انتخاب رشته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

  • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد، انتخاب رشته ارشد سراسری، انتخاب رشته ارشد آزاد
  • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد، انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد
  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد
  • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاه مورد نظرشما توسط نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد
  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

دادانشجویانی که به حقوق جزای عمومی و اختصاصی علاقه مند می باشند می توانند با انتخاب رشته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پس از گذراندن دوره ی کارشناسی و قبولی در کنکور در این گرایش از رشته حقوق به تحصیل بپردازند . در جامعه نسبت به افرادی که ایجاد بی نظمی می نمایند اعمالی اجرا می شود که جرایم و مجازات نام دارند.این گرایش از حقوق به بحث و تحلیل جزای اختصاصی و عمومی ،کیفرشناسی ، آیین دادرسی کیفری و یا دانش و نحوه اداره کردن زندان ها و حقوق کیفری بین الملل می پردازد.دانشجویانی که در این گرایش به تحصیل می پردازند در طول ترم های متعدد با مباحث کشف علمی جرایم ، جرم شناسی ، پلیس علمی ،روان پزشکی و روانشناسی کیفری ، پزشکی قانونی و جامعه شناسی جنایی آشنا می شوند و این مبحث را فرا می گیرند و این دانشجویان پس از اتمام تحصیل تسلط کاملی بر این مباحث خواهند داشت .

در آزمون کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی از پنج عنوان درسی آزمون گرفته می شود که هر یک از آنها دارای منابع مشخصی برای مطالعه می باشند. ایندروس به شرح زیر می باشند:

متون حقوقی (ضریب 1) ، متون فقه (ضریب 1) ،جزای عمومی (ضریب 2) ،جزای اختصاصی (ضریب 2)، آیین دادرسی کیفری (ضریب 2).

دروس اجباری که پس از انتخاب رشته ارشد حقوق جزا و جرم شناسی باید اخذ گردند به شرح زیر می باشند :

متون حقوقی به زبان خارجی (2 واحد) ، حقوق جزای بین الملل (2واحد) ، متون فقه جزائی (2 واحد) ، حقوق جزای اختصاصی 1 (2 واحد) ، جزای عمومی 1 (2 واحد) ، آیین دادرسی کیفری (2 واحد) ، پزشکی قانونی (2 واحد) ، حجرم شناسی ( 2 واحد) ، جامعه شناسی جنائی (2 واحد) ، سمینار (2 واحد) ،پایان نامه (4 واحد)

داوطلبان میتوانند جهت پاسخگویی به سوالات خود با مشاورین این مرکز تماس حاصل نمایند.این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهد:

  • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
  • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد
  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
  • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد، انتخاب رشته ارشد سراسری، انتخاب رشته ارشد آزاد
  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد

همچنین به علاقه مندان توصیه میگردد جهت کسب اطلاعات بیشتر در کانال تلگرامی خانه مشاوره عضو شده و از مطالب آن بهره مند گردند.لینک کانال تلگرام در صفحه اصلی سایت میباشد.

تماس با مشاور