انتخاب رشته ارشد آزاد شیمی

 • انتخاب رشته ارشد آزاد شیمی ، انتخاب رشته کنکور آزاد شیمی ، انتخاب رشته دانشگاه آزاد شیمی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور شیمی ، انتخاب رشته کنکور سراسری شیمی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد شیمی توسط نرم افزار انتخاب رشته شیمی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته شیمی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاه مورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته شیمی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته شیمی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

انتخاب رشته ارشد آزاد شیمی که یکی از دانش ها و علم های بنیادین بوده که به مطالعه و تحلیل و بررسی ساختار،‌خواص، ترکیبات و دگرگونی ماده می پردازد. گستردگی این رشته باعث شده تا در زندگی روزمره ارتباط نزدیک آگاهانه یاغیر آگاهانه داشته باشیم. واژه شیمی از کلمه ی کیمیا منشعب شده که نام یکی از علوم پنجگانه در گذشته می باشد. کیمیا از واژه خام یا خیمه با معنای زمین سیاه گرفته شده است. در ابتدا شیمی را به عنوان علم کیمیاگری میشناختن چون باعث پیدا کردن خصوصیات مواد جدید با ترکیب چند مواد در آزمایشگاه و با وسایل آزمایشگاهی می شد شیمی با دیگر علوم همچون فیزیک،‌ریاضی، صنایع، دارو  حتی علوم دستگاهی ارتباط مستقیمی داشته است.

  

کارشناسی ارشد شیمی از مجموعه های امتحانی گروه علوم پایه بوده که این مجموعه امتحانی دارای 14 گرایش بوده که با نام های:

 • شیمی فیزیک

 • شیمی آلی

 • شیمی معدنی

 • شیمی تجزیه

 • شیمی کاربردی

 • فیتوشیمی

 • نانوشیمی

 • آموزش شیمی

 • پیشرانه

 • شیمی پلیمر

 • شیمی دارویی

 • شیمی کاتالیست

 • شیمی دریا

 • شیمی و فناوری اسانس

خواهد بود.

 

نرم افزار انتخاب رشته ارشد مجازی که توسط بخش نرم افزاری خانه مشاوره طراحی شده به داوطلبین این مقطع کمک می کند تا با رتبه ای خاص رشته،‌گرایش و دانشگاه هایی را که در سال گذشته داوطلبین این مقطع پذیرش شده اند و یا امکان قبول شدن را دارا می باشند، مشخص کرده و همچنین برای آشنایی هر چه بهتر و دقیق تر با این نرم افزار و آشنایی با رشته های مقطع ارشد با کارشناسان خانه مشاوره تماس حاصل نمایید.

 

انتخاب رشته شیمی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های شیمی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور شیمی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور آزاد شیمی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته آزاد شیمی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته شیمی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته شیمی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته آزاد شیمی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته شیمی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری شیمی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته شیمی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته شیمی ، انتخاب رشته کنکور آزاد ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته شیمی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته شیمی ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور