آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت و درصد دروس

  • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت، مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت

  • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته مدیریت کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد مدیریت

  • ظرفیت پذیرش رشته مدیریت کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته مدیریت ارشد

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد مدیریت، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
  • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد مدیریت، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد مدیریت

آخرین های قبول شده در یک دانشگاه همیشه می تواند کمک زیادی را به انتخاب رشته ی داوطلبان نماید. به گونه ای که مقایسه آن ها با رتبه ی کسب شده ی خودمان در کنکور می توان به دید واقع بینانه تری نسبت به انتخاب رشته ارشد دست پیدا کرد. داوطلبان می توانند میانگین درصد دروس و رتبه ی پذیرفته شده در آزمون کنکور داوطلبان سال گذشته را مشاهده و پس از آنالیز و تجزیه و تحلیل لازم نسبت به انتخاب رشته ی خود اقدام نمایند. همچنین داوطلبان می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد نیز نسبت به انتخاب رشته ی خود اقدام نمایند. به این صورت که با وارد کردن نام رشته در گرایش مورد نظر خود می توانند نام دانشگاه ها و آخرین رتبه ی پذیرفته شده در آن ها را مشاهده نمایند. هم چنین نرم افزار دارای قسمتی به نام فیلتر کردن می باشد که می توانند با توجه به نیازهای خود نسبت به اطلاعات خروجی، عناوین مورد نظر برای سرچ خود را محدود نمایند و در جداول زیر در قسمت های بعدی این مقاله می توانید درصد دروس و آخرین رتبه ی نفرات پذیرفته شده در دانشگاه ها را مشاهده نمایید.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت در دانشگاه سراسری:

دانشگاه سراسری در مجموعه ی مدیریت از جمله دانشگاه های پر طرفدار می باشد که داوطلبان متقاضی کنکور 99 مجموعه ی مدیریت جزو انتخاب های اولیه خود آن را قرار می دهند. رقابت داوطلبان بر نشستن صندلی های دانشگاه های معتبر بسیار نزدیک به هم بوده و اختلافات ناچیز، تعیین کننده ی سرنوشت انتخاب رشته ی داوطلبان می تواند باشد. با توجه به این موضوع، دانش آموختگان با اطلاعات کافی از نتایج کنکور سال های گذشته بالاخص رتبه های آخرین فرد قبول شده در دانشگاه سراسری می تواند کمک بسیاری زیادی در قبولی دانشگاه پذیرفته شده داشته باشد. زیرا با توجه به ملاک قرار دادن این تراز ها و مقایسه اجمالی با تراز کسب شده می توان به راحتی نتیجه ی نهایی را در ارتباط با دانشگاه مورد نظر گرفت.

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

رتبه بازرگانی محل قبولی
1 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – روزانه
2 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه تهران – روزانه
5 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – روزانه
8 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
9 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
15 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
26 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
28 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
31 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
48 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
50 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
61 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه فردوسی – مشهد – روزانه
62 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
81 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
85 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه فردوسی – مشهد – روزانه
94 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

رتبه مدیریت منابع انسانی محل قبولی
5 گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی – دانشگاه تهران – روزانه
537 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
542 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه زنجان – روزانه – تکمیل ظرفیت
662 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه زنجان – روزانه
1807 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهرجدید پردیس- آموزش محور
1807 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهرجدید پردیس- آموزش محور
7094 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی –دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)- مجازی آموزش محور

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت صنعتی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

رتبه مدیریت صنعتی محل قبولی
11 مدیریت صنعتی – تحقیق درعملیات – دانشگاه تهران – روزانه
36 مدیریت صنعتی – تحقیق درعملیات – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
40 مدیریت صنعتی – تحقیق درعملیات – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
48 مدیریت صنعتی – تحقیق درعملیات – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
51 مدیریت صنعتی – تولید – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
53 مدیریت صنعتی – تحقیق درعملیات – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
63 مدیریت صنعتی – تحقیق درعملیات – دانشگاه علامه طباطبایی –  تهران – روزانه
67 مدیریت صنعتی – تولید – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
69 مدیریت صنعتی – تولید – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
74 مدیریت صنعتی – تولید – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
80 مدیریت صنعتی – تولید – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
83 مدیریت صنعتی – تولید – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
88 مدیریت صنعتی – تولید – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
93 مدیریت صنعتی – تحقیق درعملیات – دانشگاه علامه طباطبایی –  تهران – روزانه
118 مدیریت صنعتی – تولید – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
139 مدیریت صنعتی – تحقیق درعملیات – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

رتبه تکنولوژی محل قبولی
14 مدیریت تکنولوژی – دانشگاه تهران – روزانه
156 مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت – روزانه
377 مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت – روزانه
486 مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی -دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
486 مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تکنولوژی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه – تکمیل ظرفیت
7064 مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تکنولوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی – آموزش محور – تکمیل ظرفیت
8391 مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – مجازی آموزش محور
10980 مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تکنولوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی – آموزش محور – تکمیل ظرفیت

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت دولتی و مدیریت سازمانهای دولتی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

رتبه مدیریت دولتی محل قبولی
14 مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی – دانشگاه تهران – روزانه
17 مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
32 مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
36 مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی – دانشگاه تهران – روزانه
46 مدیریت دولتی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
55 مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
56 مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
74 مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
75 مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
164 مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
186 مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
221 مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت فناوری اطلاعات (IT) در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

رتبه محل قبولی
6 مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت منابع اطلاعاتی- دانشگاه تهران  – نیمسال دوم – روزانه
12 مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش – دانشگاه تهران – روزانه
18 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – دانشگاه تهران – نیمسال دوم – روزانه
58 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – دانشگاه تهران – نیمسال دوم – نوبت دوم
71 مدیریت فناوری اطلاعات – سیستم های اطلاعاتی پیشرفته -دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
75 مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش – دانشگاه تهران – نوبت دوم
80 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – دانشگاه تهران – نیمسال دوم – نوبت دوم
83 مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش – دانشگاه تهران – نوبت دوم
94 مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت منابع اطلاعاتی- دانشگاه تهران  – نیمسال دوم – نوبت دوم
101 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران  – روزانه
108 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران  – روزانه
122 مدیریت فناوری اطلاعات – سیستم های اطلاعاتی پیشرفته -دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
180 مدیریت فناوری اطلاعات – سیستم های اطلاعاتی پیشرفته -دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

رتبه در گرایش کارآفرینی محل قبولی
125 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه تهران – روزانه
142 کارآفرینی – سازمانی – دانشگاه تهران – روزانه
145 کارآفرینی – سازمانی – دانشگاه تهران – روزانه
224 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
291 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
474 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
477 کارآفرینی – آموزش و ترویج کارآفرینی – دانشگاه تهران – روزانه
587 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه اصفهان – روزانه
789 کارآفرینی – کسب و کار الکترونیکی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل تهران) – نیمسال دوم – روزانه
1279 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
1292 کارآفرینی – کسب و کار جدید -دانشگاه هنر اصفهان (پذیرش با عنوان کارآفرینی فرهنگی) – روزانه
1665 کارآفرینی – خدمات کشاورزی – دانشگاه گنبد – روزانه
1734 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه رازی – کرمانشاه – نوبت دوم
1950 کارآفرینی – خدمات کشاورزی – دانشگاه گنبد – روزانه- تکمیل ظرفیت
1950 کارآفرینی – کسب و کار الکترونیکی -دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – روزانه
2348 کارآفرینی – خدمات کشاورزی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – روزانه
2362 کارآفرینی – خدمات کشاورزی – دانشگاه گنبد – روزانه- تکمیل ظرفیت
2362 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – نوبت دوم
2402 کارآفرینی – سازمانی – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

رتبه در گرایش مالی محل قبولی
3 مالی – گرایش بانکداری – دانشگاه تهران – روزانه
5 مالی – گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز – دانشگاه تهران – روزانه
8 مالی – گرایش بیمه – دانشگاه تهران – روزانه
10 مالی – گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز – دانشگاه تهران – روزانه
11 مالی – گرایش مستغلات – دانشگاه تهران – روزانه
18 مالی – گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز – دانشگاه تهران – نوبت دوم
19 مالی – گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز – دانشگاه تهران – نوبت دوم
25 مالی- گرایش مستغلات – دانشگاه تهران – نوبت دوم
30 مدیریت مالی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
32 مدیریت مالی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
34 مدیریت مالی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
36 مالی – گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز -دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران) – روزانه
82 مدیریت مالی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – نوبت دوم
99 مدیریت مالی – دانشگاه یزد – روزانه

 جدول درصد دروس و آخرین رتبه ی آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سال 1389 دانشگاه آزاد

نام واحد دانشگاهی گرایش پذیرش اولیه
آخرین تراز قبولی آخرین رتبه قبولی
علوم و تحقیقات 7148 50
بابل 6892 24
رشت 6793 34
قزوین 6614 27
نراق 6135 23
قشم 5815 40
نیشابور 5725 40
مرکز آموزشهای بین المللی خلیج فارس (اروند) 5604 40
فیروزکوه 5565 50
ابهر 5557 36
زنجان 30
تهران-شمال بازاریابی 6420 74
تهران-مرکزی بازاریابی 6420 74
علی آباد کتول بازاریابی 5843 37
اراک بازاریابی 5750 37
کرمانشاه بازاریابی 5748 37
ملایر بازاریابی 5583 37
تربت جام بازاریابی 5513 37
سنندج بازاریابی 5442 37
مبارکه بازرگانی داخلی 5968 37
تهران مرکزی بازرگانی داخلی 5897 74
تهران شمال بازرگانی داخلی 5897 74
کرمانشاه بازرگانی داخلی 5649 37
ملایر بازرگانی داخلی 5397 37

 

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (کلیه گرایشها) سال 1394 دانشگاه آزاد

مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد علوم و تحقیقات 5458 635
 مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد اصفهان – خوراسگان 5095 628


آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (کلیه گرایشها) و تکنولوژی سال 1394 دانشگاه آزاد

مدیریت صنعتی – تولید

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی – تولید / واحد علوم و تحقیقات 5052 804
مدیریت صنعتی – تولید / واحد سمنان 4419 318
مدیریت صنعتی – تولید / واحد نجف آباد 3987 373

 

مدیریت صنعتی – مالی

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی – مالی / واحد علوم و تحقیقات 4048 1434

مدیریت صنعتی

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی / واحد تهران شمال 5070 777


آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات سال 1394 دانشگاه آزاد

مدیریت فن آوری اطلاعات

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت فن آوری اطلاعات / واحد تهران جنوب 4973 1025

 

مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیکی

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیکی / واحد علوم و تحقیقات 4926 1035

 

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی (کلیه گرایشها) سال 1392 دانشگاه آزاد

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت کارآفرینی – کسب وکارجدید / واحد تهران مرکزی 5456 30


آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی سال 1394 دانشگاه آزاد

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت مالی / واحد علوم و تحقیقات 7718 134
مدیریت مالی / واحد تهران مرکزی 6994 263
مدیریت مالی / واحد تهران جنوب 6649 358
مدیریت مالی / واحد تهران شمال 6592 390
مدیریت مالی / واحد تهران شرق 6145 565
مدیریت مالی / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری 5898 643
مدیریت مالی / واحد اسلامشهر 5678 947
مدیریت مالی / واحد شهرقدس 5644 996
مدیریت مالی / واحد رودهن 5627 920
مدیریت مالی / واحد ملارد 5525 834
مدیریت مالی / واحد فیروزکوه 5450 950
مدیریت مالی / واحد دماوند- تکمیل ظرفیت 2 5361 31
مدیریت مالی / مرکز شهریار- تکمیل ظرفیت 1 5344 259
مدیریت مالی / واحد دماوند- تکمیل ظرفیت 1 5216 364
مدیریت مالی / واحد ورامین- تکمیل ظرفیت 1 5203 366
مدیریت مالی / واحد ابهر 5167 559
مدیریت مالی / واحد آیت ا… آملی 5089 803
مدیریت مالی / واحد مراغه 5057 498
مدیریت مالی / واحد بابل- تکمیل ظرفیت 1 4785 411

جهت اطلاعات بیشتر راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت کلیک کنید

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • بررسی قبولی شما در رشته مدیریت و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
  • بررسی شانس قبولی شما در رشته مدیریت
  • مشاوره انتخاب رشته ارشد مدیریت ، معرفی رشته مدیریت و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
  • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد مدیریت ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت
  • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد مدیریت
تماس با مشاور