آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و درصد دروس

 • آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و درصد دروس ، انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت اجرایی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت اجرایی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت اجرایی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت اجرایی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت اجرایی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

یکی از مسائل مهمی که داوطلبین در هنگام انتخاب رشته باید به آن دقت کنند آخرین رتبه ی فرد قبول شده در آزمون سراسری ارشد، آزاد ارشد و … می باشد. مقایسه رتبه آخر و رتبه ی کسب شده باعث می شود دید واقع بینانه و منطقی تر نسبت به انتخاب رشته خود داشته باشیم. همچنین داوطلبین می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد  و بهره گیری از تجربه مشاوران خانه مشاوره از  آخرین رتبه و تراز رشته مورد نظر خود را مشاهده نمایند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت اجرایی در دانشگاه سراسری:

یکی از دانشگاه های پر طرفدار در بین داوطلبان ارشد دانشگاه سراسری به علت امکانات و شرایط خاص آن بوده و هر ساله داوطلبان زیادی بر سر میزهای این دانشگاه به رقابت می پردازند. پذیرش محدود این دانشگاه ها در مقطع ارشد باعث شده که داوطلبان در هنگام انتخاب رشته و شهر مورد نظر خود حساسیت بیشتری به خرج داده و با انتخابی دقیق پذیرش خود را در دانشگاه مورد نظرشان بگیرند.

در جدول زیر رتبه و تراز و میانگین درصد دروس را به تفکیک در چند نمونه داوطلب شرکت کننده در آزمون ارشد مشاهده می نمایید. هم چنین در ستون توضیحات نیز می توانید دروس پاسخ داده نشده را مشاهده نمایید.

جدول درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی دانشگاه سراسری

زبان انگلیسی استعداد تحصیلی دانش مسائل روز نظریه های مدیریت زبان فارسی معدل نمره کل (تراز) رتبه میانگین توضیحات
0 17.5 21.33 47.06 17.33 13.06 4510 1129 20.644 درس زبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
0 16.67 25.33 41.18 13.33 14.51 4495 1154 19.302 درس زبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
35.56 25 -1.32 44.12 0 15.8 4481 1181 20.672 درس زبان فارسی پاسخ داده نشده است
68.89 10.83 9.33 26.47 8 15.67 4450 1231 24.704
41.11 31.67 -2.66 14.71 41.33 14.87 4366 1357 25.232
-6.66 23.33 25.33 25.49 22.67 15.7 4354 1378 18.032
37.78 24.17 8 26.47 14.67 14.06 4282 1495 22.218
20 17.5 21.33 24.51 18.67 14.56 4258 1547 20.402
20 22.5 0 42.16 5.33 15.82 4202 1639 17.998 درس دانش مسائل پاسخ داده نشده است
0 80 0 0 0 14.49 4160 1712 16 دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل وزبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
3.33 30.83 16 24.51 0 16.86 4160 1712 14.934 درس زبان فارسی پاسخ داده نشده است
0 15 25.33 28.43 22.67 14.13 4127 1799 18.286 درس زبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
20 10 17.33 25.49 30.67 12.98 3947 2212 20.698
0 35 12 17.65 24 13.48 3945 2218 17.73
2.22 25.83 12 23.53 32 12.6 3919 2272 19.116
14.44 18.33 4 20.59 30.67 14.8 3699 2943 17.606
0 59.17 0 0 0 16.36 3641 3164 11.834 دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل وزبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
17.78 20 8 23.53 20 12.45 3632 3209 17.862
0 54.17 0 0 0 17.4 3575 3405 10.834 دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل وزبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
0 60.83 0 0 0 14.46 3508 3686 12.166 دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل پاسخ داده نشده است
0 11.67 18.67 21.57 28 12.72 3506 3693 15.982
0 15 -9.32 29.41 60 12.51 3456 3930 19.018 درس زبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
12.22 7.5 25.33 22.55 0 13.45 3428 4054 13.52 درس زبان فارسی پاسخ داده نشده است
0 51.67 0 0 0 15.5 3301 4698 10.334 دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل وزبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
-4.43 23.33 10.67 11.76 21.33 14.44 3280 4822 12.532
3.33 9.17 8 10.78 38.67 15.15 3174 5460 13.99
0 17.5 17.33 3.92 17.33 14.21 3027 6542 11.216
-5.55 51.67 4 0 -1.32 12.43 3013 6650 9.76 درس نظریه های مدیریت پاسخ داده نشده است
16.67 8.33 4 17.65 1.33 16.44 2965 7007 9.596

 

در جدول زیر نیز مقایسه ای از رتبه و محل قبول شدگان رشته مدیریت اجرایی در کنکور ارشد را سال 1394 مشاهده می نمایید.

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

رتبه مدیریت اجرایی محل قبولی
1 مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران – روزانه
17 مدیریت اجرایی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
27 مدیریت اجرایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
30 مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه
34 مدیریت اجرایی – سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی – تکمیل ظرفیت
42 مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه
52 مدیریت اجرایی- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت – روزانه
53 مدیریت اجرایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
57 مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه
59 مدیریت اجرایی- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت – روزانه
86 مدیریت اجرایی- دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه
91 مدیریت اجرایی- دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه
106 مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه
113 مدیریت اجرایی – دانشگاه سمنان – روزانه
120 مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور
144 مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه
297 مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل
340 مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور
366 مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور
445 مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج
453 مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور
453 مدیریت اجرایی – سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی – تکمیل ظرفیت
501 مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری
523 مدیریت اجرایی – دانشگاه فردوسی مشهد – پردیس خودگردان
689 مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین – آموزش محور
1032 مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
1129 مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی آموزش محور
1495 مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – مجازی آموزش محور
1547 مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – مجازی آموزش محور
2212 مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری – مجازی آموزش محور
2943 مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی آموزش محور- تکمیل ظرفیت
2943 مدیریت اجرایی – مؤسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی – مهرشهر کرج – آموزش محور
3209 مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی آموزش محور- تکمیل ظرفیت
3209 مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان سمنان  – مرکز گرمسار – مجازی آموزش محور
3930 مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری – مجازی آموزش محور

 درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد:

در جدول زیر آخرین رتبه ی قبول شدگان ارشد مدیریت اجرایی در سال 1394 را مشاهده می کنیم که آخرین رتبه و تراز درج شده مربوط به سهمیه عادی بوده و آخرین رتبه و تراز سهمیه ها (بسیج، رزمنده، جانباز و ..) متفاوت می باشد. در جدول زیر همه ی دانشگاه ها ذکر نشده علت آن هم در دسترس نبودن اطلاعات آن ها می باشد. همچنین ترتیب ترازها به معنای کیفیت دانشگاه ها نمی باشد و عواملی مثل ظرفیت، دوری و نزدیکی واحد دانشگاهی به شهرهای بزرگ و … می تواند در بالا و پایین بودن تراز نقش اساسی داشته باشد.

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سال 1394 دانشگاه آزاد

رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول عنوان رشته / محل انتخابی
181 6600 مدیریت اجرایی / واحد علوم و تحقیقات
465 6226 مدیریت اجرایی / واحد تهران مرکزی
591 6126 مدیریت اجرایی / واحد تهران شمال
656 6063 مدیریت اجرایی / واحد تهران جنوب
724 6018 مدیریت اجرایی / واحد تهران غرب
788 5847 مدیریت اجرایی / واحد کرج
257 5817 مدیریت اجرایی / واحد اهواز
284 5770 مدیریت اجرایی / واحد نجف آباد
905 5759 مدیریت اجرایی / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
855 5730 مدیریت اجرایی / واحد الکترونیکی
1005 5698 مدیریت اجرایی / واحد رودهن
291 5695 مدیریت اجرایی / واحد بوشهر
1108 5626 مدیریت اجرایی / واحد اسلامشهر
104 5577 مديريت اجرايي / واحد الکترونيکي- تکمیل ظرفیت 1
1307 5554 مدیریت اجرایی / واحد پرند
1267 5545 مدیریت اجرایی / مرکز شهریار
1237 5539 مدیریت اجرایی / واحد دماوند
254 5493 مدیریت اجرایی / واحد نیشابور
1156 5488 مدیریت اجرایی / واحد قزوین
1125 5462 مدیریت اجرایی / واحد صفادشت
446 5443 مدیریت اجرایی / واحد کرمانشاه
1240 5437 مدیریت اجرایی / واحد فیروزکوه
482 5422 مدیریت اجرایی / واحد یزد
361 5419 مدیریت اجرایی / واحد بندرعباس
657 5389 مدیریت اجرایی / واحد همدان
19 5368 مديريت اجرايي / واحد الکترونيکي- تکمیل ظرفیت 2
399 5355 مدیریت اجرایی / واحد اردبیل
1126 5343 مدیریت اجرایی / واحد ساوه
481 5335 مدیریت اجرایی / واحد ارومیه
466 5331 مدیریت اجرایی / واحد سنندج
173 5323 مديريت اجرايي / واحد ورامين- تکمیل ظرفیت 1
964 5317 مدیریت اجرایی / واحد اراک
765 5246 مدیریت اجرایی / واحد زنجان
165 5149 مدیریت اجرایی / واحد قائم شهر- تکمیل ظرفیت 2
785 5130 مدیریت اجرایی / واحد خمین
752 5081 مدیریت اجرایی / واحد تفرش
28 4985 مدیریت اجرایی / واحد آیت ا… آملی- تکمیل ظرفیت 2
118 4982 مدیریت اجرایی / واحد كرمان- تکمیل ظرفیت 1
473 4822 مدیریت اجرایی / واحد قائم شهر- تکمیل ظرفیت 1
500 4815 مدیریت اجرایی / واحد بابل- تکمیل ظرفیت 1
512 4756 مدیریت اجرایی / واحد لاهيجان- تکمیل ظرفیت 1
509 4536 مدیریت اجرایی / واحد بهشهر- تکمیل ظرفیت 1

 

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور:

با توجه به شرایط ویژه تحصیل در دانشگاه پیام نور امکان حضور نداشتن در کلاس ها موجب شده است بسیاری از علاقه مندان به ادامه تحصیل که شاغل بوده و محدودیت زمانی داشته علی رغم هزینه ی آن تمایل به شرکت در این آزمون را داشته باشند که پیش از انتخاب رشته آنها اطلاع از آخرین رتبه و تراز و درصد دروس پاسخ داده شده می تواند کمک زیادی به آن ها نماید.

جدول درصد دروس پیام نور

زبان تخصصی  (3 واحد) مدیریت مالی واقتصادمدیریت (2واحد) حسابداری مدیریت (2واحد) سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک (2واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز میانگین
15.33 15 12 19 15.43 تهران غرب 1 1909 15.3325
10.67 17 8 18 16.3 تهران غرب- آموزش محور 10 1694 13.4175
14 9 7 15 16.77 تهران غرب- آموزش محور 36 1541 11.25
12 12 6 4 15.2 مردود 1232 8.5
5.33 14 5 10 14.04 مردود 1139 8.5825

 

در جدول زیر نمونه ترازهای دوره های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور را در واحد های مختلف رشته مدیریت اجرایی مشاهده می کنید. هم چنین ترازها ی قبول شده و مردود شده از هم تفکیک شده اند.

نمونه ترازهای قبولی و مردودی  رشته مدیریت اجرایی

رشته – محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
کرج 1909، 1694، 1541 1115، 1139، 1232
کرج – آموزش محور 1909، 1694، 1541 1115، 1139، 1232
تهران غرب 1909، 1694 1115، 1139، 1541، 1232
تهران غرب – آموزش محور 1909، 1694، 1541 1115، 1139، 1232
ورامین 1909، 1694، 1541 1115، 1139، 1232
ورامین – آموزش محور 1909، 1694، 1541 1115، 1139، 1232
گرمسار 1909، 1694، 1541 1115، 1139
گرمسار – آموزش محور 1909، 1694، 1541 1115، 1139
بابل 1909، 1694، 1541 1115، 1139
بابل – آموزش محور 1909، 1694، 1541 1115، 1139
ساری 1909، 1694، 1541 1115، 1139
ساری – آموزش محور 1909، 1694، 1541 1115، 1139
ساوه 1909، 1694، 1541 1115، 1139
ساوه – آموزش محور 1909، 1694، 1541 1115، 1139
بین الملل قشم 1909، 1232 1115، 1139
بین الملل قشم – آموزش محور 1909 1115، 1139


 

انتخاب رشته مدیریت اجرایی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت اجرایی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت اجرایی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت اجرایی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت اجرایی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت اجرایی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت اجرایی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت اجرایی ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور