آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر و درصد دروس

  • آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر و درصد دروس، انتخاب رشته  کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر
  • ظرفیت پذیرش کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر، راهنمای تکمیل ظرفیت  کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر
  • بورسیه خارج کشور کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر، زمان انتخاب رشته  کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر
  • سامانه هوشمند مشاوره تلفنی و پاسخگویی به سؤالات شما

آگاهی از آخرین رتبه ی قبولی کنکور سراسری بیشتر به داوطلب کمک می کند تا بتواند با مقایسه ی رتبه ی قبولی خود با آخرین نفر بیشتر درباره ی انتخاب رشته اش فکر کند و باعث می شود که اهمیت انتخاب رشته برای داوطلب بیشتر شود. همینطور با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته، داوطلب می تواند اطلاعاتی را از شرکت کنندگان کنکور سال قبل به دست بیاورد و بعد تصمیم نهایی را بگیرد.

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر در دانشگاه سراسری:

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی در دانشگاه سراسری برای داوطلبانی مناسب و کار آمد است که داوطلب بخواهد در یکی از دوره های دانشگاه سراسری شرکت کند و از این طریق درصد دروس خود را مقایسه کند.

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر در دانشگاه آزاد:

دانشگاه آزاد بسیاری از رشته ها را به صورت بدون کنکور ارائه می دهد. مهندسی اپتیک و لیزر از رشته هایی است که هم به صورت با کنکور و هم به صورت بدون کنکور در دانشگاه آزاد ارائه می شود. بنابراین داوطلب اگر با کنکور وارد این رشته و دانشگاه شد، باید به درصد دروس توجه کند.درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر در دانشگاه غیر انتفاعی:

این رشته ممکن است در دانشگاه غیر انتفاعی هم ارائه شود. بنابراین اگر قصد شرکت در دانشگاه غیر انتفاعی را دارید، قبل از آن نگاهی به آخرین رتبه ی قبولی بیندازید. آخرین رتبه ی قبولی شما را برای انتخاب دانشگاه راهنمایی می کند.

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر در دانشگاه پیام نور:

دانشگاه پیام نور هم با کنکور و هم بر اساس سوابق تحصیلی داوطلبان رشته ی مهندسی اپتیک و لیزر را می پذیرد. کسانی که می خواهند از طریق کنکور وارد این رشته شوند باید آخرین رتبه ی قبولی سال گذشته را درنظر بگیرند و بر اساس آن انتخاب رشته کنند.

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی اپتیک و لیزر دولتی کنکور 95 – 96  در منطقه 1

ادبیات فارسی 38% 42% 43%
عربی 28% 4% 52%
دین و زندگی 34% 59% 46%
زبان انگلیسی 16% 54% 32%
ریاضی 1-% 4% 22%
فیزیک 20% 9% 33%
شیمی 7% 7% 19%
میانگین درصد دروس 24% 26% 35%
رتبه در منطقه 1 21958 17855 6609
رتبه کشوری 51460 39891 12428
شهر محل سکونت تبریز تبریز اصفهان
رشته محل قبولی ( روزانه ) دانشگاه بناب دانشگاه بناب دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی اپتیک و لیزر دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 2
ادبیات فارسی 23% 34% 39% 23% 20%
عربی 22% 6-% 22% 23% 40%
دین و زندگی 32% 51% 39% 36% 8%
زبان انگلیسی 13% 3% 14% 34% 0%
ریاضی 11% 8% 4% 9% 22%
فیزیک 1% 11% 9% 13% 4%
شیمی 0% 0% 4% 0% 9%
15% 18% 19% 20% 15%
رتبه در منطقه 2 22159 20957 18368 16394 14819
رتبه کشوری 57233 54334 47985 43069 39197
شهر محل سکونت بناب بناب ارومیه ارومیه ساوه
رشته محل قبولی ( روزانه ) دانشگاه بناب دانشگاه بناب دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه صنعتی ارومیه

 

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته مهندسی اپتیک و لیزر دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 3
ادبیات فارسی 39% 12% 23% 23% 48%
عربی 3% 20% 16% 43% 18%
دین و زندگی 39% 46% 46% 32% 46%
زبان انگلیسی 0% 12% 70% 46% 0%
ریاضی 2% 5% 5% 1-% 0%
فیزیک 12% 6% 6% 27% 24%
شیمی 4% 4% 2% 13% 8%
میانگین درصد دروس 14% 15% 24% 31% 21%
رتبه در منطقه 3 9676 9439 8529 8363 7984
رتبه کشوری 55916 54967 51149 50462 48691
شهر محل سکونت گرمی پاوه میاندوآب میاندوآب شوشتر
رشته محل قبولی ( روزانه ) دانشگاه بناب دانشگاه بناب دانشگاه بناب دانشگاه بناب دانشگاه بناب

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انتخاب رشته کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر روی لینک کلیک کنید.

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر و درصد دروس، زمان تکمیل ظرفیت کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر
  • احتمال قبولی کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر، لیست دانشگاه های بدون کنکور  کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر
  • شرایط بورسیه خارج کشور کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر، مشاوره شغلی و تحصیلی  کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر
  • سامانه هوشمند مشاوره تلفنی آخرین رتبه قبولی  کنکور سراسری مهندسی اپتیک و لیزر

تماس با مشاور