انتخاب رشته دکتری مشاوره 96

  • انتخاب رشته دکتری 96 ، انتخاب رشته دکتری، انتخاب رشته دکتری96 دانشگاه سراسری، انتخاب رشته دکتری 96 دانشگاه آزاد
  • دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 96، ظرفیت پذیرش دکتری سراسری و دانشگاه آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری 96، پذیرش بدون کنکور دکتری 96، بورسیه دکتری و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • مشاوره انتخاب رشته دکتری و مشاوره تلفنی در رابطه با مراحل مصاحبه دکتری

نحوه انتخاب رشته دکتری مشاوره

داوطلبان دکتری مشاوره در صورتی که مجاز به انتخاب رشته شده باشند و حد نصاب لازم دانشگاه ها را کسب کرده باشند می توانند در دانشگاه های سراسری کد رشته 50 رشته و در دانشگاه های آزاد کد 40 رشته را در فرم انتخاب رشته اینترنتی خود وارد کنند. باید برای آگاهی از کد انتخاب رشته دانشگاه سراسری دفترچه را از سازمان سنجش دانلود کرده و بر اساس نمره کسب شده و علایق خود کد رشته را وارد کند. برای مثال کد رشته دکتری مشاوره در دفترچه از 1749 تا 1761 است. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می شود، مقاله زیر را مطالعه کنید.

راهنمای کامل انتخاب رشته دکتری مشاوره

مصاحبه دکتری مشاوره:

در صورتی که دانشگاه هایی که کد آن ها در انتخاب رشته داوطلب دکتری مشاوره وارد شده، حد نصاب لازم را کسب کرده باشد. از طرف دانشگاه با داوطلب تماس پرفته می شود و روز و زمان مصاحبه مشخص خواهد شد. از طرف دانشگاه با داوطلب تماس گرفته می شود و روز و زمان مصاحبه مشخص خواهد شد. اگر روز مصاحبه در تداخل با دانشپاهی دیگر است داوطلب باید یک روز را تغییر دهد چرا که عدم حضور در روز مصاحبه به منزله انصراف است. داوطلب باید در کمال آرامش از دانسته ها و پژوهش های علمی خود دفاع کند و با تواضع کامل خود را فردی با انگیزه به اساتید مصاحبه کننده نشان دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره پیشنهاد می شود مقاله زیر مطالعه شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره، پیشنهاد می شود مقاله زیر را مطالعه کنید.

مراحل مصاحبه دکتری مشاوره دانشگاه سراسری

مراحل مصاحبه دکتری مشاوره دانشگاه آزاد

 

 دکتری مشاوره بدون آزمون:

پذیرش بدون آزمون داوطلب در مقطع دکتری مختص به فارغ التحصیلان ممتاز و استعدادهای درخشان دانشگاه است. این پذیرش به صورت غیر متمرکز انجام می شود یعنی هر دانشگاه طبق شیوه نامه ی خود به صورت مستقل عمل می کند. البته قطعاً یکسری شرایط مشترک برای پذیرش بین همه دانشگا ها وجود دارد. مثل حداقل معدل دوره کارشناسی و ارشد یا تعداد نیمسال تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد، که داوطلب واجد شرایط می تواند برای پذیرش در دانشگاه مربوطه اقدامات لازم ر اانجام دهد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می شود مقاله زیر را مطالعه کنید:

دکتری مشاوره بدون آزمون دانشگاه سراسری

دکتری مشاوره بدون آزمون دانشگاه آزاد

بورسیه خارج کشور دکتری مشاوره:

سازمان سنجش هر سال بنا بر نیاز و اولویت کشور برای تأمین نیروی متخصص و توانمند در بعضی از رشته ها، ظرفیتی ر ابرای بعضی از دانشگاه های کشور جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور تعیین می کند. داوطلبان دارای رتبه های برتر شامل این بورسیه خواهند شد. شرایط برای بورس دااوطلب دکتری توسط سازمان بورس و اعزام دانشجو بررسی خواهد شد و مصاحبه ی علمی نیز توسط همان سازمان صورت می گیرد.

بورسیه خارج  از کشور دکتری مشاوره

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • اصول صحیح انتخاب رشته ارشد دکتری مشاوره ، انتخاب رشته دکتری مشاوره سراسری، انتخاب رشته دکتری مشاوره آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری مشاوره ، مراحل مصاحبه دکتری مشاوره سراسری و آزاد، چگونه در مصاحبه دکتری موفق شویم؟
  • پذیرش بدون کنکور دکتری 96 در دانشگاه های سراسری و آزاد و بورسیه و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • و هر سوالی که پیرامون این موضوعات ممکن است برایتان پیش آید


تماس با مشاور