بخشودگی اضافه خدمت

  • بخشودگی اضافه خدمت سال 97، قوانین مربوط به بخشودگی اضافه خدمت سربازی، مشاوره بخشودگی اضافه خدمت نظام وظیفه
  • پاسخ به سؤالات متداول در زمینه طرح بخشودگی اضافه خدمت، نکات مرتبط با بخشودگی اضافه خدمت
  • مشاوره بخشودگی اضافه خدمت سربازی سال 97، مشاوره طرح بخشودگی اضافه خدمت
  • مشاوره تلفنی طرح بخشودگی اضافه خدمت و قوانین مرتبط با آن توسط  مشاورین مرکز

اضافه خدمت معمولاً برای مشمولان یا سربازانی که غیبت داشته باشند یا از حد مجاز مرخصی های تعیین شده عدول کنند، پیش می آید. حال با توجه به وجود این شرایط، سازمان وظیفه عمومی، تبصره ای تحت عنوان بخشودگی اضافه خدمت تعیین کرده است که سربازان و مشمولان دارای اضافه خدمت با توجه به شرایط مشخص شده می توانند از بخشودگی اضافه خدمت بهره ببرند. مقاله ما به صورت کوتاه و مختصر به انواع اضافه خدمت، اضافه خدمت انضباطی چیست؟ اضافه خدمت سنواتی چیست؟ بخشش اضافه خدمت نهست، بخشش اضافه خدمت سربازان فراری و مراحل دریافت بخشودگی اضافه خدمت و نیز نمونه نامه درخواست بخشش اضافه خدمت، پرداخته است. اقدام ویژه ای که برای استفاده از امکانات مشاوره ای ما می توانید انجام دهید، تماس تلفنی برای صحبت با مسائل مربوط به نظام وظیفه خود در همه ی ابعاد است که شما می توانید به صورت شبانه روزی با دپارتمان تخصصی نظام وظیفه مرکز تماس بگیرید.

انواع اضافه خدمت:

انواع اضافه خدمت شامل اضافه خدمت سنواتی و اضافه خدمت انضباطی است. اضافه خدمت یا قبل از اعزام به خدمت یا حین خدمت به وجود می آید که بر اساس نوع غیبت سرباز یا فرد مشمول انواع اضافه خدمت تعیین می شود. بر طبق قانون نظام وظیفه عمومی مشمولان دارای اضافه خدمت سنواتی و اضافه خدمت انضباطی بخشوده می شوند و بر این اساس انواع اضافه خدمت، مشمول قانون بخشودگی اضافه خدمت می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع اضافه خدمت با مشاوران نظام وظیفه تماس بگیرید.

بخشش اضافه خدمت صرفاً مربوط به اضافه خدمت سنواتی و انضباطی است و تبعات غیبت همچنان باقی است.

 

اضافه خدمت انضباطی چیست؟

اضافه خدمت انضباطی بدین معناست که فرد مشمول حین خدمت از سربازی فرار کرده است و به خدمت برنگشته است و بر این اساس اضافه خدمت خورده است. در عین حال از خدمت نیز غایب به حساب می آید.

اضافه خدمت انضباطی معمولاً حین خدمت ایجاد می شود و سربازانی را که قوانین پادگان یا مرکز خدمت خود را رعایت نمی کنند و مشکلات اخلاقی دارند، نیز اضافه خدمت انضباطی می گیرند.

اگر اضافه خدمت انضباطی دارید و می خواهید مشمول طرح بخشودگی اضافه خدمت شوید با مشاوران نظام وظیفه مرکز تماس بگیرید.

اضافه خدمت سنواتی چیست؟

اضافه خدمت سنواتی، مشمولانی را شامل می شود که از سنوات مجاز مشمولی آنها گذشته است و به خدمت سربازی نرفته اند و غایب به شمار می آیند. بر ای اساس دارای اضافه خدمت سنواتی هستند.

بر طبق طرح بخشودگی اضافه خدمت مشمولان غایبی که تا بیست و دوم بهمن ماه 96 برای اعزام به خدمت خود را معرفی نمایند و به خدمت اعزام شوند، به صورت کامل بخشیده می شوند.

از طریق مشاوران نظام وظیفه، جزو اولین کسانی باشند که بخشودگی اضافه خدمت سنواتی می گیرید. برای این منظور هر چه سریع تر با دپارتمان تخصصی نظام وظیفه مرکز تماس بگیرید.

بخشش اضافه خدمت سربازان وظیفه حین خدمت بر عهده ی یگان خدمتی آنان است.

بخشش اضافه خدمت نهست:

بخشش اضافه خدمت نهست مربوط به سربازان فراری است. چنانچه سرباز از پادگان محل خدمت خود فرار کند و در بازه زمانی مشخص شده که 15 روز است به پادگان برنگردد دارای اضافه خدمت نهست می شود و مطابق با قوانین مربوط به جرائم نیروهای مسلح با او برخورد می شود و در ازای هر روز نهست یا فرار باید دو روز اضافه، خدمت نماید. اما آیا اضافه خدمت نهست در طرح بخشودگی اضافه خدمت، شامل بخشش می شود؟

در شرایط 17 گانه بخشودگی اضافه خدمت به حسن اخلاق و رفتار سرباز در حین خدمت، عدم غیبت منجر به فرار در طول خدمت و رضایت یگان خدمتی از عملکرد او به عنوان شرط اصلی در بهره مندی سربازان از بخشودگی اضافه خدمت محسوب می شود. بر این اساس بخشش اضافه خدمت نهست در طرح بخشودگی اضافه خدمت وجود ندارد.

اما در توضیحات تکمیلی ستاد کل نیروهای مسلح اضافه خدمت سربازان غایب و فراری که خود را معرفی نمایند و در طول مدت خدمت از خود حسن ااخلاق و رفتار نشان داده و از سوی فرماندهان و مسئولان معرفی شوند، اضافه خدمت سه ماهه و 6 ماهه آنها بخشیده می شود.

شرایط ویژه نظام وظیفه خود را با مشاوران مرکز مطرح کنید و بهترین راهکارهای ممکن را دریافت کنید. بر این اساس تنها یک تماس تلفنی کافی است تا آینده ی خود را به گونه ای دیگر رقم بزنید. پس با مشاوران نظام وظیفه مرکز تماس بگیرید.

بخشش اضافه خدمت سربازان فراری:

بخشش اضافه خدمت سربازان فراری در شرایط هفده گانه بخشودگی اضافه خدمت دارای ضوابط خاص است و کسانی از این بخشودگی می توانند استفاده کنند که در ابتدا خود را معرفی نمایند و پس از آن به دلیل حسن خلق و اخلاق شایسته در حین خدمت و مسئولیت پذیری از سوی فرمانده پادگان و مسئولان مربوطه معرفی شوند. مشمول اضافه خدمت بخشودگی می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بخشش اضافه خدمت سربازان فراری با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

مراحل دریافت بخشودگی اضافه خدمت:

مراحل دریافت بخشودگی اضافه خدمت بدین صورت است که مشمولان تا پایان روز 22 بهمن امسال باید درخواست اعزام به خدمت خود را از طریق مراکز پلیس 10+ ثبت کنند. مدارک مورد نیاز برای دریافت بخشودگی اضافه خدمت سنواتی که شامل مشمولان غایب می شود. در زمان اعزام به خدمت قبل از پایان موعد مقرر بخشودگی لحاظ می شود و برای بخشودگی اضافه خدمت انضباطی تأییدات مربوط به فرماندهان پادگان مربوط به فرماندهان پادگان مربوطه لازم و ضروری است.

مراحل دریافت بخشودگی اضافه خدمت را با مشاوران مرکز طی نمایید. برای این منظور با دپارتمان تخصصی نظام وظیفه تماس بگیرید.

نمونه درخواست بخشش اضافه خدمت:

نمونه نامه درخواست بخشش اضافه خدمت در هر یک از پادگان های مورد نظر مشمولان و مراکز خدمتی آنها به واجدین شرایط بخشودگی اضافه خدمت ارائه می شود و کلیه کسانی که از این بخش برخوردار هستند باید نمونه نامه درخواست یا فرم درخواست بخشش اضافه خدمت را در پادگان خود دریافت کنند.

برای نحوه تکمیل کردن نامه درخواست بخشش اضافه خدمت با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • بخشودگی اضافه خدمت سال 97، قوانین مربوط به بخشودگی اضافه خدمت سربازی، مشاوره بخشودگی اضافه خدمت نظام وظیفه
  • پاسخ به سؤالات متداول در زمینه طرح بخشودگی اضافه خدمت، نکات مرتبط با بخشودگی اضافه خدمت
  • مشاوره بخشودگی اضافه خدمت سربازی سال 97، مشاوره طرح بخشودگی اضافه خدمت
  • مشاوره تلفنی طرح بخشودگی اضافه خدمت و قوانین مرتبط با آن توسط  مشاورین مرکز

 

تماس با مشاور