آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و درصد دروس

 • آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت دولتیو درصد دروس ، انتخاب رشته کنکور مدیریت دولتی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت دولتی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت دولتی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت دولتی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت دولتی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت دولتی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت دولتی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

داوطلبان قبل از انتخاب رشته ی کارشناسی  ارشد بهتر است نگاهی به کارنامه ی قبولی داوطلبان سال های گذشته بیاندازند و رتبه ی آخرین فرد قبول شده در گرایش و دانشگاه مد نظر خود را بررسی کنند. با نگاهی به کارنامه می توانیم میانگین درصد دروس و حداقل درصد دروس آخرین فرد قبول شده را مشاهده کنیم و دید عمیق تری نسبت به انتخاب رشته ی خود داشته باشیم.

هم چنین داوطلبان می توانند با مراجعه به نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی  ارشد که نتیجه ی سال ها تلاش و پیگیری مداوم تیم پروژه خانه مشاوران می باشد از آخرین رتبه ی فرد قبول شده در رشته و دانشگاه مورد نظر خود اطلاع پیدا کنند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی  ارشد مدیریت دولتی در دانشگاه سراسری:

توصیه می شود به تمامی داوطلبان قبل از انتخاب رشته ی خود درصد دروس آخرین فرد قبول شده در مدیریت دولتی دانشگاه مربوطه را بررسی کنند و آن را معیار سنجش برای انتخاب رشته ی خود قرار دهند همچنین با ورود به نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی  ارشد می توانند درصد دروس فرد قبول شده را ملاحظه نماییم.

در جدول زیر لیستی از درصد دروس افراد قبول شده در رشته ی مدیریت دولتی آورده شده است همچنین در ستون و توضیحات به دروسی که دانشجو به آن ها پاسخ نداده است و از اهمیت کمتری برخوردار بوده اشاره شده است.

                         مدیریت دولتی – مدیریت نیروی انسانی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد علوم و تحقیقات 5778 308
 مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد تهران مرکزی 5774 337
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد مشهد 5720 197
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد تهران شمال 5669 385
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد قزوین 5445 448
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد اصفهان(خوراسگان) 5426 345
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد فیروزکوه 5385 492
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد کرمان 5362 233
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد مهاباد 5290 287
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد دهاقان 5236 453
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد رفسنجان 5110 413
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد سیرجان 5088 440

 

مدیریت دولتی – مدیریت سیستم های اطلاعاتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد مشهد 5535 264
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد تهران مرکزی 5458 516
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد علوم و تحقیقات 5424 552
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد اصفهان(خوراسگان) 5226 421
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد کرمان 5218 325
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد فیروزکوه 5192 597
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد قزوین 5155 591
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد رفسنجان 4967 493
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد سیرجان 4868 564

 

مدیریت دولتی – مدیریت تحول

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد مشهد 5607 242
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد تهران مرکزی 5488 581
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد علوم و تحقیقات 5476 554
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد تهران شمال 5461 565
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد اصفهان(خوراسگان) 5289 418
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد کرمان 5250 322
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد دهاقان 5093 507
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد رفسنجان 4991 504
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد سیرجان 4947 532

 

مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی / واحد تهران مرکزی 5698 274
مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی / واحد کرمان 5373 216
مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی / واحد مشهد 5608 197
مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی / واحد علوم و تحقیقات 5546 351
مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی / واحد رفسنجان 5109 395
مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی / واحد سیرجان 5043 437

 

مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد مشهد 5475 317
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد تهران مرکزی 5428 613
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد علوم و تحقیقات 5395 630
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد اصفهان(خوراسگان) 5200 488
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد کرمان 5195 361
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد دهاقان 5032 534
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد رفسنجان 4967 486
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد نراق 4923 383
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد سیرجان 4877 571

 

مدیریت دولتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی / واحد شوشتر 5764 96
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی 5625 125
مدیریت دولتی / واحد علوم و تحقیقات اصفهان 5580 253
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان 5570 88
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد 5528 125
مدیریت دولتی / واحد بروجرد 5432 209
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات اردبیل 5400 156
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات یزد 5335 200
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات مرکزی 5320 306
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات ساوه 5277 380
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات شاهرود 5151 295

 

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی  ارشد مدیریت دولتی در دانشگاه آزاد:

در جدول زیر لیستی از تراز و رتبه آخرین فرد قبول شده در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد را برای داوطلبان مقطع کارشناسی  ارشد آورده ایم که می توانند با بررسی آن انتخاب هوشمندانه ای را داشته باشند همچنین می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی  ارشد آخرین رتبه و درصد دروس فرد قبول شده را مشاهده نمایند.

جدول درصد دروس آخرین فرد قبول شده  ارشد آزاد 2

تراز زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد مالیه بودجه منابع انسانی میانگین توضیحات
9783 36.7 93.33 0 65.56 63.33 46.67 42.22 49.68714 درس ریاضی آمار پاسخ داده نشده است
7719 66.7 91.11 30 36.67 68.33 0 0 41.83 درس منابع انسانی و مالیت بودجه پاسخ داده نشده است
7277 25.6 37.78 43.33 45.56 73.33 33.33 6.67 37.94286
6977 62.2 42.22 40 55.56 46.67 0 0 35.23571 درس منابع انسانی و مالیت بودجه پاسخ داده نشده است
6769 83.3 48.89 55 23.33 28.33 0 0 34.12143 درس منابع انسانی و مالیت بودجه پاسخ داده نشده است
6657 60 44.44 21.67 35.56 56.67 0 0 31.19143 درس منابع انسانی و مالیت بودجه پاسخ داده نشده است
6423 33.3 55.56 33.33 45.56 53.33 0 0 31.58286 درس منابع انسانی و مالیت بودجه پاسخ داده نشده است
6313 6.67 48.89 71.67 36.67 75 0 0 34.12857 درس منابع انسانی و مالیت بودجه پاسخ داده نشده است
6150 46.7 51.11 35 43.33 31.67 0 0 29.68714 درس منابع انسانی و مالیت بودجه پاسخ داده نشده است
5824 0 51.11 81.67 35.56 51.67 0 0 31.43 درس منابع انسانی و مالیت بودجه و زبان پاسخ داده نشده است
5653 26.7 40 63.33 41.11 15 0 0 26.59143 درس منابع انسانی و مالیت بودجه پاسخ داده نشده است
5520 0 71.11 66.67 32.22 40 0 0 30 درس منابع انسانی و مالیت بودجه پاسخ داده نشده است
5398 26.7 35.56 28.33 25.56 73.33 0 0 27.06857 درس منابع انسانی و مالیت بودجه پاسخ داده نشده است
5101 0 46.67 85 0 73.33 0 0 29.28571 درس منابع انسانی و مالیت و تئوری مدیریت و زبان  بودجه پاسخ داده نشده است
4809 0 55.56 41.67 14.44 46.67 0 0 22.62 درس منابع انسانی و مالیت بودجه پاسخ داده نشده است
4645 56.7 48.89 0 21.11 5 0 0 18.81429 درس منابع انسانی و مالیت بودجه و ریاضی آمار پاسخ داده نشده است
4488 0 62.22 0 36.67 40 0 0 19.84143 درس منابع انسانی و مالیت بودجه و ریاضی آمار وزبان  پاسخ داده نشده است
4224 0 44.44 31.67 0 48.33 0 0 17.77714 درس منابع انسانی و مالیت و تئوری مدیریت و زبان  بودجه پاسخ داده نشده است
3548 3.33 0 60 0 38.33 0 0 14.52286 درس منابع انسانی و مالیت بودجه پاسخ داده نشده است
2613 0 0 10 0 51.67 0 0 8.81 درس منابع انسانی و مالیت بودجه پاسخ داده نشده است
2206 0 6.67 15 0 5 0 0 3.81 درس منابع انسانی و مالیت و تئوری مدیریت و زبان  بودجه پاسخ داده نشده است
1929 -3.32 11.11 15 0 0 0 0 3.255714 درس منابع انسانی و مالیت بودجه و ریاضی آمار وزبان پاسخ داده نشده است
1758 0 15.56 0 5.56 -1.66 0 0 2.78 درس منابع انسانی و مالیت بودجه پاسخ داده نشده است
1445 0 13.33 3.33 0 -13.3 0 0 0.48 درس منابع انسانی و مالیت و تئوری مدیریت و زبان  بودجه پاسخ داده نشده است
1443 -3.32 11.11 0 -4.43 0 0 0 0.48 درس منابع انسانی و مالیت بودجه واقتصاد و ریاضی آمار پاسخ داده نشده است

 مدیریت دولتی – مدیریت نیروی انسانی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد علوم و تحقیقات 5778 308
 مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد تهران مرکزی 5774 337
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد مشهد 5720 197
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد تهران شمال 5669 385
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد قزوین 5445 448
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد اصفهان(خوراسگان) 5426 345
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد فیروزکوه 5385 492
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد کرمان 5362 233
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد مهاباد 5290 287
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد دهاقان 5236 453
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد رفسنجان 5110 413
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی / واحد سیرجان 5088 440

مدیریت دولتی – مدیریت سیستم های اطلاعاتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد مشهد 5535 264
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد تهران مرکزی 5458 516
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد علوم و تحقیقات 5424 552
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد اصفهان(خوراسگان) 5226 421
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد کرمان 5218 325
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد فیروزکوه 5192 597
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد قزوین 5155 591
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد رفسنجان 4967 493
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد سیرجان 4868 564

 

مدیریت دولتی – مدیریت تحول

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد مشهد 5607 242
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد تهران مرکزی 5488 581
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد علوم و تحقیقات 5476 554
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد تهران شمال 5461 565
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد اصفهان(خوراسگان) 5289 418
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد کرمان 5250 322
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد دهاقان 5093 507
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد رفسنجان 4991 504
مدیریت دولتی-مدیریت تحول / واحد سیرجان 4947 532

 

مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی / واحد تهران مرکزی 5698 274
مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی / واحد کرمان 5373 216
مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی / واحد مشهد 5608 197
مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی / واحد علوم و تحقیقات 5546 351
مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی / واحد رفسنجان 5109 395
مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی / واحد سیرجان 5043 437

 

مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد مشهد 5475 317
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد تهران مرکزی 5428 613
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد علوم و تحقیقات 5395 630
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد اصفهان(خوراسگان) 5200 488
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد کرمان 5195 361
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد دهاقان 5032 534
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد رفسنجان 4967 486
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد نراق 4923 383
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها / واحد سیرجان 4877 571

 

مدیریت دولتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت دولتی / واحد شوشتر 5764 96
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی 5625 125
مدیریت دولتی / واحد علوم و تحقیقات اصفهان 5580 253
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان 5570 88
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد 5528 125
مدیریت دولتی / واحد بروجرد 5432 209
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات اردبیل 5400 156
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات یزد 5335 200
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات مرکزی 5320 306
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات ساوه 5277 380
مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات شاهرود 5151 295

درصد دروس آخرین رتبه ی قبولی  ارشد مدیریت دولتی در دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور از جمله دانشگاه هایی است که در مقطع کارشناسی ارشد این امکان برای داوطلبان فراهم شده است که می توانند در کلاس ها حضور پیدا نکنند و آموزش فراگیر غیر حضوری را داشته باشند.

افرادی که شاغل هستند تمایل بیشتری به شرکت در این دانشگاه ها با توجه به محدودیت زمانی دارند. داوطلبان می توانند با مراجعه به نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد نیز از آخرین رتبه و تراز درصد دروس فرد قبول شده در دانشگاه پیام نور مربوطه اطلاع پیدا کنند.

جدول درصد دروس آخرین فرد قبول شده  ارشد پیام نور

تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد) مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2واحد) زبان تخصصی (2واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی میانگین
16 14 9 5.33 18.48 منابع انسانی-شیراز 12.71 44 57 11.0825
11 10 6 6 12.17 مالی دولتی – تهران 11.58 2سهمیه 6سهمیه 8.25

  

 

انتخاب رشته مدیریت دولتی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت دولتی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت دولتی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت دولتی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت دولتی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت دولتی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت دولتی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت دولتی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت دولتی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت دولتی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت دولتی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت دولتی ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور