انتخاب رشته نهم به دهم

 • انتخاب رشته نهم به دهم ، انتخاب رشته کنکور سراسری ، انتخاب رشته دانشگاه سراسری

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور سراسری ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد توسط نرم افزار انتخاب رشته

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاه مورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

انتخاب رشته تحصیلی برای دوره دوم متوسطه تعیین کننده مسیر اصلی تحصیلی و شغلی فرد در مقاطع بعدی است. هر دانش آموز می بایست یکی از رشته های نظری (ریاضی – فیزیک، تجربی، علوم انسانی، معارف اسلامی)، خدمات و کاردانش و یا رشته فنی و حرفه ای را برای ادامه تحصیل انتخاب کند.

 این انتخاب بایست بر اساس 3 شناخت صورت بگیرد:

خودشناسی

 • در نظر گرفتن روحیات، علایق، استعدادهای فردی، محدودیت ها و توانایی جسمی خود

حرفه شناسی

 • کسب اطلاعات در مورد مشاغل و حرفه های مرتبط با هر رشته

محیط شناسی

 • شناخت نیاز جامعه در حال حاضر و آینده به این رشته

با توجه به اهمیت انتخاب رشته خود و ضرورت کسب آگاهی در حوزه های تخصصی مشورت با افراد متخصص ضروری است.

 

برای کسب اطلاعات ضروری در مورد انتخاب رشته می توانید از کارشناسان خانه مشاوره راهنمایی بگیرید.

 

انتخاب رشته امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته سراسری و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته سراسری

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ، انتخاب رشته کنکور سراسری ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور