انتخاب رشته دکتری مجموعه زبان شناسی 96

  • انتخاب رشته دکتری 96 ، انتخاب رشته دکتری، انتخاب رشته دکتری96 دانشگاه سراسری، انتخاب رشته دکتری 96 دانشگاه آزاد
  • دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 96، ظرفیت پذیرش دکتری سراسری و دانشگاه آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری 96، پذیرش بدون کنکور دکتری 96، بورسیه دکتری و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • مشاوره انتخاب رشته دکتری و مشاوره تلفنی در رابطه با مراحل مصاحبه دکتری

نحوه انتخاب رشته دکتری مجموعه زبان شناسی:

دکتری مجموعه زبان شناسی در واقع متخصصانی می باشند که توانایی تدریس و آنالیز مفهوم های زبان را به نحو احسن برای دانشجویان دوره دکتری مجموعه زبان شناسی داشته باشند و همچنین در سایر رشته های تخصصی زبان این تخصص را داشته می توانند نسبت به ارائه تحقیق در زمینه مربوطه و انجام خدمات زیربط را در دانشکده، مؤسسات پژوهشی و اجرایی کشور را دارا باشند.

دانش آموختگان پس از آزمون می توانند نسبت به انتخاب رشته های خود در دانشگاه های روزانه سال 1396 که عبارتند از:

دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان) – دانشگاه شیراز – دانشگاه علامه طباطبایی تهران و در نوبت های شبانه: دانشگاه اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس – دانشگاه تهران

و دانشگاه پیام نور استان تهران  و دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

راهنمای کامل انتخاب رشته ی دکتری مجموعه زبان شناسی 96

مصاحبه دکتری مجموعه زبان شناسی:

پس ازا علام نتایج آزمون دکتری مجموعه زبان شناسی و پس از کارنامه اولیه و اعلام حد نصاب مجاز برای پذیرفتن مصاحبه دانشگاه ها، داوطلبان می توانند در جلسه ی مصاحبه حضور پیدا کنند. در طول مصاحبه ابتدا سؤالاتی به زبان انگلیسی پرسیده شده و درباره ی پایان نامه ارشد سؤالاتی شده و در نهایت اساتید حاضر دانش آموختگان را ارزیابی می نمایند. و در انتها پیشنهاد می گردد مقاله زیر حتما مطالعه شود.

مراحل مصاحبه دکتری مجموعه زبان شناسی دانشگاه سراسری 96

مراحل مصاحبه دکتری مجموعه زبان شناسی دانشگاه آزاد 96

 دکتری مجموعه زبان شناسی بدون آزمون:

دکتری مجموعه زبان شنای ویژه دانش آموختگان استعدادهای درخشان و نخبگان بوده که با توجه به شرایط عمومی و خصوص لحاظ شده از سوی سازمان سنجش می توانند به طور مستقیم از طریق سایت دانشگاه ها اقدام به ثبت نام نمایند. در زیر نمونه شرایط اختصاصی برای داوطلبین دکتری مجموعه زبان شناسی آورده شده است.

داشتن حداقل نمره معدل 17 رای شرکت در این فراخوان در مقطع ارشد

حداقل معدل دوره کارشناسی برابر با 16 لحاظ می شود.

از جمله دیگر شرایطی که برای داوطلبان در طول ثبت نام لحاظ می شود:

1- متقاضیان تنهایی از پذیرش نهایی از یک دانشگاه می باشند و امکان پذیرش آن ها بصورت همزان از چند دانشگاه به عنوان پذیرفته شدده نهایی وجود ندارد.

2- در صورتی که متقاضی موفق به پذیرش نهایی از یک دانشگاه شود بعد از تاریخ مقرر و تأیید این سازمان هیچ امکان تغییر رشته و گرایش وجود نخواهد داشت. و در انتها پیشنهاد می گردد مقاله زیر  مطالعه شود:

دکتری مجموعه زبان شناسی بدون آزمون دانشگاه سراسری 96

دکتری مجموعه زبان شناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد 96

 

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • اصول صحیح انتخاب رشته ارشد دکتری مجموعه زبان شناسی ، انتخاب رشته دکتری مجموعه زبان شناسی سراسری، انتخاب رشته دکتری مجموعه زبان شناسی آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری مجموعه زبان شناسی ، مراحل مصاحبه دکتری مجموعه زبان شناسی سراسری و آزاد، چگونه در مصاحبه دکتری موفق شویم؟
  • پذیرش بدون کنکور دکتری 96 در دانشگاه های سراسری و آزاد و بورسیه و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • و هر سوالی که پیرامون این موضوعات ممکن است برایتان پیش آید


تماس با مشاور