آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل و درصد دروس

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد علوم سیاسی و روابط بین الملل
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

آخرین رتبه ی پذیرفته شده در کارشناسی ارشد می تواند کمک زیادی به انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد داوطلبان نماید. به نحوی که اطلاع از رتبه و تراز داوطلبان کنکور سال های گذشته می تواند اطلاعات دقیق و کاملی را به داوطلبان بدهد تا انتخاب رشته ی خود را بر اساس اطلاعاتی کامل و با دید واقع بینانه و هوشمندانه ای به داوطلب بدهد. داوطلبان با اطلاع از میانگین درصد دروس و مقایسه ی آن ها با دانشگاه موردنظرمان می تواند سوپاپ اطمینانی خوبی برای انتخاب رشته ی داوطلبان باشد. داوطلبان با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد نیز می توانند رتبه و تراز احتمالی قبولی خود و محل قبولی در رشته ی مورد نظر را مشاهده نمایند.

نام درس نمره به درصد  

شماره داوطلب

کد رشته امتحانی اول 1130

وضعیت داوطلب در هر کد ضریب

 

علاقه مند پیام نور و غیر انتفاعی : بله

 

نام رشته ی امتحانی اول: مجموعه علوم سیاسی و روابط بین المللی

 

معدل مؤثر: 19.66

زبان عمومی و تخصصی/ انگلیسی – آلمانی / فرانسه 3.33
مبانی علم سیاست 53.33
جامع شناسی سیاسی 53.33
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 3.33
اندیشه های سایسی / غرب و اسلام 33.33
تحولات سیاسی اجتماعی / ایران / از مشروطیت تا کنون 66.67 کد ضریب نمره کل رتبه کل داوطلب در سهمیه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه نتیجه در دوره روزانه رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر روزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه نتیجه در دوره های غیر روزانه
جهان سوم و مسائل آن 26.67 1 25 25 921 مجاز 25 5143 مجاز
نظام های سیاسی تطبیقی 46.67 2 464 475 731 مجاز 464 5359 مجاز
حقوق بین الملل عمومی 28.33 3 390 404 836 مجاز 490 4744 مجاز
سازمان های بین المللی عمومی 15.79 4 5 5 702 مجاز 5 2646 مجاز
تاریخ رواب بین الملل 11.67 5 343 248 692 مجاز 242 2565 مجاز
تاریخ سیاسست خارجی ایران از صفویه تا به امروز 40 6
روش پژوهش سفید 6
سیاست و حکومت منطقه مرتبط سفید وضعیت انتخاب رشته داوطلب: قبول                                                          معدل مؤثر: 19.66

 

 درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد علوم سیاسی و روابط بین المللی در دانشگاه سراسری :

اطلاع از آخرین درصد دروس داوطلبان در دانشگاه سراسری می تواند سوپاپ اطمینان باشد برای انتخاب رشته ی داوطلبان دانشگاه سراسری علوم سیاسی و روابط بین الملل، به طوری که رتبه و تراز احتمالی خود را با داوطلبان گذشته و کد رشته های قبول آن ها می توان مقایسه نمود و تصمیم گیری خود را در ارتباط با ثبت نام علوم سیاسی و روابط بین المللی انجام داد.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد علوم سیاسی و روابط بین المللی در دانشگاه آزاد:

دانشگاه آزاد یکی از دانشگاه های معتبر در مقطع تحصیلی ارشد می باشد که با توجه به اینکه ورود به این دانشگاه نسبت به دانشگاه سراسری راحت تر بوده، علاقه مندان زیادی را دارا می باشد. تحصیل در دانشگاه آزاد مستلزم هزینه می باشد و داوطلبان باید در نظر بگیرند که در مقطع ارشد بیشتر بومی بودن اهمیت داشته و کمتر داوطلبانی هستند که در شهر دیگر غیر از محل سکونت خود تمایل به ادامه تحصیل دارند. داوطلبان قبل از اینکه انتخاب رشته ی ارشد خود را انجام دهند می بایست کارنامه ی داوطلبان در سال های گذشته و میانگین درصد دروس آن ها را بررسی نموده و در صورتی که به درصد دروس آن ها نزدیک نبوده و با رتبه های آن ها اختلاف دارد، توصیه می شود که رشته ی مربوط را در انتخاب رشته ی خود وارد نکنند.

جهت اطلاعات بیشتر درمورد راهنمای انتخاب رشته ارشد علوم سیاسی و روابط بین المللی کلیک نمایید


باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • علوم سیاسی و روابط بین الملل و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

  کنکور آزاد

تماس با مشاور