 – رتبه آخرین نفر: 88

تراز : 6349 – تراز آخرین نفر: 6484

درصد نام درس ردیف
53.47 زبان تخصصی انگلیسی 1
47 اطلاعات عمومی تاریخ و معماری (تاریخ معماری ایران و جهان) 2
67 مبانی نظری معماری 3
29 دانش فنی معماری (مباحث مربوط به سازه در معماری، تأسیسات، تنظیم شرایط محیطی) 4
55 سنجش توانایی طراحی ( اسکیس) 5

 

نمره آخرین فرد قبولی 5739

رتبه آخرین فرد قبولی 30

درصد نام درس ردیف
2.2 زبان تخصصی انگلیسی 1
37.8 اطلاعات عمومی تاریخ و معماری (تاریخ معماری ایران و جهان) 2
15.6 مبانی نظری معماری 3
11.1 دانش فنی معماری (مباحث مربوط به سازه در معماری، تأسیسات، تنظیم شرایط محیطی) 4
40 سنجش توانایی طراحی ( اسکیس) 5

رتبه و تراز کنکور پیام نور معماری:

در جدول زیر چند نمونه از کارنامه های داوطلبان سال های گذشته در دانشگاه پیام نور به تفکیک آورده شده است. این دانشگاه شرایط بسیار مطلوبی را برای ادامه تحصیل شاغلین و دانش آموختگانی که دارای محدودیت زمانی هستند فراهم نموده است.

رتبه زبان دروس  فنی ساختمان تاریخ و مبانی درک عمومی معماری منظر تاریخ شهر مبانی بازیابی
788 25/29 47/78 48/28 28/33 36/67 0 0
659 13/79 45/56 24/14 55 45 0 0
895 10 50 23 20 35 0 0

 

رتبه و تراز کنکور غیر انتفاعی معماری:

از دیگر دانشگاه های زیر مجموعه سراسری در مقطع ارشد معماری دانشگاه غیر انتفاعی بوده که در این رشته طبق بررسی سال های گذشته علاقه مندان زیادی داشته است که در جدول زیر چند نمونه از کارنامه را بررسی می نماییم.

مبانی بازسازی تاریخ شهر معماری منظر درک عمومی تاریخ و مبانی دروس فنی ساختمان زبان رتبه
6.67 51.67 25.29 54.44 1.15 1111
43.33 46.67 25.29 32.22 19.54 1151
25 33.33 33.33 31.11 41.11 1233
11.67 41.67 42.53 38.89 12.64 1408
20 58.33 25.29 36.67 0 1834
8.33 45 49.43 33.33 10.34 2328
33.33 40 42.53 27.78 15.56 2412
8.33 18.33 38.33 38.33 35.63 13.33 30 2580
18.33 33.33 41.38 32.22 2828

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید 

علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته معماری با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد معماری میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 

 • بررسی قبولی شما در رشته معماری و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
 • بررسی شانس قبولی شما در رشته معماری
 • مشاوره انتخاب رشته ارشد معماری، معرفی رشته معماری و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
 • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد معماری، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد معماری
 • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد معماری
تماس با مشاور