لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی پیوسته

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی پیوسته

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی پیوسته بر روی سامانه دانشگاه آزاد اعلام گردید. متقاضیانی که قصد ثبت نام در دانشگاه آزاد بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته را دارند  با ورود به سایت دانشگاه و کسب آگاهی از رشته های مورد نظر می توانند با دریافت کارت اعتباری ثبت نام به عمل آورند. لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی پیوسته در سامانه دانشگاه مورد نظر و سامانه مرکزی دانشگاه آزاد موجود می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از جزئیات رشته ها و ثبت نام می توانید با مشاوران ما در این حوزه تماس حاصل فرمایید.

برای ارتباط با مشاورین ما از تلفن ثابت درهرجای ایران که باشید می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

9099071973

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی پیوسته

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون آزمون ترم دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه بدون آزمون نیمه دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون نیمه دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون آزمون نیمه دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون آزمون نیمه دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون آزمون نیمه دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه بدون آزمون نیمسال دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون نیمسال دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون آزمون نیمسال دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون آزمون نیمسال دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون آزمون نیمسال دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه بدون آزمون نیم سال دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون آزمون نیم سال دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون آزمون نیم سال دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون آزمون نیم سال دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون آزمون نیم سال دوم

تماس با مشاور