آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و درصد دروس

 • آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیو درصد دروس ، انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت بازرگانی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت بازرگانی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت بازرگانی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت بازرگانی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

یکی دیگر از فیلد های مورد توجه در هنگام انتخاب رشته و گرایش مربوطه در کارشناسی ارشد توجه نمرات و تراز آخرین فرد قبول شده در گرایش مربوطه می باشد که با در اختیار داشتن و آگاهی از آخرین تراز و رتبه به راحتی می توانیم با توجه به نقاط ضعف و قوت خود در درس های مربوط ضرایب آنها خود را بسنجیم و اطمینان پیدا کنیم که آیا می توانیم با توجه به توانایی هایمان در گرایش مربوطه قبول شویم یا نه!

همچنین دانشجویان می توانند با مراجعه به نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد از آخرین رتبه و تراز فرد قبول شده در گرایش مورد نظرشان آگهی لازم را پیدا کنند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه سراسری:

درصد دروس را در کارنامه ی دانشجویان در این بخش بررسی می کنیم هم چنین دانشجویان می توانند با مراجعه به نرم افزار انتخاب رشته ارشد از درصد دروس گرایش مربوطه به طور کامل آگهی پیدا کنند. در این بخش دانشجویان به توضیحات توجه فرمایند زیرا در توضیحات به دروسی که دانشجو در گرایش مربوطه به طور کامل پاسخ داد، یا پاسخ نداده است را به آن اشاره شده است.

جدول درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد دانشگاه سراسری

درصد و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه سراسری
ادبیات فارسی 15% 19% 32% 22% 30%
عربی 7% 7% 40% 36% 20%
دین و زندگی 4% 50% 31% 50% 35%
زبان انگلیسی 7% 2% 20% 44% 23%
ریاضی 15% 7% 14% 5% 67%
اقتصاد 54% 14% 45% 65% 100%
ادبیات تخصصی 6% 24% 18% 53% 14%
عربی تخصصی 15% 5% 40% 49% 0%
تاریخ و جغرافیا 18% 17% 38% 30% 4%
علوم اجتماعی 19% 54% 35% 40% 35%
فلسفه و منطق 18% 15% 0% 6% 8%
روانشناسی 40% 39% 50% 67% 59%
رتبه در منطقه 1 4656 3706 2799 1620 1410
رتبه کشوری 17013 12598 8810 4236 3569
توضیحات درس فلسفه و منطق داری درصد 0 میباشد درس اقتصاد را دانشجو به طور کامل پاسخ داده است همچنین درس عربی را به هیچ سوالی پاسخ نداده است
میانگین درصد 18% 21% 30% 39% 33%
شهر محل سکونت تبریز شیراز تهران تهران اصفهان
رشته محل قبولی روزانه دانشگاه اروميه دانشگاه خليج فارس -بوشهر دانشگاه سمنان دانشگاه شاهد-تهران دانشگاه اصفهان
(روزانه)

 

 درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه پیام نور:

در جدول زیر درصد دروس و کارنامه ی دانشجویان قبولی در دانشگاه پیام نور را به اختصار ملاحظه می فرمایید هم چنین دانشجویان می توانند با مراجعه به نرم افزار انتخاب رشته ی ارشد نسبت به انتخاب رشته ی خود دید عمیق تری را داشته باشند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد دانشگاه پیام نور 

تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد) رفتارسازمانی پیشرفته (2واحد) منابع انسانی پیشرفته (2واحد) زبان تخصصی (2واحد) معدل محل قبولی رتبه تراز میانگین توضیحات
18 19 15 7.33 15.66 منابع انسانی/ تهران / بهمن91 8 1615 14.8325 رفتار سازمانی را دانشجو به بیشتر سوال ها پاسخ داده است
12 18 13 6.67 17.6 منابع انسانی/ تهران / بهمن91 31 1442 12.4175
16 13 12 7.33 16.51 منابع انسانی/ شیراز/ مهر92 40 1391 12.0825
14 13 12 6.67 15.37 منابع انسانی/ شیراز/ مهر92 85 1309 11.4175
11 8 12 6 12.63 منابع انسانی/ رشت/ آموزش محور/ مهر92 2سهمیه 1064 9.25 رفتار سازمانی را نسبت به بقیه سوال ها کمتر پاسخ داده است
11 11 7 6 14.6 منابع انسانی/ دلیجان / آموزش محور – مهر92 292 1060 8.75
9 7 11 6.67 15.89 منابع انسانی/ گرمسار – آموزش محور – مهر92 295 1057 8.4175
8 6 9 5.33 12.88 مدیریت تحول/ تهران / آموزش محور – بهمن91 55 1045 7.0825

  

انتخاب رشته مدیریت بازرگانی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت بازرگانی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت بازرگانی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت بازرگانی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت بازرگانی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت بازرگانی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت بازرگانی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور