آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی و درصد دروس

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد مدیریت تکنولوژی
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته مدیریت تکنولوژی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت تکنولوژی و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

آخرین رتبه ی فرد قبول شده در کد رشته محل مورد نظر می تواند مؤثر ترین ملاک در انتخاب رشته ارشد ما باشد. با بررسی دقیق درصد ردوس پاسخ داده شده به راحتی می توان مقایسه ای را داشته باشیم. برای پذیرفته شدن در دانشگاه مورد نظر، همچنین با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد. از کارنامه ی آخرین رتبه ترازهای پذیرفته شده در رشته ها و گرایش های مربوطه اطلاع شوید.

درصد دروس آخرین رتبه ی قبول ارشد مدیریت تکنولوژی در دانشگاه سراسری:

از دانشگاه های پرطرفدار و محبوب در بین داوطلبان دانشگاه سراسری بوده که هر سال هزاران نفر بر سر نشستن بر سر میزهای این دانشگاه به دلیل امکانات و شرایط ویژه این دانشگاه به رقابت می پردازند.

به دلیل رقابت بالا، رتبه و تراز دارای اهمیت بالایی می باشد و رتبه و تراز آخرین فرد قبول شده می تواند تا حد زیادی به ما در انتخاب رشته ارشد مدیریت تکنولوژی کمک کند. همان طور که در کارنامه سال های قبل مشاهده می شود آخرین رتبه ی مجاز به انتخاب رشته در این رشته در دوره روازنه 2109 و شبانه 17965 بوده است که در صورت کسب رتبه پایین تر، امکان پذیرش در این دانشگاه ها و جود ندارد. ما به دانش آموختگان توصیه می کنیم که همیشه رتبه ی مرزی را در نظر نگیرند و مرز رتبه را اختلاف 400 برای سراسری و 2000 آزاد برای خود با توجه به نوسانات کنکور سال بعد در نظر بگیرند.

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق درعملیات تولید معدل نمره کل (تراز) رتبه میانگین
55.56 37.78 48.33 61.11 38.33 24.44 46.67 17.72 9101 2 44.60286
74.44 51.11 60 54.44 50 0 0 13.69 8378 3 41.42714
60 22.22 36.67 37.78 55 44.44 0 19.11 7944 5 36.58714
65.56 6.67 60 54.44 46.67 13.33 0 17.66 7830 6 35.23857
51.11 24.44 48.33 58.89 40 0 0 19.54 7447 11 31.82429
35.56 22.22 21.67 35.56 31.67 28.89 64.44 18.05 7255 14 34.28714
4.44 3.33 15.56 0 0 0 12.28 1772 39648 5.087143
0 2.22 0 6.67 0 0 0 15.29 1771 39687 1.27
5.56 -6.66 5 1.11 -3.32 0 0 16.4 1739 40970 0.241429
4.44 0 0 -11.1 0 0 0 18.14 1736 41088 -0.95143
11.11 0 0 0 0 0 0 13.99 1728 41441 1.587143
-2.21 0 0 0 6.67 2.22 -6.66 16.44 1636 45174 0.002857
0 0 6.67 0 10 0 0 13.02 1631 45375 2.381429
1.11 -8.88 0 5.56 6.67 6.67 0 13.35 1621 45801 1.59
5.56 0 0 -3.32 -1.66 0 2.22 14.09 1486 50941 0.4
0 -15.55 3.33 -2.21 8.33 0 13.33 12.51 1372 54890 1.032857

 

همچنین در جدول زیر با مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت تکنولوژی در کنکور ارشد سال 1394 می توانید نگاه واقع تری نسبت به انتخاب رشته خود و انتخاب محل ادامه تحصیل پیدا کنید.

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

رتبه تکنولوژی محل قبولی
14 مدیریت تکنولوژی – دانشگاه تهران – روزانه
156 مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت – روزانه
377 مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت – روزانه
486 مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی -دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
486 مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تکنولوژی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه – تکمیل ظرفیت
7064 مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تکنولوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی – آموزش محور – تکمیل ظرفیت
8391 مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – مجازی آموزش محور
10980 مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تکنولوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی – آموزش محور – تکمیل ظرفیت

 درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدریت تکنولوژی در دانشگاه آزاد:

دانش آموختگانی که تمایل به ادامه تحصیل در دانشگاه های آزاد دارند می توانند با بررسی کوچکی در کارنامه سال های گذشته به این نتیجه برند که متوسط تراز برای پذیرفته شدن در دانشگاه معتبر آزاد مثل علوم تحقیقات، تهران جنوب و … برابر با 5000 بوده که در صورت دارا بودن این تراز به راحتی می توانند در دانشگاه های برتر آزاد به ادامه تحصیل بپردازند.

در جداول زیر آخرین رتبه و تراز را در گرایش های مختلف مدیریت تکنولوژی آورده ایم. فقط داوطلبان توجه داشته باشند که این تراز و رتبه ها مربوط به سهمیه عادی می باشد و رتبه و تراز سایر سهمیه ها (بسیج، رزمنده و …) متفاوت می باشند. همچنین دانشگاه های ذکر شده الزاماً تمام دانشگاه های موجود نمی باشد و صرفاً دانشگاه ایی است که اطلاعات آن در دسترس بوده است. ضمناً خط فاصله درج شده در جداول به معنای عدم پذیرش در آن واحد نبوده و ممکن است به دلیل عدم موجود بودن اطلاعات باشد.
مدیریت تکنولوژی – سیاستهای تحقیق و توسعه

واحد دانشگاهی آخرین تراز پذیرش اولیه آخرین رتبه پذیرش اولیه آخرین تراز تکمیل1 آخرین رتبه تکمیل1 آخرین تراز تکمیل2
علوم و تحقیقات 5088 62 4765 92
تهران جنوب 5088 62 4765 92 4780


مدیریت تکنولوژی-نوآوری تکنولوژی

واحد دانشگاهی آخرین تراز پذیرش اولیه آخرین رتبه پذیرش اولیه آخرین تراز تکمیل1 آخرین رتبه تکمیل1
علوم و تحقیقات 4748 31

 مدیریت تکنولوژی-استراتژی های توسعه صنعتی

واحد دانشگاهی آخرین تراز پذیرش اولیه آخرین رتبه پذیرش اولیه آخرین تراز تکمیل1 آخرین رتبه تکمیل1
علوم و تحقیقات 5004 31

 

مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی

واحد دانشگاهی آخرین تراز پذیرش اولیه آخرین رتبه پذیرش اولیه آخرین تراز تکمیل1
علوم و تحقیقات 5030 31 5881

 

به دلیل انتخاب این گرایش توسط داوطلبان سایر گرایشها در مرحله تکمیل ظرفیت تراز آن افزایش یافته است

مدیریت تکنولوژی

واحد دانشگاهی آخرین تراز پذیرش اولیه آخرین رتبه پذیرش اولیه آخرین تراز تکمیل1 آخرین رتبه تکمیل1
علوم و تحقیقات سیرجان 5056 109

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید 

باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته مدیریت تکنولوژی با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • مدیریت تکنولوژی و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته مدیریت تکنولوژی با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  کنکور آزادبرای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی و درصد دروس میتوانید در کانال خانه مشاوره عضو شوند.

تماس با مشاور