آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری علوم اقتصادی و درصد دروس

  • آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری علوم اقتصادی و درصد دروس، انتخاب رشته  کنکور سراسری علوم اقتصادی
  • ظرفیت پذیرش کنکور سراسری علوم اقتصادی، راهنمای تکمیل ظرفیت  کنکور سراسری علوم اقتصادی
  • بورسیه خارج کشور کنکور سراسری علوم اقتصادی، زمان انتخاب رشته  کنکور سراسری علوم اقتصادی
  • سامانه هوشمند مشاوره تلفنی و پاسخگویی به سؤالات شما

اطلاع داشتن از آخرین رتبه ی قبولی می تواند کمک زیادی به داوطلب کند. آخرین رتبه ی قبولی به داوطلب نشان می دهد که تا چه میزان باید تلاش خود را بیشتر کند. نرم افزار انتخاب رشته هم می تواند تا حدود زیادی دانش آموزان را برای انتخاب رشته راهنمایی کند. این نرم افزار رایگان است. میانگین و حداقل درصد دروس رشته ی علوم اقتصادی نشان می دهد که کدام داوطلبان در چه دروس قوی و در چه دروسی ضعیف هستند.

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری علوم اقتصادی در دانشگاه سراسری:

هنگامی که از نرم افزار خانه مشاوره استفاده می کنید، این نرم افزار به شما درصد دروس داوطلبان مختلف را نشان می دهد. این نرم افزار به شما نشان می دهد که داوطلبان از چه شهری و با چه رتبه ای در کدام دانشگاه قبول شده اند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی کنکور سراسری علوم اقتصادی در دانشگاه آزاد:

به مدت 2 سال است که کنکور دانشگاه آزاد و کنکور دانشگاه سراسری با یکدیگر ادغام شده اند. بنابراین اگر داوطلبان شرکت کننده در دانشگاه آزاد می خواهند رتبه ی خود را بسنجند، بهتر است که به درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی دانشگاه سراسری نگاه کنند.درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی کنکور سراسری علوم اقتصادی در دانشگاه غیر انتفاعی:

داوطلبان شرکت کننده در دانشگاه غیر انتفاعی هم به صورت با کنکور و هم به صورت بدون کنکور می توانند در این دانشگاه شرکت کنند. اما اگر به صورت با کنکور داوطلب شرکت کننده در این دانشگاه باشند، باید به درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی کنکور سراسری توجه کنند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی کنکور سراسری علوم اقتصادی در دانشگاه پیام نور:

دانشگاه پیام نور نیز مانند دانشگاه غیر انتفاعی به صورت با کنکور و بدون کنکور دانشجو می پذیرد. اگر داوطلبان بخواهند در دانشگاه پیام نور به صورت با کنکور شرکت کنند، باید با درنظر گرفتن درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی انتخاب رشته را انجام دهند.

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم اقتصادی دانشگاه دولتی

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم اقتصادی دولتی کنکور 95 – 96  در منطقه 1

ادبیات فارسی 8% 16% 26% 16%

31%

عربی 4% 24% 6% 11% 6%
دین و زندگی 10% 18% 35% 19% 52%
زبان انگلیسی 3-% 6% 0% 0% 0%
ریاضی 10% 10% 0% 4% 2-%
اقتصاد 47% 45% 20% 60% 56%
ادبیات تخصصی 13% 2-% 37% 29% 2%
عربی تخصصی 5% 34% 5% 2% 2-%
تاریخ وجغرافیا 20% 15% 24% 7% 55%
علوم اجتماعی 19% 5% 45% 70% 45%
فلسفه و منطق 3% 3% 3% 0% 20%
روانشناسی 55% 80% 67% 54% 59%
میانگین درصد دروس 18% 23% 22% 23% 33%
رتبه در منطقه 1 5480 4732 4541 4367 4306
رتبه کشوری 21102 17377 16475 15626 15281
شهر محل سکونت تبریز اصفهان شیراز آشخانه شیراز
رشته محل قبولی دانشگاه اروميه دانشگاه قم دانشگاه خليج فارس –بوشهر دانشگاه مازندران -بابلسر دانشگاه خليج فارس -بوشهر
 ( روزانه )

 

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته علوم اقتصادی دولتی کنکور 95 – 96  در منطقه 2
ادبیات فارسی 27% 27% 28% 30% 7%
عربی 16% 7% 7% 14% 2-%
دین و زندگی 22% 14% 47% 42% 15%
زبان انگلیسی 0% 2-% 30% 26% 2-%
ریاضی 7% 9% 0% 10% 2%
اقتصاد 47% 29% 49% 20% 0%
ادبیات تخصصی 4% 24% 26% 9% 23%
عربی تخصصی 12-% 2-% 4% 19% 2-%
تاریخ و جغرافیا 17% 8% 5% 4% 16%
علوم اجتماعی 25% 2% 35% 0% 20%
فلسفه و منطق 6% 4% 8% 3% 12%
روانشناسی 32% 35% 5% 55% 19%
میانگین درصد دروس 18% 16% 20% 19% 13%
رتبه در منطقه 2 9800 9421 9099 9021 8969
رتبه کشوری 26984 25910 25024 24793 24657
شهر محل سکونت قوچان داراب کرمانشاه کرمانشاه زاهدان
رشته محل قبولی

( روزانه )

دانشگاه لرستان -خرم اباد دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر دانشگاه رازي -کرمانشاه دانشگاه رازي -کرمانشاه دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته علوم اقتصادی دانشگاه دولتی کنکور 95 – 96 در منطقه 3

ادبیات فارسی 24% 7% 6% 11% 17%
عربی 8% 6% 4% 12% 15%
دین و زندگی 26% 14% 27% 31% 10-%
زبان انگلیسی 0% 0% 0% 0% 0%
ریاضی 0% 9% 7% 0% 12%
اقتصاد 27% 23% 45% 52% 45%
ادبیات تخصصی 30% 0% 0% 2% 12%
عربی تخصصی 0% 14% 5% 17% 32%
تاریخ و جغرافیا 4% 10% 12% 5-% 2-%
علوم اجتماعی 27% 12% 12% 20% 5%
فلسفه و منطق 3-% 11% 3% 11% 4-%
روانشناسی 49% 47% 50% 64% 62%
میانگین درصد دروس 18% 13% 14% 20% 22%
رتبه در منطقه 3 13614 13217 12738 12323 11676
رتبه کشوری 35840 34962 33827 32804 31253
شهر محل سکونت بندرگناوه فراشبند عنبرآباد طبس شیروان
رشته محل قبولی

)روزانه)

دانشگاه خليج فارس -بوشهر دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر دانشگاه ولي عصر)عج(-رفسنجان دانشگاه اردکان دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انتخاب رشته کارشناسی علوم اقتصادی بر روی لینک کلیک کنید.

 

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری علوم اقتصادی و درصد دروس، زمان تکمیل ظرفیت کنکور سراسری علوم اقتصادی
  • احتمال قبولی کنکور سراسری علوم اقتصادی، لیست دانشگاه های بدون کنکور  کنکور سراسری علوم اقتصادی
  • شرایط بورسیه خارج کشور کنکور سراسری علوم اقتصادی، مشاوره شغلی و تحصیلی  کنکور سراسری علوم اقتصادی
  • سامانه هوشمند مشاوره تلفنی آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری علوم اقتصادی

تماس با مشاور