لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مقطع ارشد

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مقطع ارشد

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مقطع ارشد  از 25 مرداد ماه سال 95 شروع  گردید. رئیس مرکز سنجش و پذیرش طی ابلاغیه با بیان اینکه متقاضیان می توانند با ورود به سایت دانشگاه آزاد اسلامی  با ثبت نام آزاد بدون کنکور در دانشگاه مربوطه در رشته دلخواه موردنظر خود ثبت نام نمایند

. همچنین وی افزود که فارغ التحصیلانی که در دانشگاه آزاد اسلامی از طریق ثبت نام آزاد بدون کنکور اقدام کرده اند مدرک آنها با مدرک کسایی که طی کنکور ثبت نام نموده اند تفاوتی ندارد. ثبت نام آزاد بدون کنکور برای تمامی رشته می باشد به غیر از رشته های علوم پزشکی و محدودی از رشته های غیر پزشکی می باشد. لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مقطع ارشد در سامانه دانشگاه و دفترچه ثبت نام وجود دارد و می توان رشته ها را مورد بررسی قرار داد. داوطلبانی که در ثبت نام آزاد بدون کنکور شرکت کرده اند و رشته و شهر مورد نظر را انتخاب نموده اند و برای ثبت نام با دقت داشت که تمامی موارد را رعایت کرد برای تغییر رشته و محل مورد نظر خود باید از ابتدا به تهیه مجدد کارت اعتباری اقدام به نمایند.

 برای اطلاعات بیشتر از جزئیات رشته ها و ثبت نام می توانید با مشاوان مجرب ما که سال ها تجربه را در این حوزه داشته اند تماس بگیرید.

برای ارتباط با مشاورین ما از تلفن ثابت درهرجای ایران که باشید می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

9099071973

پاسخگویی همه روزه و به صورت 24 ساعاته می باشد حتی در ایام تعطیل

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مقطع ارشد

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور نیم سال دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور نیم سال دوم

زمان دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور نیم سال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه بدون کنکور

تاریخ ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور

تاریخ ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور

تاریخ ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور

تاریخ ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور

تاریخ ثبت نام دانشگاه بدون کنکور بهمن

تاریخ ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور بهمن

تاریخ ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور بهمن

تاریخ ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور بهمن

تاریخ ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور بهمن

تاریخ ثبت نام دانشگاه بدون کنکور بهمن ماه

تاریخ ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور بهمن ماه

تاریخ ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور بهمن ماه

تاریخ ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور بهمن ماه

تاریخ ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور بهمن ماه

تاریخ ثبت نام دانشگاه بدون کنکورترم دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکورترم دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکورترم دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکورترم دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکورترم دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه بدون کنکورنیمه دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکورنیمه دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکورنیمه دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکورنیمه دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکورنیمه دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه بدون کنکورنیمسال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکورنیمسال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکورنیمسال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکورنیمسال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکورنیمسال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه بدون کنکورنیم سال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکورنیم سال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکورنیم سال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکورنیم سال دوم

تاریخ ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکورنیم سال دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه بدون کنکور

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه بدون کنکور بهمن

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکور بهمن

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه سما بدون کنکور بهمن

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکور بهمن

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه غیر انتفاعی بدون کنکورنیمه دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکورنیمه دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه بدون کنکورنیمسال دوم

تاریخ دقیق ثبت نام دانشگاه آزاد بدون کنکورنیمسال دوم

تماس با مشاور