آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) و درصد دروس

  • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

  • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

  • ظرفیت پذیر رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) ارشد و مقادیر دانشگاه ها

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
  • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

آخرین رتبه ی فرد قبول شده در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در آزمون کنکور آزاد و سراسری 96 سال های گذشته می تواند ضریب اطمینان برای قبولی در کنکور ارشد را مهیا سازد. برای درک بهتر این موضوع مثالی می زنیم:

فرض کنید رتبه ی داوطلبی در آزمون کارشناسی ارشد  96 برابر با 450 باشد و آخرین رتبه ی قبولی دانشگاه سمنان هم برابر با 440 باشد. با توجه به این موضوع داوطلب نباید در انتخاب رشته ی خود، دانشگاه سمنان را انتخاب نماید یا اگر قرار است که در انتخاب های 100 گانه ی خود آن را لحاظ نماید. در انتخاب های پایین خود دانشگاه سمنان را انتخاب نماید. چرا که احتمال قبولی در این دانشگاه با توجه به رتبه ی داوطلب کنکور کارشناسی ارشد پایین می باشد. داوطلبان هم چنین می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد سال 96 از آخرین رتبه های پذیرفته شده در دانشگاه های مختلف مطلع شوند و پس از مقایسه با رتبه و تراز خود، انتخاب رشته ی واقع بینانه و هوشمندانه ی خود را انجام دهند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در دانشگاه سراسری:

رشته ی (IT) مهندسی فناوری اطلاعات یکی از رشته های مجموعه ی فنی مهندسی در کارشناسی ارشد می باشد که در دانشگاه های روزانه، شبانه، مجازی، پردیس خودگردان، پیام نور، غیر انتفاعی، مجازی غیرا نتفاعی و مجازی ویژه شاغلین دانشگاه آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ی ارشد در رشته ی (IT) مهندسی فناوری اطلاعات می کند. از معروف ترین و برترین دانشگاه ها می توان به دانشگاه تهران، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی اشاره نمود.

البته از سال 96 قبولی در رشته محل های دانشگاه آزاد اسلام هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد سراسری انجام می پذیرد. به این علت که امسال اولین سالی است که کنکور کارشناسی ارشد سراسری با دانشگاه آزاد ادغام شده است. از آنجایی که مرحله ی انتخاب رشته، اطلاع از شانس قبولی برای داوطلبان ارجحیت دارد. در کنار هر کارنامه ی محل قبولی آن هم درج کرده ایم. شایان ذکر می باشد که انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری در مقطع تحصیلی ارشد بصورت جداگانه برگزار می گردد.

در جدول زیر اطلاعات کارنامه را بر اساس کد رشته، معدل مؤثر، سهمیه، درصدهای هر درس، رتبه در زیر گروه، محل و دوره ی قبولی آورده ایم:

جدول درصد دروس رتبه سراسری مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

معدل موثر 13.26 16.94 16.16 16.15 16.45 14.56 14.98 16.75 16.45 15.06 14.84
سهمیه آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد
زبان 20 17.78 20 8.89 6.67 6.67 33.33 11.11 6.67 -6.66 سفید
گسسته 1.23 14.81 7.41 -3.69 6.17 -7.4 16.05 6.17 6.17 4.94 6.17
اصول ومباني مديريت 2.22 سفید سفید 6.67 20 20 4.44 سفید 11.11 11.11 2.22
دروس تخصصي مشترك 33.33 25.93 50 1.85 9.26 -7.4 9.26 50 25.93 3.7 22.22
معماري كامپيوتر 3.03 سفید -6.06 -6.06 6.06 -6.06 سفید سفید 33.33 15.15 18.18
رتبه در زیر گروه 1 2990 1128 873 13533 3417 18749 1528 1005 2128 9227 3997
رتبه در زیر گروه 2 2847 1090 905 15066 4276 20529 1595 981 1379 7893 2722
محل قبولی موسسه غيرانتفاعي مجازي برخط – اهواز/ مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيكي موسسه غيرانتفاعي كارون – اهواز/مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد – مشهد /مهندسي فنّاوري اطلاعات گرايش رايانش امن دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران/مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري دانشگاه صنعتي اميركبير – تهران /مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيكي مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيكي / دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي – تهران مهندسي فنّاوري اطلاعات گرايش رايانش امن / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد – مشهد مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيكي / موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي – تهران / مجازي غيرانتفاعي هندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكههاي کامپیوتری / موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – اصفهان
دوره قبولی غيرانتفاعي غيرانتفاعي غيرانتفاعي مجازي ويژه شاغلين مجازي ويژه شاغلين مجازي غيرانتفاعي غيرانتفاعي غيرانتفاعي

 درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در دانشگاه آزاد:

اطلاع از آخرین رتبه ها و درصد دروس پذیرفته شده در دانشگاه آزاد می تواند یک بینش واقع بینانه و دقیقی نسبت به انتخاب رشته ی دانشگاهی به داوطلبان بدهد و داوطلبان بتوانند خط قرمز برای قبولی را با توجه به رتبه و تراز خود ارزیابی نمایند. در جدول زیر می تواند درصد دروس کارنامه ی دانشگاه آزاد را مشاهده نمایید.

جدول درصد دروس و رتبه ی آزاد

میانگین درصد دروس نمره کل توضیحات
29 7417 درس تحقیق در عملیات پاسخ داده نشده است
22.5125 7037 درس تحقیق در عملیات پاسخ داده نشده است
25.0375 6776
24.4 6775
23.84286 6635
18.5625 6248 درس تحقیق در عملیات دارای پاسخ منفی میباشد
15.8625 6168 دروس زبان و تحقیق در عملیات پاسخ داده نشده است
19.375 6112
8.7625 5518
8.357143 5188
8.9875 5169
7.628571 4913
6.15 4695
2.3 4652

جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمای انتخاب رشته ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (it) کلیک کنید

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • بررسی قبولی شما در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
  • بررسی شانس قبولی شما در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  • مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) ، معرفی رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
  • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)


تماس با مشاور