انتخاب رشته ارشد آزاد مهندسی کشاورزی

 • انتخاب رشته ارشد آزاد مهندسی کشاورزی ، انتخاب رشته کنکور آزاد مهندسی کشاورزی ، انتخاب رشته دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مهندسی کشاورزی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مهندسی کشاورزی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی توسط نرم افزار انتخاب رشته مهندسی کشاورزی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مهندسی کشاورزی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاه مورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مهندسی کشاورزی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مهندسی کشاورزی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

انتخاب رشته ارشد آزاد مهندسی کشاورزی به مجموعه ی علومی گفته میشود که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با کشاورزی در ارتباط می باشد. این رشته عبارت است از تلفیق تکنولوژی علوم مهندسی و تولید و پرورش کشاورزی می باشد.  بطن مهندسی کشاورزی شامل رشته های زیست شناسی جانوری، زیست شناسی گیاهی، مکانیک، برق، عمران و مواد شیمیایی میباشد که در نهایت از این دانش بسیار مهم برای ساخت ماشین آلات کاربردی در این حوزه ی علمی استفاده می شود.

 

 رشته ارشد مهندسی کشاورزی در این مقطع تحصیلی با این نام شامل مجموعه ی امتحانی جداگانه نبوده و خود شامل یک گروه امتحانی در مقطع ارشد با 28 مجموعه ی امتحانی با رشته ها و گرایش های مختلف میباشد. لازم به ذکر است که این رشته در مقطع کارشناسی تنها با این اسم و عنان دانشجو می پذیرد و در  و در دیگر مقاطع و شاخه بندی شده و شامل مجموعه های امتحانی جداگانه میشود که داوطلبین عزیز تنها می توانند در یک یا دو مجموعه ی امتحانی در این مقطع (ارشد) تحصیلی شرکت نمایند. در اینجا تنها مجموعه های امتحانی را معرفی کرده و از بیان رشته ها و گرایش ها صرف نظر می کنیم.

مجموع های امتحانی ارشد مهندسی کشاورزی:

 • مجموعه مرتع و آبخیزداری

 • علوم و مهندسی آب

 • مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

 • اقتصاد کشاورزی

 • علوم و مهندسی باغبانی

 • ترویج و آموزش کشاورزی

 • علوم و مهندسی جنگل

 • مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

 • مجموعه علوم دام و طیور

 • علوم و مهندسی شیلات

 • مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

 • علوم و مهندسی صنایع غذایی

 • حشره شناسی کشاورزی

 • بیماری شناسی گیاهی

 • علوم و مهندسی زیست

 • مهندسی مکانیک بیوسیستم

 • مدیریت و کنترل بیان

 • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 • اکوهیدرولوژی

 • بیو تکنولوژی کشاورزی

 • توسعه روستایی

 • شناسایی و مبارزه با علف های هرز

 • مدیریت کشاورزی

 • مهندسی فضای سبز

برای آشنایی هر چه بیشتر و استفاده از نرم افزار طراحی انتخاب رشته ارشد که توسط کارشناسان تخصصی نرم افزار ار خانه مشاوره طراحی شده و آَشنایی با رشته های مقطع ارشد در هر مجموعه امتحانی یا کارشناسان خانه مشاوره تماس حاصل نمایید.

 

انتخاب رشته مهندسی کشاورزی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مهندسی کشاورزی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مهندسی کشاورزی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور آزاد مهندسی کشاورزی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته آزاد مهندسی کشاورزی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مهندسی کشاورزی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مهندسی کشاورزی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته آزاد مهندسی کشاورزی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مهندسی کشاورزی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مهندسی کشاورزی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مهندسی کشاورزی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مهندسی کشاورزی ، انتخاب رشته کنکور آزاد ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مهندسی کشاورزی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مهندسی کشاورزی ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور