آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و درصد دروس

 • آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیو درصد دروس ، انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت صنعتی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت صنعتی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت صنعتی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت صنعتی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت صنعتی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت صنعتی در دانشگاه آزاد

در جدول زیر درصد دروس و کارنامه ی دانشجویان قبولی در دانشگاه آزاد را به اختصار ملاحظه نمایید.

لازم به ذکر است که دانشگاه آزاد و سراسری در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی هر دو قوی کار می کنند ولی از لحاظ بار علمی تفاوت آنچنانی محسوس نیست اما دانشگاه آزاد مستلزم هزینه می باشد که داوطلبان با در نظر گرفتن میزان مبلغ شدید شهریه می توانند به تحصیل در این دانشگاه ها بپردازند.

 

زبان ریاضی-آمار تئوری اقتصاد پژوهش تولید رتبه صنعتی میانگین توضیحات
49 42 51 67 36 28 24 45.5
16 48 40 73 41 60 36 46.33333
21 47 59 42 41 37 44 41.16667
22 59 36 46 41 58 51 43.66667
10 61 51 61 38 39 84 43.33333
10 56 30 68 23 60 102 41.16667
58 17 42 51 34 0 122 33.66667 درس تولید دارای درصد 0 میباشد
28 45 22 78 54 12 129 39.83333
33 42 42 56 28 24 143 37.5
51 39 31 57 28 0 157 34.33333 درس تولید دارای درصد 0 میباشد
39 22 53 51 27 0 201 32 درس تولید دارای درصد 0 میباشد
32 36 25 51 45 38 218 37.83333
20 22 58 67 47 0 233 35.66667 درس تولید دارای درصد 0 میباشد
6 50 19 60 54 30 252 36.5
1- 50 30 64 37 28 257 41.8 درس زبان دارای درصد منفی میباشد
13 19 47 49 41 29 259 33
40 55 56 30 0 0 266 30.16667 درس تولید و پژوهش  دارای درصد 0 میباشد
2 21 37 52 42 47 273 33.5
28 49 31 54 28 16 276 34.33333
48 41 38 51 2 14 332 32.33333
40 26 51 57 9 0 385 30.5 درس تولید دارای درصد 0 میباشد
23 35 43 51 14 29 391 32.5
21 40 36 36 22 38 399 32.16667
13 42 53 51 13 0 403 28.66667 درس تولید دارای درصد 0 میباشد
18 30 57 58 17 0 416 30 درس تولید دارای درصد 0 میباشد
27 25 42 58 33 0 465 30.83333 درس تولید دارای درصد 0 میباشد
40 27 37 32 22 22 477 30
30 39 14 51 22 24 503 30
18 30 19 48 32 0 523 24.5 درس تولید دارای درصد 0 میباشد

 

 درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت صنعتی در دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور همان­گونه که دانش آموختگان مستحضرند یکی از دانشگاه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد که با شرایط خاص خود دانشجو می پذیرد پذیرفته شدگان در این دانشگاه می توانند در کلاس های رشته مربوط شرکت نکنند و فقط در امتحان پایانی شرکت نمایند. لذا شرایط بسیار مطلوبی است برای آن دسته از افراد که به علت شاغل بودن محدودیت زمانی خاص خود را دارند. در جدول زیر 27 نمونه کارنامه به تفکیک از هم با مقایسه رتبه کل و رتبه در پیام نور آورده شده است.

زبان ریاضی آمار تئوریها اقتصاد OR تولید معدل رتبه   تراز میانگین
کل پیام نور
62.22 48.33 69.33 73.33 69.33 65 17.88 1 1 9788 64.76
70 46.67 64 83.33 44 53.33 17.18 3 2 9276 61.19
62.22 14.17 68 83.33 49.33 50 17.02 9 8622 56.02
87.78 16.67 64 70 38.67 45 15.51 14 8575 56.86
82.22 16.67 65.33 61.67 42.67 53.33 14.1 20 7 8392 56.52
78.89 55 80 83.33 0 0 16.7 21 8317 53.81
48.89 29.17 69.33 81.67 45.33 50 15.21 22 8 8289 54.79
52.22 54.17 62.67 71.67 25.33 56.67 15.34 23 8243 54.31
65.56 53.33 58.67 70 38.67 33.33 14.7 24 9 8206 54.53
91.11 20 69.33 95 0 0 18.78 28 8154 50.81
46.67 26.67 49.33 76.67 66.67 38.33 15.41 43 16 7758 50.33
31.11 26.67 61.33 68.33 48 60 16.75 47 18 7704 48.81
26.67 30.83 57.33 88.33 29.33 56.67 17.76 55 7620 47.31
34.44 26.67 68 76.67 32 48.33 15.56 62 7509 48.19
46.67 36.67 60 76.67 40 30 14.02 71 7461 49.05
32.22 34.17 56 76.67 54.67 45 13.77 78 7427 48.98
20 40 74.67 75 50.67 10 17.75 82 7380 45.38
50 4.17 80 83.33 33.33 0 18.06 83 7379 45.12
35.56 10.83 65.33 75 56 31.67 16.22 84 7355 46.41
5.56 55 56 73.33 41.33 48.33 18.74 86 7350 44.33
61.11 25.83 60 60 38.67 0 19.45 87 7348 43.74
41.11 34.17 48 70 41.33 38.33 16.51 102 42 7254 45.36
27.78 16.67 78.67 63.33 22.67 45 16.51 125 53 7075 43.91
35.56 38.33 68 83.33 33.33 0 15.41 133 58 7017 44.33


 

انتخاب رشته مدیریت صنعتی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت صنعتی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت صنعتی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت صنعتی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت صنعتی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت صنعتی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت صنعتی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت صنعتی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت صنعتی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت صنعتی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت صنعتی ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور